Arhive pe categorii: Proze

764. TOT CE-ŢI DOREŞTI SĂ SE-MPLINEASCĂ! de Mihai-Athanasie Petrescu

TOT CE-ŢI DOREŞTI SĂ SE-MPLINEASCĂ!

 

-Ce se execută aici?!

Luaţi prin surprindere, tinerii ofiţeri din birou uitară să ascundă paharele de plastic.

-Să traiţi, dom’ colonel, ne-am gandit să îl sărbătorim pe Dorobanţu, ştiţi, e ziua lui de naştere, adică a născut nevasta-sa şi …

Surprins şi el, colonelul Dandu îşi uită elanul de furie care-l îndemnase să dea buzna peste subordonaţii săi. Acceptă un pahar şi, bucuros de vinul bun pe care-l primi, se aşeză lângă ei la masă. Până la urmă era în afara orelor de program, orice vizită de la unitate era aproape exclusă (şi, până la urmă, de ce există serviciu de zi la postul control? – ar fi prevenit la timp şi ar şterge urgent urmele încălcării regulamentului de ordine interioară). Venirea pe lume a unui copil merită să fie sărbătorită, tinerii ăştia au şi dreptul la viaţă, chiar dacă sunt militari.

Vinul, însoţit şi de o tavă de fripturi, apoi de o cutie mare cu prăjituri, lungi şedinţa câteva ore. Numai apariţia fundului damigenei din plastic îi obligă pe militari să îi pună capăt.

-Copii, vă mulţumesc pentru chef şi poate îl repetăm vreodată, dar în oraş, la vreun restaurant, e mai sigur, rosti colonelul. Iar pentru băieţelul tău, Dorobanţule, să fie sănătos şi să vă bucuraţi de el şi el de voi. Să-l educaţi cum se cuvine şi îi ordon să i se împlinească toate dorinţele!

Curajos dupӑ momentele plӑcute petrecute împreunӑ, fӑrӑ deosebire de grad, sӑrbӑtoritul rӑspunse:

– Sӑ trӑ … hiţi, dom’ colo … h … nel, îmi doresc sӑ scap de soa … hcrӑmea … Hâc!

– Ia stai mӑ, doar nu vrei s-o omori?

– Nu sӑ … htrӑiţi … sӑ … vreauhhh … sӑ … sӑ …

Prea obosit, locotenentul se lӑsӑ sӑ cadӑ pe un scaun şi nu mai putu sӑ-şi ocntinue ideea. Îi sӑri în ajutor colegul lui de la Compania a II-a, locotenentul Sima:

– Domnule colonel, raportez: vrea sӑ se muteee … cӑ stӑ cu socriiiiii

Prins în vârtejul discuţiei, colonelul o luӑ în glumӑ:

– Sӑ-l înfiez eu?

– Nuuu … bӑ … aoleo … mӑ scuzaţi … vrea sӑ … adicӑ sӑ … cum îi zice, sӑ  îşi cumpere o caaaa … o casӑӑӑ … adicӑ … raportez … o casӑ …

Aflat şi el la sfârşitul resursei, colonelul reuşi, cu-chiu-cu-vai, sӑ îi opreascӑ pe mai tinerii lui subordonaţi. Cu atât mai mult cu cât uitase sӑ îi telefoneze soţiei sale şi deja începea sӑ se gândeascӑ la consecinţe.

Dar ideea semӑnatӑ de Sima şi Dorobanţu încolţi în mintea colonelului Dandu. Deşi era obligat, prin natura gradului şi funcţiei, sӑ menţinӑ o disciplinӑ strictӑ în unitatea pe care o comanda, ofiţerul îşi dӑdea silinţa sӑ se apropie de oameni, sӑ le înţeleagӑ nevoile şi sӑ încerce sӑ-I ajute. Exemplele de intervenţii pe la autoritӑţi erau numeroase, iar subordonaţii le ştiau bine. De aceea, nimeni nu ar fi fost surprins sӑ audӑ a doua zi discuţiile telefonice purtate de colonel cu câteva agenţii imobiliare, dar şi cu un inspector de la banca (…), aflatӑ în vecinӑtate.

– Dorobanţu! la mine! Fuge!

