Arhive pe etichete: Andrei Lucescu

IMPRESSIONANTE PALERMO de Andrei Lucescu

Inainte de a pӑrӑsi Palermo, vreau sӑ-i dau cuvântul prietenului meu, pilotul instructor Andrei Lucescu, un fin iubitor şi cunoscӑtor al Italiei şi sfӑtuitorul meu în domeniul ӑsta.

El a vizitat Palermo vara, iar impresia pe care i-a fӑcut-o capital Siciliei este, într-un anumit fel, diferitӑ fӑtӑ de ceea ce am simţit noi acolo, în februarie. Nu s-a lӑsat convins sӑ-şi descrie în cuvinte experienţa sicilianӑ, dar a acceptat sӑ împӑrtӑşeascӑ un numӑr de imagini, reprezentând locuri care i-au produs o anumitӑ bucurie.

Eccoci qui:

andrei-palermo (1)andrei-palermo (2)andrei-palermo (3)andrei-palermo (4)andrei-palermo (5)andrei-palermo (6)andrei-palermo (7)andrei-palermo (8)andrei-palermo (9)andrei-palermo (10)andrei-palermo (11)andrei-palermo (12)andrei-palermo (13)andrei-palermo (14)andrei-palermo (15)andrei-palermo (16)andrei-palermo (17)andrei-palermo (18)andrei-palermo (19)andrei-palermo (20)andrei-palermo (21)andrei-palermo (22)andrei-palermo (23)andrei-palermo (24)andrei-palermo (25)andrei-palermo (26)andrei-palermo (27)andrei-palermo (28)andrei-palermo (29)andrei-palermo (30)andrei-palermo (31)

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Note de călătorie, Uncategorized

AEROMANIA 2018 de Mihai-Athanasie Petrescu

AEROMANIA 2018

Unele studii statistice aratӑ cӑ majoritatea românilor preferӑ sӑ îşi petreacӑ vacanţa de varӑ la mare – vorba lui Caragiu: “aer, apӑ, verdeaţӑ, carbaxin …” (carbaxinul nu mai existӑ, verdeaţa se înlocuieşte cu nisipul, dar apӑ şi aer se gӑsesc acolo din belşug). E, şi pentru cӑ tot se aflӑ pe litoral, românii ӑia profitӑ de orice formӑ de distracţie. Ӑia cu bani câştigaţi uşor sau gӑsiţi pe jos, fac baie în spumӑ cu mamarea … ӑsta, la Mamaia. Cei cu bani mai puţini, dar cu altfel de pretenţii, merg la Aeroportul Tuzla şi participӑ la Aeromania.

Eu fac parte dintr-o minoritate: eu merg vara la Aeromania şi, cu ocazia asta, vӑd şi marea. Mai cunosc vreo câţiva din categoria asta şi, aş spune, sunt mandru cӑ fac parte din ea. Minoritatea aia care îşi planificӑ plecarea în concediu în funcţie de datele mitingurilor aeriene.

E uşor sӑ sӑ explic de ce. Pentru cӑ, pentru minoritarii ӑştia, Aeromania e o mare sӑrbӑtoare, un fel de Craciun aeronautic. O ocazie când Moş Crӑciunul de varӑ, alias RAS Tuzla, ne umple şoseţelele cu o mulţime de cadouri frumoase, pe care le primim cu mare plӑcere şi bucurie, chiar dacӑ, principial, seamӑnӑ cu cele din anii trecuţi.

Pӑi nu? Vedem mereu avioane şi elicoptere, aproape aceleaşi; aviatori – dacӑ nu aceiaşi, totuşi, aviatori, şi vedem zboruri. Unii dintre prietenii se mirӑ: oare nu m-am plictisit?! Nu, fraţilor, nici eu, nici ceilalţi, prieteni ai mei, ӑia cu care mӑ revӑd mereu la Tuzla.

Iatӑ-ne, aşadar, pe litoral. Gazda noastrӑ din Eforie Sud, aceeaşi de mai mulţi ani, ne recunoaşte, tot aşa cum şi noi recunoaştem pensiunea lor şi împrejurimile – Oltcitul roşu cu numere de Bucureşti care, parcӑ, mӑ aşteaptӑ credincios sӑ îmi ureze bun venit.IMG_1284.JPG La fel ne recunoaşte aeroportul de la Tuzla, oamenii lui şi chiar cӑţeii, care dau, bucuroşi, din coadӑ. Iar noi recunoaşţem totul, de parcӑ de abia am fi pӑrӑsit locurile cu o zi înainte – terminalul, turnul, hangarul,

Hangar café, Wilga, IMG_0897.JPGTwin Starul şi Seneca scoase la pensie, cisternele Ural şi Maz, pompiera Bedford şi AN-2urile care pӑzesc platform şi bretela de acces la pistӑ. Mai recunoaştem încӑ douӑ elemente: ploaia de vineri, devenitӑ parte a decorului în ultimii ani,

 

şi corturile de la baza Turnului, locuinţa de varӑ a voluntarilor SR. Sigur, sunt şi nişte pӑsӑri noi, cu care facem cunoştinţӑ: vreo trei Katane,IMG_0916 un dromader,IMG_0909IMG_0919 un Pitts, douӑ SkybolturiIMG_0986 (care … vai! s-au pierdut câteva zile mai târziu, în acea mare tragedie de la Frӑtӑuţi, care ne-a rӑpit şi un pilot), un DauphinIMG_0907.JPG … nu, ӑsta nu e nou, doar s-a îmbrӑcat altfel.

Sigur, vor mai fi şi maşinile de colecţie, care, în fiecare an revin SIGUR numai pentru mine pe aeroport.IMG_0952 IMG_0964De data asta, un Dauphine albastru vine sӑ reîntregeascӑ familia din care mai face parte o delfiniţӑ albӑ, pe care o ştiu de mulţi ani, şi delfinii zburatori ai RAS (vegheati, de sus, de babanul Agusta).IMG_0954IMG_1010

