Arhive pe etichete: Piazza Alonzo di Benedetto

SOGGIORNO A SICILIA DI SANT’AGATA (8) de Mihai-Athanasie Petrescu

SOGGIORNO A SICILIA DI SANT’AGATA (8)

 

Pauza de dupӑ masӑ pare sӑ fie la mare preţ în oraşul din sudul Italiei. În afarӑ de coada (mare, în momentul ieşirii noastre) din faţa localului lui Federico, pe stradӑ cu greu mai vezi altceva în afarӑ de turişti. Doar e ora siestei, nu?

Cu atât mai bine, poate reuşim sӑ ne strecurӑm mai uşor pe mulţimea de strӑduţe întortocheate din centrul Cataniei.IMG_2556

De fapt, obiectivul nostru nemijlocit este sӑ regӑsim monumentul pe care ni-l interzisese Panda cea nevoasӑ, dar care parcӑ şedea ascuns într-un loc neştiut. Eh, nu o biatӑ statuie e mai deşteaptӑ decât noi, iar statuia se desconspirӑ, dupӑ o scurtӑ strӑduinţӑ. De fapt, a fost suficient sӑ gӑsim plӑcuţa indicatoare a viei Crociferi, memoria a fӑcut restul.IMG_2566

No, hai sӑ vedem, ce şi pe cine reprezintӑ monumentul? Pӑiii … cine sӑ fie dacӑ nu vechea noastrӑ conoştinţӑ, Cardinalul Dusmet?! Dacӑ are aşa stradӑ şi o statuie atât de impunӑtoare, înseamnӑ cӑ discutӑm despre o mare personalitate a Cataniei, hai sӑ vedem cine a fost şi ce a fӑcut el pentru a avea dreptul la un monument atât de mare şi la o stradӑ atât de interesantӑ în apropierea portului şi a gӑrii.IMG_2559IMG_2560IMG_2561IMG_2564

Giuseppe Dusmet s-a nӑscut la Palermo, în 1818. În 1832, pӑrinţii i-au permis sӑ adere la ordinul Benedictin, unde şi-a luat numele monahal Benedetto, închizându-se în mӑnӑstirea de la Motecasino. Probabil cӑ a avut o activitate foarte bunӑ, pentru cӑ, în 1867, a fost numit arhiepiscop al Cataniei, dar nu a putut fi întronizat decât în 1778, iar în 1889, Papa Leon XIII l-a ridicat la rangul de cardinal.

Ca slujitor de rang înalt al bisericii catolice, Dusmet s-a preocupat de starea de sӑnӑtate a poporului, mai ales cӑ în anii cardinalatului sӑu Italia s-a confruntat cu o epidemie de holerӑ.

Giuseppe Benedetto Dusmet a murit în 1894, fiind înmormântat într-o bisericӑ din apropierea Cataniei. De abia în 1904 rӑmӑşiţele sale pӑmânteşti au fost reînhumate în Catedralӑ, unde se gӑsesc şi în zilele noastre.  Ţinând seama de activitatea sa şi de o minune care îi este atribuitӑ (a vindecat, în mod miraculous, un bolnav condamnat de medici), Dusmet a fost beatificat de Papa Ioan Paul II în anul 1988.

Acum începem sӑ fim de acord cu mӑrimea monumentului care îi este dedicat.

În apropierea statuii lui Dusmet se gӑsesc şi douӑ biserici. Fiind ele atât de apropiate şi asemӑnӑtoare, nu pot sӑ nu remarc faptul cӑ, dacӑ ai vӑzut o bisericӑ sicilianӑ, le-ai cam vӑzut pe toate. Sunt construite cam în acelaşi stil baroc, ceea ce, cred eu, se explicӑ prin quasi-obligaţia sicilienilor de a-şi construi lӑcaşe de cult la sfӑrşitul secolului 17 – începutul secolului 18, adicӑ dupӑ marile cutremure din 1693 şi 1699. Probabil cӑ toţi arhitecţii ӑia or fi fi fost şi colegi de clasӑ.

