Arhive pe etichete: Garibaldi

SOGGIORNO A SICILIA DI SANT’AGATA (11) de Mihai-Athanasie Petrescu

SOGGIORNO A SICILIA DI SANT’AGATA (11)

Pornesc în urmӑtoarea etapӑ a expediţiei ascultând cu atenţie canonada şi tragând poze cu aparatul Canon. Iar curiozitatea obiectivului foto nu ar fi putut ignora mӑreaţa statuie din Piazza Stesicoro. E simplu, statuia îl reprezintӑ pe Vicenzo Bellini, dar acum sunt prea grӑbit ca sӑ stau dupӑ compozitori. Rӑmâne pe mai târziu, ocazii vor mai fi.IMG_2785

Nu ştiam exact ce înseamnӑ pocniturile, deşi, dacӑ ar fi fost întuneric, aş fi pus pariu cӑ e un foc de artificii. Dar acum e soare, ce rost ar avea?! Uite, nimeni de pe Via Etnea nu-şi bate capul, nu poate fi ceva important, nu erupe Etna.

Şi totuşi … dincolo de clӑdirile alea se vӑd artificii. Asta da premierӑ, sӑ cheltui atâţia bani pentru un foc de artificii care face doar zgomot şi fum, iar efectul estetic al rachetelor colorate e nul. Sau, mӑ rog, aproape. Mӑnunchiurile de mici explozii sunt toate albe, zgomotoase şi poluante … şi atât.IMG_2803IMG_2807IMG_2812

Oare unde am nimerit şi de ce fac ӑştia atâta scandal? Pӑi ce, oare am uitat cӑ Sfânta Agata e patroana focurilor de artificii? Daca da, ar cam fi momentul sӑ-mi aduc aminte.

Deci, dupӑ traversarea viei Etnea IMG_2786am luat-o pe Via Santa Maria di Betlem, IMG_2817am mers câteva sute de metri şi am pӑtruns într-o poianӑ denumita Piazza Carlo Alberto di Savoia. Aglomeraţia e destul de mare, mulţimea e atât de înghesuitӑ, încât renunţ sӑ avansez mai aproape de sursa zgomotului. Înţeleg doar cӑ se întâmplӑ ceva însemnat în faţa bisericii de pe una dintre laturile pieţei şi, pentru cӑ, dintr-o datӑ puşcӑturile înceteazӑ decid sӑ o iau pe cӑi lӑturalnice, cu speranţa sӑ mӑ pot apropia de bisericӑ din altӑ direcţie.IMG_2816

Întâi îmi atârn ochii de o denumire interesantӑ: “Le due mamme”. Pentru o anumitӑ stare de spirit, o mamӑ e de ajuns, dar la ӑştia probabil cӑ înjuraturile sunt mai complexe? (nu demult, atunci cand google a facut pozele pentru street view, restaurantul se numea “Africa”. Probabil cӑ, între timp, dându-şi seama cӑ douӑ culturi valoreazӑ mai mult decât una, pe lângӑ mamma africanӑ s-a aciuat şi una localӑ, cu efect pe tabela de marcaj.IMG_2819IMG_2820IMG_2821

Sunt, din nou, pe via Pacini şi presupunerea mea cӑ pot gӑsi o altӑ cale de acces spre biserica respectivӑ se dovedeşte corectӑ … dar numai atât. Pentru cӑ aglomeraţia e aici şi mai densӑ. Pot însӑ distinge un element care îmi atrӑsese atenţia şi în transmisiile televizate de asearӑ: baldachinul cu care este plimbatӑ biata Sfântӑ prin oras, escortatӑ de preoţi în veşminte colorate, Şi, surprinzӑtor, de o basculantӑ şi câţiva muncitori îmbrӑcaţi în obişnuitele halate albe, al cӑror rost îmi rӑmâne, deocamdatӑ, necunoscut.IMG_2828

Douӑ vorbe despre biserica din poze: este Il santuario della Madonna del Carmine, lӑcaş venitӑ pe lume (binenţeles) dupӑ terremotoul de la 1693, de fapt în 1729. Însuşi Papa Ioan Paul II a ridicat-o la rangul de “basilica minore”, în 1988.