Introducerea în atmosferӑ şi prezentarea personalӑ fiind fӑcutӑ, acum trebuie povestit evenimentul. E simplu: folosind desfӑşurӑtorul, aş putea face o enumerare a aeronavelor şi piloţilor participanţi, eventual cu menţionarea elementelor deosebite ale evoluţiilor lor. Dar eu nu sunt Andrei Lucescu, omul care a devenit un protagonist al marilor mitinguri din România, la fel ca piloţii din display, ca sӑ pot descrie competent arabescurile desenate pe cer, eu sunt doar un pӑmântean cu ochelari reglaţi pentru a vedea pӑsӑrile mecanice.IMG_1031IMG_1028IMG_1027IMG_1007 IMG_1037Aş putea sӑ aduc laude unuia sau altuia dintre zburӑtori, sau unei formaţii de zburӑtori, sau organizatorilor. Dar nu de laudele mele au ei nevoie, sunt sigur cӑ s-au obişnuit cu vorbele elogioase pe care le aud sau citesc de fiecare datӑ – de fapt cred cӑ lauda cea mai mare e cea reprezentatӑ de numӑrul tot mai mare de oameni pe care îi vӑd, când au timp sӑ arunce o privire de acolo, de sus şi spre locurile rezervate spectatorilor.IMG_0972 Sau aş putea sӑ repet ce am auzit vorbindu-se prin mulţime, ce vocabular sau ce intonaţie sau ce bodylanguage au folosit  oamenii pentru a-şi exprima pӑrerea în legӑturӑ cu ce vedeau pe cer.IMG_1025 Multe aş putea face, dar o descriere adevӑratӑ şi de efect a mitingului tot nu aş reuşi, pentru cӑ ce am vӑzut la Tuzla nu se poate reda pe hârtie. Evoluţiile protagoniştilor se simt acolo şi rӑmân în fiinţa receptorului. Poate doar prin imagini s-ar putea reda ceva dintr-un  miting, da, din pӑcate (sau poate din fericire, pentru cӑ, dupӑ multӑ vreme am vӑzut zborul doar prin ochelari, nu prin obiectivul complicat al camerei foto) anul ӑsta eu nu sunt fotograf, ci doar posesor de pix şi calculator, mijloacele mele de exprimare fiind ceva mai sӑrace. Sӑrace, dar sincere!

Ne-a fost dor de avioanele şi elicopterele militare, ţinute la sol din motive obiective. Ne-a lipsit vuietul MiG-urilor LanceR şi pӑcӑnitul Pumelor şi am regretat cӑ au existat acele motive – pentru unele triste, foarte triste, pentru celelalte de naturӑ tehnicӑ. Eh, vor reveni la BIAS, chiar dacӑ pӑrerea de rӑu pentru întâmplarea nenorocitӑ de la Borcea nu se va şterge niciodatӑ. Armata e armatӑ, trebuie sӑ îşi lingӑ rӑnile şi sӑ continue, iar noi, ӑştia, ne bazӑm pe principiul expus aici.

Iar apoi, Aeromania s-a încheiat.IMG_1038 Adicӑ …

Am aflat cӑ un cuvânt este mereu folosit greşit de cӑtre români: “olimpiadӑ”. Lumea crede cӑ olimpiada este perioada aia de douӑ sӑptӑmâni dintre douӑ intonӑri ale imnului olimpic la festivitatea de deschidere şi apoi de închidere a Jocurilor. De fapţ, Olimpiada dureazӑ patru ani, limitatӑ fiind de intonarea Imnului la douӑ festivitӑţi de închidere succesive.

Hai sӑ spunem la fel. Aeromania nu e doar perioada aia de sâmbӑtӑ între 1600 la 2200 hrs, de când pornesc, pânӑ când se taie motoarele avioanelor dupӑ ultimul zbor. Aeromania e perioada de un an, dintre douӑ zboruri de noapte, atunci când cei de la Tuzla refac pista, fac bugetul, lista de participanţi, cumpӑrӑ Avgaz şi asigurӑ desfӑşurarea încӑ unui miting. Şi în felul ӑsta explicӑm simplu şi ce am spus mai sus. Adicӑ aia cu recunoscutul. Sigur cӑ recunoaştem totul, doar de abia ieri ne-am spus: “La revedere, pe data viitoare!”

P.S. Pozele sunt trase cu telefonul din dotarea buzunarului de la blugi. Mӑcar de-o amintire, acolo …

 

Scrie un comentariu

Din categoria Evenimente, Uncategorized

AERONAUTIC 2016 de Mihai-Athanasie Petrescu (1)

 

Denumirea activităţii tradiţionale care are loc în fiecare an pe Lacul Morii, în cartierul bucureṣtean Crângaṣi, ar putea fi oarecum înṣelătoare. Se vorbeṣte atât de mult despre “aeronautică”, uneori termenul este confundat cu “aviaţie”, încât, dacă nu vezi afiṣul manifestării ai putea crede că e vorba doar de un miting aviatic. Totuṣi, să nu uităm că DEX-ul spune că adjectivul „nautic” desemnează un „sport care se practică pe apă”, iar noi ne aflăm chiar pe malul unei ape. Vom avea de-a face, aṣadar, cu o combinaţie de evoluţii acvatice ṣi aeriene, vom vedea ambarcaţiuni ṣi aeronave, vom simţi curentul provocat de elicile avioanelor dar ṣi picăturile (sau, cu puţin noroc, ṣuvoaiele) de apă iscate de propulsoarele unor bărci de ultimă generaţie.

AeroNautic-Show-si-AeroNautic-Expo-2016

Aṣa cum e normal în aviaţie, ora 1130, anunţată în programul oficial, a fost ora la care prezentatorul manifestării, domnul Andrei Lucescu a anunţat intrarea în display a primilor aviatori: Mugurel Toma ṣi Bogdan Sorescu, la manṣa avioanelor Diamond DA-20 Katana YR-SCC ṣi YR-SCL, de la Regional Air Services, Tuzla, însoţiţi de Marius Rădulescu, la bordul noului avion de acrobaţie Extra-200, YR-ITA, al aceleiaṣi companii.

IMG_3845

După zborul de prezentare în formaţie, aripa stângă, pilotul videlean Marius Rădulescu, s-a desprins din patrulă pentru a executa, în premieră absolută într-un airshow, o gamă de înaltă acrobaţie, arătând că stăpâneṣte perfect acest avion.

IMG_3851

IMG_3869

Pe luciul apei, în acest timp, ṣi-a făcut apariţia o flotă numeroase de ambarcaţiuni cu vele, aparţinând Şcolii conduse de Mihăiţă Alexandru. Plutirea lor graţioasă a impresionat privitorii în aceeaṣi măsură ca ṣi evoluţia agresivă ṣi zgomotoasă a două ski-jeturi, ambarcaţiuni moderne capabile să plutească cu mare viteză, să se scufunde ṣi să execute chiar ṣi figuri acrobatice.

IMG_3820

IMG_3821

IMG_3822

IMG_4661

IMG_4667

IMG_4687

Şi pentru că într-un asemenea mediu un accident se poate întâmpa oricând, în spaţiul aerian al sectorului 6 ṣi-a făcut apariţia elicopterul EC-135 de la SMURD, înmatriculat 334,. Echipajul comandat de Radu Jitariu a executat un exerciţiu tactic de recuperare ṣi salvare a victimei unui eveniment la înot. Colegii lor de la Inspectoratul de aviaţie al Ministerului de Interne au executat un al doilea exerciţiu tactic al zilei. De la bordul unui uriaṣ elicopter Mi-8, înmatriculat 736, o trupă de desant a asigurat securitatea lacului ṣi a participanţilor la manifestare, arătându-ne că luptătorii MAI sunt, în acelaṣi timp, înotători ṣi tragători foarte buni.