Surprins, locotenentul uitӑ prevederile regulamentare şi apӑru în birou cu cascheta pe cap. Comandantul nu îi trecu cu vederea abatarea.

– Mӑ, ia vezi cum raportezi! Ӑӑӑ … ia stai tu jos colea, cӑ ţi-am gӑsit ceva ca lumea. Şi colonelul întinse pe birou câteva foi imprimate. Ia uite, am vorbit cu ӑştia de la imobiliare, am câteva propuneri, hai sӑ discutӑm o ţârӑ …

– Zici ca vrei un apartament bun, în oraş, sӑ fie aproape de centru? Cam ce bani ai?

– Vӑ rog sӑ-mi permiteţi sӑ raportez! Nu aş vrea la bloc, ştiţi, eu am crescut la ţarӑ, curte, grӑdinӑ, niţicӑ vie, acolo, aţi vӑzut ce bine e sӑ ai vinul tӑu, curat, ştiţi dumneavoastrӑ …

– Ce sӑ ştiu, mӑ? Nu ştiu, nu am vӑzut, nu am auzit! Bine, bine, deci casӑ … uite aici nişte oferte, dar sunt în oraş …

Ofiţerii desfӑşurarӑ ofertele pe birou, începând sӑ le discute cu atenţie. Binenţeles cӑ nici una nu era perfectӑ, dar mӑcar erau un punct de plecare. La un moment dat, pe birou apӑru şi termosul cu cafea al comandantului, care îşi transferӑ conţinutul în douӑ pahare de plastic, iar conversaţia prinse şi mai mult aplomb. Dupӑ ce colonelul puse mâna pe telefon şi sunӑ din nou agentul imobiliar, imprimanta începu din nou sӑ cârâie, producând o nouӑ serie de oferte şi, implicit, o continuare a discuţiei.

– Mӑ Dorobanţule, unu şi cu unu ştim toţi cât dracu fac, noi o sӑ vorbim aici o mie de ani, nu vrei mai bine sӑ mergem sӑ vedem casele astea? Mӑcar sӑ îţi dai seama la faţa locului, aşa, din poze, doar faci presupuneri. Şi uite, prin satele astea, casele se dau destul de ieftin. Ce zici, mergem?

– Merg cu plӑcere, domnule colonel, sӑ vedem cine e cu maşina şi vrea sӑ ne ducӑ. Ştiţi, eu încӑ n-am maşinӑ …

Nu a fost nevoie sӑ caute prea departe o maşinӑ; Loganul comandantului era chiar în faţa pavilionului, iar protestele tânӑrului ofiţer au fost respinse pe loc de colonel.

– Ce, vrei limuzinӑ, ţi-e ruşine sӑ mergi cu Loganul? Hai mai repede, sӑ nu vândӑ ӑia casele pânӑ ajungem noi la ele!

– Tu, nevastӑ, dacӑ îţi spun ce am fӑcut azi, nu mӑ crezi: am fost cu camandantul sӑ caut casӑ!

– Ai sunat la publi25, sau cum?

– Nu eu, a sunat el la nu-ştiu-ce imobiliar d-ӑştia, i-a pus la treabӑ şi ne-a trimis nişte variante. Şi asta zic, cӑ am mers sӑ şi vedem câteva case pe lângӑ oraş.

– Aşa, şi nu puteai sӑ mӑ suni şi sӑ mӑ iei şi pe mine?

– Ce sӑ te mai sun, cӑ m-a luat şefu pe sus cu maşina lui, nici la weceu nu m-a lӑsat sӑ merg. Da’ în tot cazu’, am gӑsit vreo douӑ, dacӑ poţi lua maşina lui tataie, mergem sӑ vezi şi tu. Nu mai e bere? Şi mi-era o sete …

– Pӑi ai luat tu şi am bӑut-o eu? Când zici cӑ mergem sӑ …?

– Vrei acuma? E târziu, dar dacӑ vrei, mâine, când venim de la lucru ne ducem.

Locotenentul Sima era pus pe glume. De când se rӑspândise vestea cӑ Dorobanţu avea sprijinul colonelului în tentativa lui de a se muta în propria-i casӑ, Sima devenise responsabil cu purtarea de cuvinte şi, binenţeles, încurajarea împricinatului. Iar acum, tinerii ofiţeri, trӑgând, tacticos, din ţigӑri, în spatele comandamentului, admirau poza casei aleasӑ de doamna Dorobanţu.