Deci m-am lӑmurit de unde se auzea canonada, n-am ce sӑ mai fac în înghesuiala aia şi caut alta. O gӑsesc pe Via Etnea, pe care pӑşesc cu încredere, slalomând printre pietonii din ce în ce mai numeroşi şi printre porticurile ornamentale, pe care încep sӑ se aprindӑ luminile colorate.IMG_2841IMG_2842IMG_2843IMG_2837 Am timp sa citesc şi plӑci de marmurӑ, marilor înaintaşi din literaturӑ şi ştiinţӑ, Catania recunoscӑtoare. Calcedonio Reina, poet si artist plastic nascut în Sicilia, dar şcolit la Napoli şi Ettore Majorana, fizicianul genial a cӑrui dispariţie, în 1938, nu a fost niciodatӑ explicatӑ. (Citind despre el, eu cred ca misterul e doar juridic, omul a cӑzut în apӑ, de pe un vas care îl transporta de la Napoli spre Catania; dar nu e treaba mea sӑ completez pietrele afisate prin oraş!)IMG_2839IMG_2855

Dupӑ un stâlp, se întrevede o statuie.IMG_2858 Mӑ apropii şi o vӑd cu toţi ochii, e ӑla care nu lipseşte din nici un oraş al Italiei. Cine? A, nu Vittorio Emmanule II, ci ӑla care l-a creat pe ӑlӑlalt, punându-i la dispoziţie o naţiune unitӑ, pe care s-o împӑrӑţeasca: Garibaldi, desigur. Cel care a gӑsit în Catania un Vulcan (asta am gӑsit şi eu) de patriotism.IMG_2847IMG_2845

Nu e o statuie de doi lei, dar nici de douӑ lire. Povestea ei meritӑ a fi spusӑ, chiar şi spre amuzament: în 1890, Uruguayul s-a gândit ce bine i-ar prinde sӑ se laude cu o statuie a lui Garibaldi şi a comandat una artistului roman Ettore Ferrari. Bucuros cӑ are şi altceva de fӑcut decât maşini de curse, Ferrari ӑsta (cum? E înainte de apariţia curselor de maşini? Bine, dar rӑmâne între noi, nu mai spunem la nimeni) a fӑcut şi expediat statuia, numai cӑ uruguayenii s-au rӑzgândit între timp şi au revândut-o. Cui? Cui a dat ceva pe ea, adicӑ patrioţilor vulcanici de la Catania. Ajunsӑ în oraşul sicilian, statuia creatorului poporului Italian a trebuit sӑ se lupte cu statuia elefantului, a pierdut lupta şi s-a pomenit la celӑlalt capӑt al viei Etnea. Bine cӑ bulevardul are douӑ capete … A, şi mai remarc un lucru: maşina pe care Garibaldi şi-o tine la îndemânӑ e o Dacie!IMG_2844

Autoritӑţile locale se aşteaptӑ la ce e mai rӑu. Vӑzând cӑ lumea continuӑ sӑ se adune, pӑstrӑtorii ordinii şi ai sӑnӑtӑţii publice îşi iau mӑsurile necesare.IMG_2850IMG_2851IMG_2857IMG_2838IMG_2846

Şi eu care credeam cӑ Agata e stӑpâna focurilor … vӑd cӑ s-a implicat şi în industria hotelierӑ.IMG_2849

Bunӑ asta! Magazinul de încӑlţӑminte are cel mai inspirat nume: Cenerentola.IMG_2852IMG_2853

Intrarea asta monumentalӑ îmi atrage atenţia, mai ales cӑ dincolo de ea pare sӑ fie mai multӑ luminӑ. E poarta de acces într-unul din locurile iubite de catanezi, atât pentru confortul pe care îl oferӑ, cât şi pentru simbolistica la care se referӑ: Giardino Bellini.IMG_2861

Şi iar vine în discuţie Bellini. Am vӑzut statuia lui în piaţa Stesicoro, am menţionat deja, la momentul potrivit, cӑ mormântul lui este în Duomo di Catania, Catedrala Sant’Agata, hai sӑ vedem cine a fost Bellini ӑsta şi ce a vrut el.