IMG_3936

IMG_3946

Colegii lor de la Inspectoratul de aviaţie al Ministerului de Interne au executat un al doilea exerciţiu tactic al zilei. De la bordul unui uriaṣ elicopter Mi-8, înmatriculat 736, o trupă de desant a asigurat securitatea lacului ṣi a participanţilor la manifestare, arătându-ne că luptătorii MAI sunt, în acelaṣi timp, înotători ṣi tragători foarte buni.

IMG_4383

IMG_4394

IMG_4396

IMG_4405

IMG_4415

IMG_4439

Formaţia de acrobaţie Iacării Acrobaţi, formată în această zi din piloţii Ioan Postolache ṣi Dan Ştefănescu, la manṣa avioanelor YAK-52 TW au fost protagoniṣtii momentului următor, desenând pe cer cu ajutorul fumigenelor cele mai ciudate figuri mai mult sau mai puţin geometrice.

IMG_4073

IMG_4022

IMG_4045

IMG_4046

Pentru prima oară la Aeronatic Show, pilotul Sandi Opriṣor ṣi frumosul său elicopter Bell-206 Jet Ranger au ţinut să impresioneze asistenţa. YR-OIL a dansat pe ritmurile valsului „Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici, într-un mod pe care balerinii Operei din Viena cu siguranţă îl vor invidia. Cunoṣteam din filme ṣi relatările prietenilor calitătile de coregraf ale lui Sandi Opriṣor ṣi pe acelea de balerin ale lui YR-OIL, sigur că nu aveam îndoieli, dar a fost o mare bucurie să văd cu ochelarii mei cum un elicopter conceput pentru transportul VIP îṣi depăṣeste limitele de mecanism rece care transportă, impasibil, inṣi de genul Cliff Barnes ṣi JR Ewing.

IMG_4103

IMG_4087

IMG_4095

 

IMG_4097

IMG_4119

IMG_4129

IMG_4147

IMG_4153

IMG_4194

 

A doua premieră a fost micul avion biplan de acrobaţie Lamar Steen Skybolt, pilotat de Sorin Bochiṣ. Beneficiind de o portanţă la viteză mică mai bună decât avioanele Extra sau YAK, Steen-ul înmatriculat N5769 a executat un program mult diferit faţă de ceea ce eram obiṣnuiţi să vedem, o serie de figuri pe care le credeam imposibile. Andrei Lucescu nu a scăpat ocazia de a incita spectatorii să revadă ṣi câteva pagini din istoria aviaţiei civile române – pentru că biplanul are un livery asemănător cu YR-PAX al campionului celor două Americi din anul 1937, Alexandru Papană.

IMG_4312

IMG_4359

IMG_4306

IMG_4291

IMG_4285

Forţele Aeriene ale României (ROAF) au fost reprezentate la Aeronautic Show de două aeronave de la Baza 90.

Elicopterul IAR-330 Puma nr. 77, pilotat de comandorul Constantin Grigore, s-a dovedit, în ciuda taliei sale impresionante, o aeronavă docilă, capabilă de zbor acrobatic. Datorită forţei degajate de rotorul său, apa Lacului Morii s-a transformat în aerosoli, iar spectatorii de pe dig i-au mulţumit lui „Grig” pentru felul în care s-au răcorit (sigur, fotografii ṣi … ochelariṣtii au fost de altă părere, pentru că au fost nevoiţi să îṣi curete, rapid, lentilele).

IMG_4568

IMG_4571

IMG_4576

IMG_4584

IMG_4604

IMG_4608

A doua aeronavă militară prezentă în display a fost un Spartan C-27 J. Pilotul teleormănean comandor Emil Tecuceanu a ţinut să demonstreze că avioanele mari de transport tactic sunt extrem de maniabile, traiectoriile lui 2701 au fost foarte strânse, aeronava ṣi echipajul fiind supuse la suprasarcini la care ai crede că rezistă doar avioanele de vânătoare.

IMG_4707

IMG_4708

IMG_4719

IMG_4720

IMG_4752

YAK-ul 52 LY-WAW, pilotat de Dan Ştefănescu a revenit în zona de evoluţie pentru a aminti tuuror că suntem români ṣi că suntem reprezentaţi în lume mai ales prin valoarea culturii noastre. Dan a executat o suită de figuri acrobatice având ca fundal suita Rapsodia Română, a lui George Enescu, uimind privitorii. Ca ṣi Sandi Opriṣor, el a demonstrat că aeronavele motorizate, chiar dacă par niṣte monṣtri mecanici, sunt capabile de evoluţii graţioase.

IMG_4690

Deṣi este anunţat mereu ca o vedetă străină, lituanianul Jurgis Kairys nu mai este demult un străin pentru noi. Toată lumea îl cunoaṣte pe „moṣul” de 64 de ani care se iscăleṣte, cu fumigenul, pe cer, trasând litera „J” printr-o serie de evoluţii extreme în plan vertical. Şi de dată asta, Jurgis a fost extraordinar, Suhoiul-31 LY-LJK pe care îl pilotează zburând cu planul la câţiva centimetri de oglinda lacului. „Cobra” lui a speriat, ca de fiecare dată, privitorii, dar emoticonul ṣi inimioara desenate pe cer au avut darul de a-i liniṣti ṣi de a-i face prieteni apropiaţi … la propriu, el făcând câteva treceri în ancrab la doar câteva zeci de metri  de dig.

IMG_4768

IMG_4797

IMG_4815

IMG_4852

IMG_4866

IMG_4876

IMG_4885

IMG_4886

IMG_4927

Tot Jurgis, alături de prietenii lui Ioan Postolache ṣi Dan Ştefănescu, a executat programul „Air Bandits”, acrobaţie în formaţie de trei avioane. Cea mai spectaculoasă figură a fost, fără îndoială, seria de tonouri sincronizate, denumită de Andrei Lucescu „Helix”, practic un o înṣurubare a lui Dan ṣi Jurgis în jurul avionului pilotat drept de către Lache, dar am apreciat ṣi cele două „ruperi”, cu ṣi fără intersecţie, a doua fiind un bonus oferit de „Bandits” la iniţiativa lui Jurgis, aṣa cum se auzea prin staţia de amplificare operată de Andrei  Lucescu.