– Bӑi, dar chiar e mişto, bӑ, casa asta,spuse Sima. Are şi verandӑ închisӑ, are şi boltӑ, în curte, vӑd pe gard contorul de gaz …

– Pӑi da, a instalat şi centralӑ … interveni Dorobanţu.

– Adicӑ ai şi apӑ, canal? La ţarӑ?

– Da’ tu ce crezi, cӑ mai suntem în secolul 20? Am de toate, casa e super, dacӑ aş putea chiar acum m-aş muta. Uite, am şi leagӑn pentru bӑiat, când o putea el sӑ se dea …

– Tare, asta! Garaj ai?

– E un fost grajd, doar trebuie sӑ schimb uşile.

Cӑpitanul Lazӑr, singurul burlac din grup, studia cu atenţie poza; nu se pricepea la case, el locuia dintotdeauna la bloc şi îi plӑcea. Dar îi mai plӑceau şi femeile, atât de mult, încât nu se putea decide pe care din ele sӑ şi-o facӑ nevastӑ.

– Mӑ, Doro, dar tipa asta din pozӑ cine e? N-aratӑ rӑu!

– Care tipӑ? se mirӑ locotenentul. Ia uite, nici n-am vӑzut cӑ în pozӑ e şi o fatӑ, explicӑ el. Pe mine m-a interesat doar casa, cu acareturile ei. Habar n-am cine e, ce mӑ doare pe mine …

Împinşi de curiozitate, ofiţerii îşi pasau fotografia de la unul la altul. Îl cunoşteau toţi pe Lazӑr, ştiau cӑ dacӑ îi picӑ vreuna cu tronc …

– Hai, mӑ, staţi la un loc. Nu m-am întâlnit cu femeia aia la casӑ, nu e vechea proprietӑreasӑ. Eu am vorbit numai cu agentul şi cu un domn mai în vârstӑ, unul, nea Vasile nu-ştiu-cum, scrie pe actele alea …

– Da, da, ţi-e fricӑ sӑ nu te spunem lu’ nevastӑ-ta … Hai, mӑ, cӑ nouӑ poţi sӑ ne spui. Cine zici cӑ e?

– Eşti prost, mӑ, taci dracu din gurӑ, nu sunt întotdeauna bune glumele tale.

Întӑrâtat, Sima nu se mai putea opri:

– Hopa! Bӑ, uitaţi-vӑ de ce nu vrea ӑsta sӑ zicӑ cine e gagica. Ha, ha, ha! E gravidӑ! Zi, bӑ, ai şi lӑsat-o borţoasӑ   ?

Fӑrӑ a mai ţine cont de protestele lui Dorobanţu, tinerii se bulucirӑ sӑ verifice adevӑrul spuselor lui Sima, apreciind umorul camaradului lor. Hohotul de râs îl atrase şi pe colonel.

– Domnule colonel, raportez: domnul locotenent Dorobanţu a lӑsat-o pe una gravidӑ! sӑri Sima.

– Glume proaste, dom’ colonel, se apӑrӑ Dorobanţu. E vorba de o pozӑ a casei pe care o cumpӑr şi …

– Mӑ, ia mai lӑsaţi bancurile şi treceţi la program, cӑ vine vara!

– Domnu colonel, sӑ trӑiţi, imi cer scuze cӑ vӑ deranjez, vreau sӑ vӑ rog sӑ mӑ ajutaţi într-o problemӑ …

Neobişnuit sӑ fie abordat pe stradӑ de oameni necunoscuţi, Dandu nu îşi ascunse iritarea.

– Dacӑ vreţi sӑ vӑ angajaţi în armatӑ, sunteţi cam bӑtrâior …

– Nu, domnu colonel. Eu sunt tata socru al lui Dorobanţu, domnu locotenent Dorobanţu de la unitatea dumneavoastrӑ, Paraschivescu …

– A, sӑ trӑiţi domnu Paraschivescu, mӑ iertaţi  …

– Domnu colonel, am auzit cӑ ginere-miu a fӑcut o boacӑnӑ mare, nu mӑ aşteptam la aşa ceva …cum s-o înşele el pe fie-mea cu nu ştiu ce ţӑrancӑ proastӑ … Ce, e aia mai frumoasӑ decât fie-mea?