Una din ele Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata. Monumentul are o istorie lungӑ, care traverseazӑ toate epocile creştine, dar edificiul actual este construit, binenţeles, dupӑ terremoto di 1693.IMG_2557IMG_2562IMG_2563

A doua este Chiesa San Benedetto, la care ajungem dupӑ ce traversӑm Via Del Teatro Greco (pe care ne propunem sӑ-l vizitӑm mai târziu, dar nu ne-a mai ajuns timpul) şi bolta Muzeului “Herborarium”.IMG_2565IMG_2568 Ca şi cealaltӑ bisericӑ, şi aceasta îşi datoreazӑ existenţa aragonezilor, dar construcţiile din secolul 14 s-au dӑrâmat, ca orice construcţie, la terremoto, iar cea actualӑ este ridicatӑ în secolul 18. (tot ca orice construcţie).IMG_2571IMG_2572IMG_2573

Strӑduţele ne poartӑ (pe sub alte bolţi împodobite cu steagul Sfintei Agata) pe lângӑ o proprietate amplӑ, care ar fi rӑmas în lada cu banalitӑţi dacӑ obiectivul bietei camere Canon n-ar fi descoperit în curte o maşinӑ la fel de micӑ pe cât de mare era clӑdirea. Încӑ nu ştiam cât de mulţi gândӑcei cu inscripţia “500” mişunӑ prin Sicilia.IMG_2582IMG_2584

Vergilius, presat probabil de necesitatea de a povesti aventurile lui Aeneas, a decretat: “Fugit, irreparabile, tempus”. Sed, orologiile sunt reparabile, deci mai existӑ speranţe.IMG_2585.JPG

Cum-necum, strӑduţele ne poartӑ din nou spre Piazza del Duomo, unde pelerinii în halate albe îşi continuӑ activitatea (pe cuvânt dacӑ am putut pricepe care era activitatea lor în afarӑ de a executa o continuӑ mişcare brownianӑ).IMG_2586IMG_2587

(Dacӑ tot am reajuns aici, sӑ notez, ca sӑ nu uit, cӑ Piazza este folositӑ nu numai scopuri religioase, ci şi în activitӑţi sportive. Azi, 7 mai 2018, Eurosport a transmis imagini de la linia de start a etapei a patra din Giro d’Italia, care linie a fost trasatӑ, bienenţeles, în faţa catedralei Sant’Agata.)

Noi ne mulţumim sӑ o remarcӑm, dupӑ care, prin Piazza Alonzo di Benedetto şi pasajul aferentIMG_2588IMG_2589IMG_2590IMG_2591IMG_2592IMG_2593IMG_2594 ne pomenim … în Via Dusmet. Parcӑ mai puţin aglomeratӑ decât mai devreme, poate datoritӑ siestei, dar furnalele de peşte şi mezeluri cataneze continuӑ sӑ polueze atmosfera şi halatele pelerinilor.IMG_2596IMG_2597IMG_2595IMG_2598IMG_2601IMG_2604

Aha, uite cӑ nu numai fumurile încarcӑ aerul, ci şi un mӑnunchi de baloane scӑpate de sub control.IMG_2599

O parte din noi decid, dintr-o datӑ, cӑ oboseala este suficientӑ pentru o primӑ zi de colindat prin Catania, şi îşi stabilesc drept urmӑtor obiectiv camera de hotel. Suntem în apropiere de Piazza BorsellinoIMG_2610 şi, parcӑ intenţionat, autobuzul D e în staţieIMG_2602

(pentru cei interesaţi, sӑ subliniem şi varietatea de mӑrci de maşini folosite de AMT – Iveco, BredaMenarini, Scania într-un singur cadru).

IMG_2605IMG_2603

Noi preferӑm de data asta un Iveco şi intrӑm în legalitate, “fӑcând” biletul.IMG_7100

Aşadar, unii pleacӑ la Miramare,IMG_7105 alţii îşi stabilesc (cu ajutorul hӑrţilor aflate în internetul din dotare) noi obiective pentru dupӑ-amiaza care mai are câteva ore de luminӑ.

Catania! ad entrambi noi ora!

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Note de călătorie