Către ora 1500, toate aeronavele participante la spectacolul aerian ṣi toate ambarcaţiunile cu ṣi fără motor au „tras la hangar sau la mal”. Pe lac s-a aṣternut liniṣtea, iar cerul a fost luat în stăpânire deplină de avioanele comerciale care zburau la mare altitidine. Spectatorii s-au hotărât cu greu să coboare de pe digul-tribună, dar numai pentru a participa ṣi la a doua parte a manifestării, care a avut loc în parcul Crângaṣi ṣi despre care vom vorbi într-o intervenţie următoare.

În final, o mică aluzie la o … iluzie. Pe malul Lacului Morii m-am întâlnit cu doi prieteni dragi, Mihai Grecea ṣi Andrei Lucescu. Nu de mult, cei doi apăreau pe ecranul TVR 2 ca realizatori ṣi actori principali ai unei emisiuni de excepţie. Ştiu, din propriile sondaje de opinie, că „Aeroshow” se bucura de success, ṣi cu toate astea nu a existat un al doilea sezon. Ȋmi exprima cum speranţa că reunirea celor doi nu e întâmplătoare ṣi că, în curand, Aeroshow-ul va reveni pe micul ecran.

IMG_4946

Scrie un comentariu

Din categoria Memorii

BUCHAREST INTERNATIONAL AIR SHOW BIAS – 2016 de Mihai-Athanasie Petrescu

Cel mai mare spectacol aerian din Romania, Bucharest International Air Show este o manifestare tradiţională organizată de Compania Naţională de Aeroporturi Bucureṣti. Ȋncepând cu anul 2012, BIAS are loc pe Aeroportul Internaţional “Aurel Vlaicu” de la Băneasa.

Anul acesta, BIAS s-a dorit a fi ṣi, după părerea noastră chiar a fost, cel mai reuṣit dintre toate ediţiile, atât prin organizare (aici subliniem meritele echipei conduse de dl. inginer Valentin Iordache, directorul Directiei relatii externe al CNAB), cât ṣi prin participare. Vedetele mitingului aerian au fost cei mai mult de 250 de piloti ṣi paraṣutiṣti militari ṣi civili, români ṣi de peste hotare, care au mânuit cu măiestrie cele peste 100 de maṣini de zbor. CNAB a primit un sprijin substanţial din partea Forţelor Aeriene Române, care au invitat zburători din Bulgaria, Cehia, Spania ṣi Ukraina, a Aeroclubului României, TNT Brothers, dar ṣi a ROMAERO ṣi ROMATSA.

Am petrecut mai mult de 14 ore pe platforma Aeroportului Băneasa, iar când totul s-a terminat am fi dorit să mai rămânem acolo, printre zburători ṣi aparate de zbor, printre iubitori de aviaţie. Aveam sufletul plin senzaţiile ṣi sentimentele provocate de o zi plină de zbor.

bias                                                                  (foto: ADRIAN SULTANOIU)

Totul a început la ora 0900, cu prima trecere la verticală a formaţiilor de avioane Zlin 142 ale Aeroclubului României. Ȋn premieră în acest an, Aeroclubul a ridicat în aer aproape toate avioanele de ṣcoală ṣi înaltă acrobaţie pe care le are în dotare, realizând, de-a lungul zilei, mai multe momente inedite: formaţii strânse, sincronizări, intersecţii, zboruri solo cu Zlin 50, Extra 300 L ṣi Extra 330. Piloţii AR, vicecampionii Europei la acrobaţie aeriană, au oferit evoluţii foarte frumoase, fiind aplaudaţi cu generozitate de spectatori.

IMG_2667 IMG_2726 IMG_2741 IMG_2742 IMG_2745 IMG_2995 IMG_3003 IMG_3334 IMG_3447 IMG_3458 IMG_3646 IMG_3665 IMG_3675 IMG_3677

Forţele Aeriene Române au intervenit în … fortă. Avioanele MiG-21 LanceR de la Bazele 71 ṣi 86 Aeriene, elicopterele IAR-330 Puma ṣi Puma Socat de la Baza 90 Transport Aerian, Baza 71 ṣi IAR-316 B Alouette de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Aeriene Bobocu, avioanele IAR-99 Standard ṣi Şoim de la Bobocu ṣi Baza 95 Aeriană Bacău, avioanele de ṣcoala YAK-52 de la Bobocu ṣi Antonov AN-30 de la Baza 90 au evoluat pe cerul Bucureṣtiului arătând ṣi graţie ṣi răutate, prin figuri duse până la limita de lucru a aeronavelor. Am asistat ṣi la exerciţii tactice, prin care am putut înţelege ṣi aprecia ṣi modalităţile de colaborare cu alte arme ale oṣtirii române.

IMG_2710 IMG_2711 IMG_2756 IMG_2766 IMG_2772 IMG_2785 IMG_2789 IMG_3027 IMG_3078 IMG_3101 IMG_3597 IMG_3684 IMG_3739 IMG_3742 IMG_3752 IMG_3798

Lansaţi din două avioane Antonov-2 ṣi un GA-8 de la Aeroclubul României ṣi avionul Piper al TNT Brothers, paraṣutiṣtii au dat dovadă de gradul lor înalt de pregătire. Au executat diferite figuri în timpul zborului, apoi au aterizat la punct fix sau în viteză; poate cel mai aplaudat dintre paraṣutiṣti a fost Cristinel Popescu, cel care a adus la sol un imens drapel tricolor.

IMG_317 IMG_3296 IMG_3297 IMG_3299 IMG_3306

Un moment aṣteptat cu interes a fost apariţia avionului Boeing 737 al TAROM, escortat de avioanele de acrobaţie ale AR. Echipajul de bord de la compania naţională de transporturi aeriene a executat, după ruperea formaţiei, un zbor demonstrativ cu imensa aeronavă cu inscripţia „60 Years”, care simbolizează aniversarea înfiinţării companiei.

IMG_0707

Vedetele străine ale BIAS au fost, în ordinea decolării: o celulă de L-159 ALKA de la Forţele Ariene Cehe, un EF-18 de la Baza Aeriana Saragoza, din Spania ṣi uriaṣul Suhoi SU-27 Flanker din Ukraina. Cehii ne-au încântat cu evoluţia lor în formaţie strânsă, iar soliṣtii spaniol ṣi ukrainean au forţat aeronavele lor cu evoluţii la limită, viteze aproape de MACH 1 ṣi tunet de motoare reactoare.

IMG_2827 IMG_2834 IMG_2841 IMG_2850 IMG_2868

 

IMG_3125 IMG_3133 IMG_3161

 

IMG_3186 IMG_3196 IMG_3197 IMG_3222

O notă aparte au dat spectacolului aerian cele doua avioane istorice de la Flying Bulls. Bombardierul B-25 Mitchell ṣi vânatorul F4U Corsair, participante în al doilea Război Mondial, au adăugat zgomotul de motoare cu piston la vibraţiile aerului bucureṣtean, adevărate opere de artă ale restauratorilor de la Salzburg.