– Staţi puţin, cӑ eu acum aud. Despre ce e vorba?

– Pӑi sӑ vedeţi, am aflat cӑ are pe una pe la ţarӑ, nu ştiu unde, i-a fӑcut şi copil. Iar asta micӑ a mea, sӑraca, stӑ acasӑ şi plânge, cӑ-l iubeste ca proasta.

– Domnu Paraschivescu, eu nu am auzit una ca asta … Da, lӑsaţi, cӑ-l iau la întrebӑri şi am eu grijӑ. Nu-mi vine sӑ cred, totuşi, sӑ facӑ el una ca asta, îl ştiu om de casӑ, mereu îmi raporteazӑ cât de mult tine la nevastӑ-sa şi la bebeluş … a fӑcut şi cinste, cu vin de la dumneavoastrӑ … Hm!

– Mӑ, ia închide uşa aia şi stai jos, ce dracu, mӑ, eu te credeam om serios şi tu îmi vii cu chestii d-astea? Cum sӑ fii, mӑ atât de prost, încât sӑ-ţi înşeli nevasta cu toate proastele şi sӑ le mai laşi şi cu burta la gurӑ?!

Dorobanţu rӑmase cu gura cӑscatӑ.

– Ce te uiţi, mӑ, la mine? Pune mâna şi raporteazӑ, ce dracu ai în capu’ ӑla de ţi-ai bӑtut joc de nevastӑ-ta în halul ӑsta? Iar eu, ca prostu, te ajut sӑ-ţi iei casӑ … Sӑ te ajute aia, mӑ, cӑ eu nu-ţi semnez nici o adeverinţӑ pentru bancӑ.

– Dom’ colonel, eu nu …

– Bӑ! izbucni comandantul, bӑ, tu cu mine sӑ nu încerci s-o dai de gard, cӑ nu ţine. Ai terminat-o cu mine! Drepţi! Raporteazӑ!

– Domnule colonel, raportez: eu nu am înşelat-o niciodatӑ pe nevastӑ-mea, eu …

– Taci, bӑ, dracu! Ai pe una pe la ţarӑ pe undeva şi ai lӑsat-o şi gravidӑ. Mi-a spus socru-tӑu ieri, pe stradӑ. Mӑ faci tu pe mine de râs, mӑ? Sӑ mӑ ia omu’ ӑla ’e parcӑ eram eu vinavat … şi pe pe stradӑ!

– Dar pe cuvântul meu, domnule colonel! Nu am fӑcut niciodatӑ …

– Şi atunci ӑla de unde ştie? Mӑӑӑӑ … eu umblu cu tine pe coclauri sӑ-ţi caut case, iar tu … tocmai acum, când ţi-am gӑsit casa aia mişto …

– Domnule colonel! Permiteţi sӑ raportez?

– Ce sӑ mai raportezi, mӑ? Mai bine vezi ce faci cu aia, cӑ acum ai doi copii …

– Ştiu de unde mi se trage, de la casӑ!

– Pӑi?

– Acum douӑ zile, deşteptul ӑla de Sima a fӑcut nişte glume aiurea pe seama pozelor cu casa. Ştiţi, cӑ aţi venit şi dumneavoastrӑ la un moment dat. O fi luat-o cineva de bunӑ şi i-a spus lu’ ӑla bӑtrânu’ … Eu nici mӑcar n-am vӑzut-o vreodatӑ pe tipa aia din pozӑ, nici nu ştiu cine e.

– Care, mӑ? Asta? se mirӑ colonelul, privind pozele din calculator. Pai asta e pozӑ veche de cine ştie când, fӑcutӑ de agent. Bӑ! eşti sigur de ce spui aicea?

– Da’ cum dom’ colonel, mӑ scuzaţi, raportez!

– Dӑ-l, bӑ, dracu de raport. Ia uite cum se inventeazӑ poveştile … Hai la tine acasӑ, sӑ rezolvӑm problema!

Autoritatea şi prestigiul colonelului Dandu, ca şi sentimentele sincere şi puternice dintre tinerii soţi Dorobanţu rezolvarӑ cu uşurinţӑ situaţia tensionatӑ. Iar cele câteva pahare de vin de buturugӑ, “d’ӑla bun, de care o sӑ bem şi la botez”, au fost exact cerneala necesarӑ pentru a semna tratatul de pace.