A trӑit între 1801-1835, probabil cӑ nu prea bine dacӑ a renunţat atât de curând la luptӑ, dar a rӑmas în memoria omenirii prin câteva creaţii muzicale de cea mai mare valoare. Cunoscӑtorii îl plaseazӑ pe un podium, alӑturi de Gaetano Donizetti şi Gioacchino Rossini, ca fiind cei mai mari compozitori de operӑ în genul “bel canto”. Iar catanezii, oameni cumsecade, îl ţin minte şi îl cinstesc cum se cuvine pe compozitorul lor.

Giardino e conceput pe mai multe nivele, unite între ele prin alei pavate cu piatrӑ de râu. La primul nivel avem o terasӑ largӑ mӑrginitӑ de coloane şi fântâni împodobite cu statui, probabil ale muzelor care l-au inspirat pe Bellini, de palmieri si de cladiri monumentale.IMG_2862IMG_2864IMG_2865IMG_2866IMG_2867IMG_2869IMG_2871IMG_2872IMG_2873IMG_2876

Dupӑ pӑrerea mea de nepriceput, contrastul dintre zona asta şi cartierul dinspre sud e neplӑcut, de la coloane şi statui ne aruncӑm între blocuri pӑtrate.IMG_2875

Dar cum nu fac decât sӑ vӑd şi sӑ ţin minte, fӑrӑ drept de vot, o iau spre nivelul al doilea.IMG_2877 Aici îmi gӑsesc un loc de staţie pentru o privire spre via Etnea şi Garibaldi,IMG_2878 dupӑ care sunt nevoit sӑ accept cӑ suntem, totuşi, în toiul iernii.IMG_2879 Ce le-ar mai plӑcea şi  primarilor din unele oraşe româneşti sӑ aibӑ posibilitatea de a planta floricele în februarie … Probabil cӑ şi sindico din Palazzo del Elefante are bucuria asta de a cheltui bani mulţi pe flori care se trec repede?

Nivelul al treilea este postamentul chioşcului orchestrei. O construcţie filigranatӑ, dacӑ se poate aplica termenul şi la mӑrimea asta, dar  vorba cântecului, geaba giardino şi geaba chioşco, ba chiar şi geaba sӑrbӑtoare, dacӑ acolo nu cântӑ nici o fanfarӑ …IMG_2880IMG_2882

Mai fotografiez o datӑ, de lângӑ tricolor,  IMG_2884.JPGIMG_2895.JPG panorama, cu bune şi cu rele,IMG_2881IMG_2883IMG_2885IMG_2886IMG_2899IMG_2900IMG_2901IMG_2902 dupӑ care o iau la vale, calcand pe mozaicul din piatra de rau,IMG_2897 cӑtre civilizaţie. Adicӑ spre aglomeratul nivel numӑrul unu, unde îmi gӑsesc o bancӑ utilӑ refacerii forţelor. Fizice, dar şi morale, pentru cӑ în apropiere stӑ şi cântӑ un trovattore.IMG_7117.JPG Nu dezinteresat, dupӑ cum rezultӑ din cutia chitarei, aşezatӑ strategic în faţa lui,IMG_7120IMG_7121 dar (şi nu exagerez) cu mult talent şi cu o voce extraordinarӑ. Cum sӑ te miri cӑ din naţia aia a apӑrut Pavarotti … sau cum sa te miri ca lumea il asculta cu atata atentie?!IMG_2906

Stând în preajma acelui cântӑreţ ambulant nici nu am observat la timp cӑ s-a lӑsat înserarea şi cӑ ar trebui sӑ mӑ îndrept spre noi aventuri.

Reclame

2 comentarii

Din categoria Note de călătorie, Uncategorized