IMG_2887 IMG_2896 IMG_2927 IMG_3377 IMG_3405 IMG_3429 IMG_3438

Pilotul acrobat lituanian Jurgis Kayris, multiplu campion ṣi recordman mondial, alături de prietenii lui români Iacării acrobaţi, i-a făcut pe cei prezenţi să îṣi ţină respiraţia, executând picaje ṣi „cobre” care parcă vor să contrazica legile fizicii. Tot ei, Air Bandits, au închis ziua de zbor seara tăziu, când la figurile acrobatice cu formaţia au adăugat ṣi un spectacol pirotehnic, simulând, astfel, misiuni de bombardament ṣi de lupte aeriene.

zDSCN4633 (2) zDSCN4633 (3) zDSCN4633 (4) zzDSCN4633 (1)

Nu trebuie omise aeronavele expuse static, pe tarmakul aeroportului Baneasa; vedeta a fost un uriaṣ (ṣi bătrân) Boeing-707 Sentry, un AWACS, avion radar destinat supravegherii spatiului aerian ṣi coordonării activităţii celorlalte categorii de aviaţie amică. Am vizitat aeronava cu însemne NATO, primind de la echipajul format din militari de la diferite armate toate explicaţiile necesare.

IMG_2609 IMG_2610 IMG_2612 IMG_2617

Am admirat, de asemenea, un Suhoi SU-25 bulgăresc, însoţit de un Antonov AN-26 de transport, un Mirage-2000 al armatei Greciei, un SAAB J-39 Gripen cehesc, C-130 Hercules american, dar ṣi câteva aeronave românesti, printre care C-27 J Spartan ṣi IAR Puma Medevac de la Baza 90 ṣi un IAR-99 de la Bobocu.

IMG_2633 IMG_2650 IMG_2656 IMG_2658 IMG_2659 IMG_2670

Cei care au prezentat, la microfon, evolutiile aviatorilor, facand-o cu mult suflet si deplina competenta, au fost Andrei Lucescu si capitan-comandorul Cristian Andries.

IMG_2822 IMG_2823

Spectacolul pe cer a fost completat, ca de fiecare dată, de un concert de muzică folk, ale cărui vedete au fost Nicu Alifantis, Mircea Baniciu ṣi Vladi Cnejevici. Focul de artificii care a luminat nordul capitalei a fost ca o speranţă luminoasă pentru o noua ediţie, cea din 2017, a BIAS, pe care o dorim ṣi mai „tare”. Organizatorii ne-au arătat ca pricepere ṣi entuziasm există, deci speranţele noastre sunt îndreptăţite.

MIHAI-ATHANASIE PETRESCU

Membru al Asociaţiei Aviatorilor Braṣoveni

 

Scrie un comentariu

Din categoria Evenimente

PLAJĂ LA 1500 FT. de Mihai-Athanasie Petrescu

Plajă la 1500 ft

Televiziunile contemporane se întrec în a prezenta partea de nord a Litoralului românesc, cu ale sale cluburi de fiţe şi cu fiţoşii respectivi, neglijând sudul Dobrogei, cu “salba de staţiuni” construite în anii ’50 – ’80 şi … lăsate pradă distrugătorilor în zilele noastre.

Totuşi, acolo se află oraşul-staţiune Mangalia, cu sateliţii săi, Neptun, pe vremuri mai scump şi mai căutat decât Mamaia, planetele Saturn, Venus şi Jupiter, capul Aurorei (sau Aurora capului?!) şi reşedinţa zeiască, Olimp, (plus Pădurea Comorova şi viile Mangalia),locuri unde nu puteai găsi un loc în anii ’80 nici dacă aveai pile la ONT. Acolo se află staţiunea (pe vremuri) tineretului (acum a maneliştilor) Costineşti şi staţiunea nudiştilor 2 Mai. Sigur, mai e şi Vama, dar aia e altă poveste (dincolo de limitele relatării de azi).

Poate sunt eu rău, poate nu mă pricep la turism şi nu înţeleg care sunt cerinţele pieţii, dar îmi rezerv dreptul de a rămâne nostalgic şi de a încerca să regăsesc urmele trecutului apropiat într-un prezent plin de nepăsare sau reavoinţă.

Norocul meu se numeşte Andrei Lucescu. Un tip pe care amatorii de mitinguri aeriene îl aud, pe care iubitorii aviaţiei îl şi ascultă şi îl văd. Competenţa lui este recunoscută de aceştia din urmă, iar entuziasmul lui nu are cum să-i contamineze chiar şi pe cei care merg pe aerodromuri numai ca să facă plajă. Puţini dintre sutele de mii de spectatori ai spectacolelor aeriene ştiu că el este un pilot priceput, calificat pentru numeroase categorii şi tipuri de aeronave. Eu ştiam asta despre el din cultura mea generală, iar acum câteva zile am avut ocazia aproape unică de a profita de ştiinţa şi priceperea lui: m-a invitat – şi niciodată nu îi voi mulţumi sufficient – la un tur aerian al litoralului sudic.

Am fost punctual la întâlnirea cu el – ora 1200 – la LRTZ (Aeroportul Internaţional Tuzla), chiar daca asta a însemnat plecarea foarte matinală de la Roşiori. Nu-i vorbă, dacă m-ar fi convocat la 0500 dormeam în parcare şi tot nu întârziam. Eram cu inima cât un purice (traditional, nu din ăştia de acum, mutanţi uriaşi), pentru că vremea era schimbătoare. Trecusem printr-o scurtă aversă şi nu ştiam ce ganduri are ofiţerul cu meteo. Ca să mă sperie şi mai rău, Andrei organizează un briefing şi mă anunţă ca zborul ar putea fi lipsit de confort din cauza vântului, iar soţia mea brusc a devenit circumspectă. “Cum să zburaţi, dacă e periculos?!”

Andrei a încercat să o liniştească, eu m-am făcut că nu aud teama ei, aşa că “Păi, dacă nu te deranjează vântul (cum să ma deranjeze?!!), hai la avion”

Nu-mi venea să cred, dar am crezut, când mi s-a explicat cum se urcă într-o Katana. Am crezut şi mai mult când am reglat palonierele dincolo de lungimea picioarelor mele, când mi-am legat toate centurile şi am înţeles cum se zăvorăşte cupola cabinei.

IMG_2218Am ochit cronometrul de bord, important pentru completarea carnetului de zbor,

IMG_2214

Iar când Andrei a cerut aprobarea pentru pornirea motorului şi s-a apucat să bifeze capitolele check list-ei am inceput să … dar nu recunosc! Nici măcar în faţa Marii Adunări Naţionale nu o să recunosc că, pentru o clipă, m-am gândit la vântul ăla.