– Regiment! Drepţi! Pentru onor înainte, prezentaţi … arm’!

Generalul Stoian, dupӑ ce primi raportul colonelului, se adresӑ frontului:

– Dragi militari, vӑ felicit pentru rezultatele excelente pe care le-aţi obţinut în pregӑtire. Sunt mândru sӑ vӑ înmânez, în cadru festiv, ordinul de luptӑ pentru deplasarea unitӑţii în teatrul de operaţiuni din Afganistan. De-a lungul anilor, Scorpioniii, Lupii şi alte unitӑţi de elitӑ şi-au fӑcut datoria în teatre, a venit şi rândul dumneavoastrӑ, al Urşilor Bruni, sӑ mergeţi acolo şi sӑ faceţi cinste patriei! Felicitӑri şi succes! Ura!

– Ura! Ura! Ura!

– Sigur, nu existӑ pӑdure fӑrӑ uscӑturi, din pӑcate aveţi un ofiţer aici, unu … am uitat cum îl cheamӑ, va rӑmâne acasӑ şi mӑ gândesc chiar sӑ-l trec în rezervӑ, pentru cӑ a pӑtat frumoasa uniformӑ a armatei române. Cum zici, mӑ, cӑ-l cheamӑ pe ӑla?

– Raportez: locotenent Dorobanţu, rӑspunse aghiotantul.

– Dorobanţu … E aici?

Cel numit ieşi, regulamentar, în faţa frontului.

– Domnule locotenent, sӑ vӑ fie ruşine, un ofiţer dintr-o unitate de elitӑ nu are voie sӑ comitӑ astfel de fapte! Ce zici c-a fӑcut?

Aghiotantul era aproape:

– Raportez, a fӑcut un copil.

– Aşa, deci ai umblat pe la femei şi te-ai fӑcut de râs. Ruşine!

Colonelul Dandu interveni:

– Domnule general, vӑ rog sӑ-mi permiteţi sӑ rap … Am investigat totul şi am elucidat cazul. Dorobanţu e nevinovat.

– Atunci de ce a ajuns la mine sesizarea asta? Unde eşti, mӑ, cӑpitanule? Adu scrisoarea aia.

Din mapa aghiotantului apӑru imediat o foaie de caiet, scrisӑ cu mâna. Generalul o luӑ sӑ citeascӑ.

– Uite, mӑ, Dandule, nu-I mai lua apӑrarea: Domne şef, vӑ rog sӑ luaţi mӑsuri împotriva militarului de la regiment, cӑ a dat dovadӑ de o conduitӑ nepotrivitӑ, neconformӑ cu epoca actualӑ … ce exprimare, comentӑ generalul … aşa … actualӑ, şi a … ce scrie aici, mӑ? … a necinstit o fatӑ din popor, fӑcându-I un copil din flori. Ce ruşine! Mӑ, dar ce limbaj comunist are ӑsta … Unde scrie Dorobanţu?

– Raportez, nu scrie, dar s-a aflat în urma cercetӑrilor noastre cӑ locotenentul Dorobanţu …

Colonelul studia cu atenţie scrisoarea pe care o împrumutase de la general.

– Domnule general, raportez, uitaţi-vӑ puţin, scrisoarea e scrisӑ cu creionul chimic, eu cred cӑ e o fӑcӑturӑ, acum nimeni nu mai scrie cu creion chimic, nici nu prea existӑ …

– Ia sӑ vӑd … aşa e, mӑ. Mӑ, cӑpitanule, ia spune, de unde ai scrisoarea?

– Raportez, ieri, când am participat la inspecţie, am auzit un zvon prin oraş, la Mureşul, despre un ofiţer care ar fi greşit. Am fӑcut o micӑ anchetӑ, i-am aflat numele şi am cerut la arhivӑ sӑ caute dacӑ nu cumva existӑ vreo reclamaţie legatӑ de conduita unui anume locotenent Dorobanţu care a lӑsat o fatӑ gravidӑ. Am primit azi prin curier special. Nu e numele fӑptaşului pe ea, dar corespunde fapta.