IMG_2212

Doar pentru o clipă, pentru că, parafrazând vorba unui prieten, noi zburăm, nu gândim, iar în următoarea eram deja airborne şi degajam spre dreapta, aşa cum am văzut nenumărate zboruri la Tuzla, şi survolam aeroportul (unde pregătirile pentru Aeromania sunt în toi),

IMG_2224

şoseaua cu patru benzi, depozitele de lemne, lanurile de floarea soarelui …

IMG_2236

IMG_2241

“Acolo e 23 August, iar în faţă e Costineşti, mă avertizează Andrei, arătându-mi elicea. Încolo e Constanţa, iar dincolo Mangalia …”

IMG_2275

E chiar Costineşti, cu epava vaporului pe mare şi cea a obeliscului pe plajă. Noroc că muzica motorului Rotax acopera zgomotul manelelor de jos, pentru că anul trecut am intrat în staţiune şi în secunda următoare am inceput sa caut ieşirea spre şosea, dar era obturată de beemweuri de toate culorile din care se revărsau aceleaşi “ritmuri” ca şi pe plajă. Din fericire, am reuşit să găsesc o spărtură in plafonul respectiv înainte de a mă îmbolnăvi de stress.

IMG_2250

IMG_2263

O luăm spre sud, survolnd marele lighean albastru.

IMG_2255

La zeci de kilometric distanţă, capul Kaliakra se ascunde sub nori grei de ploaie, dar la noi e soare, aer, cer albastru … farul de la Tuzla, apoi cele şapte hoteluri cu 14 etaje de la Olimp. În 1971 am fost prima data la “Banat”, hotelul bleumarin dinspre nord, apoi am vazut pe dinauntru şi Transilvania (în 1972, ca premiu după admiterea mea la liceu), Moldova, Muntenia. Acum, de sus, cele şapte par frumoase, dar, două zile mai tâziu aveam să constat, privindu-le de aproape, că nu sunt chiar minuni ale lumii noastre …

IMG_2290

O minune ar putea fi complexul Panoramic + Amfiteatru + Belvedere. O minune a decăderii. Acum 30 de ani nu ne puteam permite nici sa visăm la ele, acum au două stele …

IMG_2293

În schimb complexul tovarăşului e la fel de complexant. Înconjurat de vegetaţie şi de digul debarcader, locul pare la fel de misterios ca şi pe vremea lui.

IMG_2301

IMG_2302Neptun era staţiunea cea mai scumpă din sud.

IMG_2319

Plaja cu steaguri (care au fost extirpate pentru a se face o fântână arteziană – ceea ce mi se pare o idee luminoasă, mai ales la o distanţă atât de mică de mare), acolo unde fostul meu Cătălin are o patisserie, lacul interior, restaurantul Insula, nelipsita nouă biserică (tovarăşii construiau, ca proştii, fabrici, tot locuri de indoctrinare) şi gata Neptunul, cu roata mare şi puţina lume venită aici în concediu.

IMG_2339

IMG_2340

Jupiter … cu hotelul “Scoica” pe cale de reapariţie,

IMG_2318

Cap Aurora, cu hotelurile în trepte în faţa cărora am găsit, in toamna lui 77, un uriaş peşte decedat,

IMG_2355

Venus, cu numele de fete şi cele trei păsărici (Condorul, Pajura, Vulturul) de lângă lac …

IMG_2373

Hipodromul Mangalia

IMG_2385

şi … Plaja înşirată de-a lungul şoselei, unde, în ţarcurile pentru nudişti, turiştii polonezi îşi asigurau banii de buzunar făcând bişniţă cu butelii de voiaj. Acum, pustietate în floare. Nu ne doare.

IMG_2386

Ah, Saturn … Acolo ar trebui să fie hotelul “Cleopatra”, primul contact al fiului meu cu marea, în ‘84, şi urâtele CPM-uri de la ieşirea spre Mangalia (de fapt, C(ămine) P(ersonal)-uri, unde ne-a cazat IAS Murtfalar în 78, ca studenţi în practică productivă, culegători de struguri.

IMG_2395

În anii ’50 – ‘60, staţiunea Mangalia era alcătuită din patru hoteluri, un cazino şi un mic sanatoriu, rezervate în special militarilor. Acum, pe lângă nelipsitele blocuri comuniste şi Lidăl, se mai văd nişte diguri lungi, farul, care altă dată lumina calea vaporenilor iar azi e doar subiect de magnet de frigider, “marina” (anul trecut era mult mai aglomerată) … şi lume puţină pe plajă. Motivul bănuit, pe lângă meteo nesigur, examenele naţionale în plină desfăşurare.

IMG_2411

IMG_2417

IMG_2418

Şantierul naval. Parcă vapoare Cielo făceau aia, sau Matiz? În tot cazul Daewoo.

IMG_2421

A, uite podul mobil. Atunci când trecea vreo navă militară mai mare, podul rula pe şine şi deschidea şenalul, când nu, podul asigura legătura rutieră spre 2 Mai şi Vamă. Acum … bine că nu l-au dat încă la fier vechi. Iar şoseaua beneficiază de un pod arcuit care traversează Laguna.

IMG_2428

IMG_2431

3 iulie sau 2 Mai?!

IMG_2442

Hai înapoi.

IMG_2458

IMG_2481

IMG_2489

De la Neptun,

IMG_2532

Andrei avertizează Turnul că se apropie şi cere instrucţiuni de aterizare. Dar, norocul meu, în jurul aeroportului nişte elevi-piloţi exersează, făcând tururi de pistă, iar noi suntem nevoiţi să aşteptăm. …deasupra mării.

IMG_2564

IMG_2586

IMG_2596

IMG_2606

Luăm ca reper farul de la Tuzla, pe care aveam să-l mai văd încă o data, şi din altă ipostază … terestră, adică o incursiune de seară la firul miriştei.

IMG_2622

IMG_2623

Inspre nord portul Constanţei, cu zona liberă (de contract?!)

IMG_2673

IMG_2674

O pânză-n departare!

IMG_2691

Pentru a evita monotonia, aruncăm o privire şi în ograda Eforiei Sud, în fotografii recunosc nişte locuri, printre care şi vila în care mă cazasem cu o oră mai devreme,

IMG_2692

IMG_2694

IMG_2695

IMG_2707

IMG_2715

apoi ne apropiem, peste lacul Tekirghiol, de aerodrom. Îl vedem de departe, dar vedem şi două Katane care îi dau târcoale şi nu le putem refuza prioritatea (eu nici nu vreau!). Binefaceri ale trecerii la o noua orânduire (o fermă zootehnică care nu avea de ce să mai trăiască, doar fusese a unui CAP).

IMG_2768

Ce-o fi asta? Pare un cartier de castele gen Buzescu, îmbunătăţite cu o bază sportivă.

IMG_2787

Ni se aproba aterizarea. Dacă la 1500 de picioare avionul plutea lin – chiar, parcă Andrei spunea ceva de scuturături în cadrul briefingului de la tanti Lili?! – pe măsură ce solul se apropia, zborul a început să devină neconfortabil. Pilotul a început să muncească serios pe comenzi (iar eu am devenit brusc curios să văd ce anume face, trage, împinge sau răsuceşte, urmărindu-l pe el şi citind indicaţiile bordului) corectând toate intenţiile vântului de a ne strica plăcerea. Atingem pista, dar tocmai atunci vântul decide că zborul a durat prea puţin şi adaugă la viteza (deja redusă, pentru aterizare) avionului; în următoarea zecime de secundă Rotax îşi ia şi el avânt, Katana se ridică câţiva metri, frânează în aer şi se aşterne, cuminte, pe iarbă. Exemplul clasic de tentativă de asasinat din partea lui Eol, dejucată de priceperea lui Andrei.

IMG_2791

IMG_2800

Din nou check list, comenzile sunt puse pe zero, apoi paper work, cu cupola deschisă (se completează carnetele de zbor).

IMG_2801

Aş fi vrut să mai prelungesc şederea în avion, am pus întrebări ca să înţeleg mai bine ce se execută, dar în apropiere se aflau deja membrii unui alt echipaj. Le cedăm aeronava şi le urăm un zbor plăcut.

IMG_2825

Pentru mine a fost primul zbor deasupra mării (am mai fost acolo cu Il-14 YR-ILE prin 71 şi cu un An-24 în 77, după decolarea de la MK, dar astea sunt (mă rog, erau) autobuze, nu se pun). Am survolat o zonă care îmi e dragă, de care mă leagă atâtea amintiri frumoase (din copilăria mea şi a copiilor mei). Locuri pe care le cunosc de 55 de ani, care au trecut prin atâtea schimbări (în bine, în rău, în mai bine şi în foarte rău), dar care pentru mine rămân ca layere succesive aşezate pe aceeaşi bază. Zborul de 44 de minute descris aici, pe lângă incontestabilul agrement a fost o lecţie de istorie, geografie, etnografie, pilotaj, marketing, arhitectură, literatură, fotografie, navigaţie maritimă, navigaţie aeriană, meteorologie, radiocomunicaţie, biologie, politică, în care profesori am fost şi Andrei şi eu (da, datorită vârstei am avut privilegiul de a şti, din experienţă, nişte locuri şi nişte lucruri), din care eu am ieşit câştigat. Nu o să trec un eventual examen de pilotaj de avion – am văzut ce şi cum făcea pilotul, uneori chiar am remarcat câte eforturi făcea să păstreze acea plutire lină la care am făcut deja referire, dar meseria asta nu se fură ca cea de bătător de cuie), dar informaţiile primite şi întărite prin puterea imagii vii îmi vor rămâne, cert, în bagajul de cunoştinţe.

Îi mulţumesc şi aici prietenului meu Andrei Lucescu, un om pe care îl admir pentru cultura sa aviatică deosebită, ca şi pentru multele priceperi şi talente pe care le are.

Mai vreau!

12 comentarii

Din categoria Memorii

MITINGUL COPIILOR – CLINCENI, 30 MAI 2015, de Mihai-Atanasie Petrescu

Mitingul copiilor

Dupa o aşteptare lungă, Aeroclubul României ne-a chemat la primul miting accesibil pe aerodromul de casă de la Clinceni. Pretextul a fost Ziua Copilului (1 iunie), dar cred că şi Aeroclubişti erau la fel de nerabdători ca şi prietenii lor de pe pământ să zboare pentru ei.

Ştiam afişul, dar am avut şi două surprise: participarea a două celule de aeronave militare şi demonstraţia Iacărilor Acrobaţi.

Am avut şi o prezenţă inedită la un Air Show, aceea a unei mici trupe de copii cântăreţi, care ne-au încântat auzul. Dar, chiar dacă cea care i-a pregătit e colega mea, aş spune că elevii ei sunt mult mai buni decât ea, tentativa ei de a cânta melodiile patriotice ardeleneşti a dezamăgit pe mulţi. Poate, totuşi, mai exersează.

Îi mulţumesc lui Andrei Lucescu pentru entuziasmul şi competenţa cu care a prezentat activitatea de zbor.

Spectacolul a început cu un C-42 Ikarus solitar. Soarele mi-a intrat în ochi şi în obiectiv şi toate pozele sunt cel mult bunicele, dar ce contează; amintirea ramane!

IMG_9544

“Mami”, alias Nicolae MIhăiţă, mereu tânăr.

IMG_9561

În premieră, o formaţie de avioane ULM de la Aeroclub. Altă data erau “Pelicanii”, acum doi Pelicani plus două Festivaluri.

IMG_9574

Din nou o formative inedită (pentru mine): BN-2 Islander de la INCAS, însoţit de o escort de Extra. Pentru siguranţă, Andrei Şerbu ajută la strângerea formaţie, nelăsând pe nimeni să fugă.

IMG_9637

IMG_9652

IMG_9672

Aterizare la punct fox, pe colţul unui fir de iarbă.

IMG_9680

Domnul Gheorghe Uţă si Zlinul 526.

IMG_9719

IMG_9731

Celulă de IAR-330 Puma de la Baza 90

IMG_9745

Celulă de C-27 J Spartan dela aceeaşi Bază 90.

IMG_9758

Cap de formaţie, Căpitan Comandor Emil Tecuceanu, teleormănean de-al nostru.

IMG_9767

Comandantul Aeroclubului “Aurel Vlaicu” pleacă la atac la bordul Zlinului 50. Chiar dacă soarele m-a sabotat, programul lui a fost excellent.

IMG_9785 IMG_9793 IMG_9794Solo Dan Ştefănescu

IMG_9798

IMG_9806

Două Zlinuri 142, Vulturi ai României: Alex Ion şi Ionuţ Andrei

IMG_9834

IMG_9849

IMG_9869

IMG_9891

IMG_9914

IMG_9918

Solo neanunţate de Andrei Lucescu.

IMG_9832

IMG_9840

Solo descris de Andrei, c’est Cătalin Prunariu, qui voit la vie en rose.

IMG_9927

IMG_9951

Tavi Stavilă şi Teo Munteanu, White Wings

IMG_9814

IMG_9816

IMG_9994

IMG_0005

IMG_0013

IMG_0039

IMG_0047

 

Un desant masiv, executat de paraşutişti de la TNT şi de la Aeroclub, lansaţi din AN-2, GolfAlfaAlfa şi Pilatus.