– Dar te-ai uitat pe hârtia asta înainte de a mӑ pune pe mine sӑ-l sancţionez pe ӑsta?

– Raportez, sigur, e vorba de necinstirea unei femei.

– Mӑ, dar data ai vӑzut-o?

– Nu e datatӑ, raportez.

– Cum, mӑ, sӑ nu fie datatӑ? Uite colea, stampila de înregistrare: 7 feb 1953. Ne mai mirӑm de creionul chimic?! …

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

REPARAŢIE MU … MORALӐ de Mihai-Athanasie Petrescu

REPARAŢIE MU … MORALӐ

– Bunӑ seara, domn’ profesor …

– Ce-i cu tine, aici, la ora asta? Te-a dat nevastӑ-ta afarӑ din casӑ?

– Cam da, se poate zice şi aşa …

Scuturându-şi umbrela, Florin Bunea rӑmase, dezorientat, pe pragul uşii profesorului. Plecase în grabӑ de acasӑ şi uitase sӑ ia din cuier cheile de la maşinӑ. Noroc cӑ, aşa cum fӑcea întotdeauna, uitase Dacia Logan neîncuiatӑ şi putuse sӑ-şi ia  umbrela din portbagaj. Altfel, ar fi strӑbӑtut tot drumul prin ploaie, cererea cu care se prezenta în faţa maestrului sӑu era prea importantӑ ca sӑ mai suporte amânare.

Profesorul Chifor, chiar dacӑ nu înţelegea limbajul tânӑrului sӑu prieten, îl cunoştea prea bine ca sӑ se mire de starea lui. Sigur avea vreo idee importantӑ, ceva care, dupӑ un studiu în laborator, se putea transforma într-o nouӑ invenţie. Dar care era legӑtura cu soţia lui Florin şi de ce în toiul nopţii?

Strecurându-se, tiptil, în sufragerie, cu grijӑ sӑ nu o trezeascӑ pe doamna Chifor (care, de fapt, era în bucӑtӑrie, pӑzind ibricul de cafea), Bunea aruncӑ o privire la pendula anticӑ care ticӑia pe un perete (anticӑ … de unde … era un ceas electronic de maximӑ precizie, îmbrӑcat în haine vintage): 3 şi douӑzeci.

– Aoleo, domn’ profesor, nici nu ştiam cât e ceasul … îmi cer iertare …

– Lasӑ formalitӑţile, sunt sigur cӑ n-ai venit aici sӑ îţi cer scuze. Serveşte-mi un pretext oarecare, sau beau singur toatӑ cafeaua. Ce dracu, doar nu suntem copii … Zi, ce-i cu Veronica? Doar n-ai minţit-o cӑ sӑptӑmâna trecutӑ, când am stat douӑ nopţi în laborator pentru fierbӑtorul ӑla ratat ai fost la vreo amantӑ? Ştii cӑ degeaba încerci sӑ îţi dai importanţӑ, nu te crede.

– Nu, domn’ profesor, nu de amante îi arde ei acuma, ci de bisericӑ. Ştiţi cӑ dupӑ chestia cu Ulchibul, s-a iscat marele scandal în episcopia noastrӑ. Popa Valentin, ӑla care ne-a drӑcuit din altar … îl ştiţi?

– Nu numai pe noi, ci şi ştiinţa noastrӑ. Numai nerӑbdarea lui de a folosi aiurea aparatul fӑcut de noi a scӑpat neblestematӑ. Da, şi?

– În prima fazӑ, prea-sfinţitul a vrut sӑ-l cateriseascӑ. Pânӑ la urmӑ, l-a iertat, dar l-a trimis sӑ îşi spele pӑcatele în satul ӑla din vârful muntelui Gulia, cum îi zice?…

– Îi zice Gulia de sus, cӑ la cea de jos nu au bisericӑ. Ştiu, lasӑ asta. Zi de ce ai venit la noi cu noaptea-n cap!

– Pӑi sӑ vedeţi: Veronica, înainte de chestia asta, era membrӑ în comitet. Şi-a dat demisia, cӑ tot i se pӑrea cӑ celelalte babe … ӑsta, cӑ babele alea se uitӑ urât la ea. Dar babele i-au zis sӑ vinӑ înapoi, iar ea de abia aşteaptӑ. Numai cӑ …

– Hai, mӑ, nu te mai tot întrerupe! Ai ceva de zis, zi, si vedem noi cum o dregem.

– Domn’ profesor, Veronica mi-a cerut sӑ îi gӑsesc un artist care sӑ refacӑ pictura bisericii, dar sӑ nu cearӑ bani. Cӑ nu are. Sau sӑ gӑsesc un sponsor.

– Aha, bunӑ idee. Hai cӑ pictez eu, şi mӑ plӑteşte cu prescuri şi colivӑ. Sau vorbim cu directorul, sӑ sponsorizeze institutul toatӑ treaba, doar suntem plini de bani. Hai, mӑ, ce dracu? Suntem noi buni sӑ gӑsim sponsori? Noi ştim sӑ studiem, sӑ meşterim … la bani, zero. Nu ştim nici sӑ-i cheltuim, d-apӑi sӑ-i facem.

– Nu e vorba de bani … Uitaţi: asearӑ, pânӑ sӑ ne culcӑm, Veronica iar mi-a fӑcut capul mare cu biserica ei. A devenit obsedatӑ, parcӑ altceva nu mai existӑ pe lume decât biserica. Şi cu popa cel nou, a venit unul destul de tânӑr, deja toate babele s-au … ataşat de el. Cântӑ frumos, e politicos, e … adicӑ e, e un preot fain, şi mie îmi place. Şi atâta a zis de picturӑ, încât am adormit cu pictura în cap şi am visat cӑ … am fӑcut o maşinӑrie care a pictat toatӑ biserica în douӑ zile.

– Gata, acum suntem pe teren propriu. Am înţeles şi … am fӑcut noi chestii şi mai grele. Dar … chiar douӑ zile? Nu-i mai bine sӑ termine ieri?

Lӑsând pe masӑ cafeaua de abia începutӑ, cei doi cercetӑtori pӑrӑsirӑ rapid locuinţa celui mai în vârstӑ – care, dacӑ nu ar fi insistat soţia lui sӑ se îmbrace, ar fi ieşit în pijama – şi se îndreptarӑ spre institut. Portarul, nea Matache, apӑru dupӑ o lungӑ aşteptare (în ploaie) a savanţilor, la început refuzӑ sӑ le deschidӑ uşa, dar, dupӑ îndelungate insistenţe şi referiri la nevoia de a-l ajuta pe Dumnezeu, se lӑsӑ înduplecat. De fapt, în afarӑ de aluzia la bisericӑ, portarul nu vedea nimic ciudat în comportamentul celor doi, dar era momentul lui de glorie, arӑta în felul ӑsta cӑ în institut nimic nu mişcӑ fӑrӑ acordul lui.

Chifor şi Bunea îşi pornirӑ calculatoarele şi …

– Mӑ, Florine, auzi tu … facem picturӑ bisericieascӑ, ok … dar … ce-i aia?

– Pӑi, sӑ vedeţi cred cӑ e … n-am nici cea mai micӑ idee, domn’ profesor. Cred cӑ e … e cazul sӑ citim, sӑ întrebӑm …

– Sӑ vizitӑm biserici pictate, sӑ o vizitӑm şi pe a noastrӑ, sӑ … De acord. Dar acum, cӑ tot am venit aici, ce putem face? Hai sӑ cӑutӑm pe internet, sӑ vedem în ce fel ne putem îmbogӑţi cunoştinţele … cӑ numai pictor de biserici nu visa mama sӑ mӑ fac …

Documentarea e o muncӑ interesantӑ şi, uneori, plӑcutӑ. În câteva ore de lecturӑ, cercetӑtorii au aflat cӑ “nici bisericile astea nu se picteazӑ oricum”, au şi ele rânduiala lor, canoanele lor, legile lor estetice.

– Pӑrinte, ne-am gândit sӑ ne lӑsaţi pe noi sӑ facem noua decorare a bisericii, îşi începu Chifor pledoaria.