IMG_0079

IMG_0084

IMG_0087

Din nou Extrele. Hawks of Romania, cu elemente noi în program.

IMG_0108 - Copy

IMG_0117 - Copy

IMG_0117

IMG_0131

IMG_0135

IMG_0150

 

IMG_0161

IMG_0163

Danii Iacări demonstrează că nu în numărul lor stă valoarea (spre deosebire de centurile de la judo). O noutate în programul lor de zi, pe langă covorul de bombe. (Ma intreb cine erau coechipierii lor din cabinele de pilotaj).

IMG_0207

IMG_0211

IMG_0221

IMG_0226

IMG_0240

IMG_0244

IMG_0265

IMG_0290

În final, o joacă de copii mari: Nea Uţă, Alex Ion şi Ionuţ Andrei se joacă de-a vânătorii de baloane. Frumoasă formaţie de Zlinuri: 50, 142 şi 526. Până la urmă nu ştiu cât a fost scorul.

IMG_0303

Andrei Lucescu, extraordinar de competent, entuziast şi puternic.

IMG_0351

În concluzie, un spectacol frumos, antrenant, o ocazie de a-mi revedea prietenii (nu numai pe cei care au zburat, ci şi pe cei care au stat la gard sau în standuri). De abia aştept BIAS!

Scrie un comentariu

Din categoria Galerie foto

AEROMANIA 2013 partea I.

Revenit in sud după o expediţie aviatică în sud-est, îmi permit ca, înainte de orice, să le mulţumesc celor care au făcut Aeromania şi lui Andrei Manea pentru felul cum ne-a primit şi organizat, să îi felicit pe zburători, care şi-au dat silinţa să ne arate cam ce pot suporta bietele lor aeronave forţate la extrem, şă le mulţumesc si lor, piloţilor, pentru spectacolul oferit, în câteva rânduri, în exclusivitate nouă, celor cu ecusonul « photo », şi să-mi exprim bucuria revederii cu prietenii spotteri.

Spectacolul aerian, dozat în patru timpi şi două locuri (unde e Hegel ca să mai umble puţin la teoriile lui?), a fost unul de înaltă (şi joasă, uneori, de ne venea să ne aruncăm pe burtă) acrobaţie şi mare măiestrie. De la avioane uşoare la altele grele, dar uşoare ca un fulg când era vorba să facă figuri, de la un elicopter mic dar “al dracului” la altele mari şi luxoase sau altele tot mari, dar care ofereau condiţii de călătorie destul de grele, pe sfoară, de la “treceri la verticală” la tirbuşoane şi monograme, de la bâzăit de Rotax la muget de Lycoming sau cârâit de Vedeneiev.

A doua zi la Mangalia (poze din prima zi nu are rost să arăt, ca sa nu mă fac prea tare de râs) a început cu aterizarea unei zburătoare pe dig. Sper să nu creadă cineva că m-am dus acolo ca să mă uit după păsărici, dar, sincer, nici n-am întors capul.

IMG_2165

Primul venit, primul care ne-a servit : o porţie de paraşutişti plus un low-pass prin faţa publicului din tribuna de nisip. Cessna 182 YR-RAC.

IMG_2184

Prima evoluţie acrobatică, YR-UAU, cu un echipaj inedit, Svetlana Kapanina în cabina a doua, elev, în prima cabină, Ioan Postolache.

IMG_2199

Frumoasa Svetlana, cu pletele în vânt, salută publicul :

IMG_2230

Francesco Fornabaio, care şi-a amintit că ne-am întâlnit şi am stat de vorba despre poezie (şi numai a zborului) acum câţiva ani la Bimbav, s-a dat peste cap să impresioneze privitorii. Ȋn ceea ce mă priveşte, a reuşit.

IMG_2272 IMG_2244

Trei elicoptere ale RAS Tuzla vin peste staţiuni: Cabri C2, Bell 206 şi Dauphin.

IMG_2282

Descris de Andrei Lucescu ca “mic şi-al dracului », C-2ul a rămas să explice de ce merită epitetul ăsta :

IMG_2284

(Pentru că l-am amintit pe Andrei Lucescu, nu pot trece peste complexitatea prezentării mitingului: Andrei ştia tot despre fiecare aeronavă în parte şi piloţii respectivi, explicând pe îndelete evolutiile; Dorin Ivaşcu l-a completat cu brio, aducând ce ştie un economist mai bine: preţuri. Dacă aveam la mine un carneţel, în loc de camera foto, le puteam oferi elevilor mei madgearişti o mulţime de cifre pentru aplicaţii la orele de practică de specialitate)

Veteranul Gheorghe Uţă, cu un Zlin 526, HA-SAU, a arătat că aviaţia nu are vârstă. Dar motorul Zlinului, deşi era mai tânăr, ne-a dat emoţii. Cred că un sirop de tuse i-ar prinde bine.

IMG_2353 IMG_2369

O nouă formaţie de aeronave ale RAS Tuzla: trei Katane, puse pe giumbuşlucuri.

IMG_2393

Vorba lui Andrei, Yankee-Romeo-Sierra-Charlie-Lima, pilotat de Marius Rădulescu.

IMG_2420

Fratele mai mare, Twin Star (tot de la RAZ Tuzla). Cred că pilotul Gheorghe  Dumitru este un utilizator pasionat de telefoane mobile:

IMG_2437

Dar ce vuiet se aude, umplând cerul şi marea ? Pai ce să fie altceva decât cele cinci Extre ale Aeroclubului. Trecerea la verticală, în formaţie perfect aliniata şi cu motoarele în plin, înainte de începerea programului i-a impresionat puternic pe cei prezenţi pe digul de la Mangalia:

IMG_2461

Evoluţia a fost, de asemenea, foarte reuşită, constând din treceri şi figuri ale formaţiei de patru, completată de figurile extreme executate de Andrei Şerb, vocalistul trupei.

IMG_2471 IMG_2481IMG_2516

 

La ruperea formaţiei, aplauzele de pe plajă au fost mai zgomotoase decât Lycomingurile :

IMG_2536

O nouă apariţie a Yak-rilor, de data asta pilotate de titulari :

IMG_2663

Una pe faţă, două pe dos, noul stil de tricotaj adoptat de numeroasele bunicuţe de pe plaja de la Mangalia :

IMG_2590

YAK-104, un biplan obţinut din suprapunerea a două 52uri :

IMG_2642

Ultima apariţie pe plajă, un tip care nu a găsit înţelegere la nici un şofer sa-l aducă la plaja, dar un pilot milostiv l-a aruncat peste bord de la 1500 m.

IMG_2694

O să revin şi cu ceva poze de la evoluţiile de pe Aeroportul Internaţional Tuzla, din cele două zile ale manifestării.

Scrie un comentariu

Din categoria Galerie foto, Uncategorized