Preotul, care ştia câte ceva despre motivul venirii sale la parohia din oraş, se simţea, întrucâtva, dator celor doi. La urma urmei, dacӑ n-ar fi fost treaba cu greşeala fostului paroh, el, pӑrintele Mircea, nu ar fi fost bӑgat în seamӑ de preasfinţitul episcop şi ar fi continuat sӑ pӑstoreascӑ enoriaşii (şi urşii) de la Gulia de Sus. Adicӑ aproape 80 de kilometri de navetӑ cu maşina personala în fiecare zi. Şi mӑcar de-ar fi fost la Gulia de Jos, dar acolo nici mӑcar nu exista bisericӑ. Aşa cӑ îi invitӑ pe Chifor şi Bunea în lӑcaşul pe care îl manageria, cu atâta succes la enoriaşi, de câteva sӑptӑmâni.

– Fiilor, voi aţi încurcat-o, voi s-o descurcaţi. Din partea mea aveţi toatӑ libertatea sӑ concepeţi pictura muralӑ, singura condiţie fiind sӑ nu cumva sӑ mâniaţi pe Dumnezeu, sӑ nu transformaţi biserica mea într-un loc unde sӑ se audӑ vorbe urâte şi …

– Pӑrinte, noi suntem oameni de ştiinţӑ, avem destulӑ minte sӑ înţelegem nişte lucruri. Dar avem nevoie de îndrumarea dumneavoastrӑ, sӑ ne spuneţi ce subiecte sӑ alegem şi, aşa, în general, cum sӑ acoperim pereţii, ce culori sӑ folosim …

– E … tocmai aţi spus, voi sunteţi oameni prea instruiţi ca sӑ vӑ învӑţ eu. Sunt sigur cӑ vӑ pricepeţi destul, ca sӑ nu trebuiascӑ sӑ stau eu sӑ vӑ spun, vorba aia, fӑ aşa, fӑ pe dincolo. De fapt, fiilor, vӑ dau mânӑ liberӑ sӑ faceţi cum credeţi. Eu mӑ duc sӑ sӑrut mâna presfinţitului imediat ce îmi spuneţi cӑ sunteţi gata sӑ vӑ apucaţi de treabӑ, ca sӑ ne dea binecuvântarea fӑrӑ de care nimic nu se face.

Lӑmuriţi, cercetӑtorii se întoarserӑ în laborator. Pânӑ una-alta, treaba lor era clarӑ: trebuia sӑ conceapӑ maşinӑria, iar în timpul liber sӑ îşi continue documentarea. Iar pӑrintele Mircea le oferi o resursӑ nouӑ.

– Alo, fiule Chifor, am vorbit cu preasfinţitul. Am o veste bunӑ şi, vorba aia, una rea, dar nu e rea e doar mai precisӑ. Pӑrintele nostru a acceptat penitenţa voastrӑ şi a promis cӑ vӑ dӑ binecuvântarea pentru repictarea bisericii, dacӑ voi vӑ oferiţi sӑ o faceţi singuri şi fӑrӑ ajutorul bӑnesc al episcopiei, mai ales cӑ voi aţi distrus-o pe cea veche. A adӑugat cӑ doreşte sӑ participe la inaugurarea noii picturi, dar mai mult decât atât, mi-a propus sӑ târnosim biserica. Azi e … în câte suntem azi, fiule? A, doi iulie? La Hram, la 6 august, biserica trebuie sӑ fie gata. În douӑ zile am nevoie sӑ îi transmit preasfinţitului subiectul frescelor. Vӑ prindeţi?

Uitându-se unul la altul, Bunea şi Chifor îşi zâmbirӑ complice. Proiectul robotului era gata, o mare parte din piesele necesare erau deja pe bancul de lucru, mai trebuia pus a punct numai programul de computer care avea sӑ comande aparatele.

– Cu siguranţӑ, pӑrinte, putem termina totul în cel mult douӑ sӑptӑmâni.

– Bravo fiilor! No, hai, fiilor, cu Dumnezeu înainte!

Din nou, Bunea şi Chifor se uitau unul la altul. Facerea robotului era o nimica toatӑ pe lângӑ problema temei frescelor. Veronica le veni în ajutor:

– Atâta vӑ vӑicӑriţi … ce mare lucru? puneţi mâna de citiţi Biblia.

De fapt, chiar aşa. Construirea micilor pictori zburӑtori putea sӑ mai aştepte … pânӑ la noapte, iar lectura Bibliei …

– Domn’ profesor, eu propun ca pe partea dreaptӑ sӑ desenӑm ceva despre Schimbarea la Faţӑ, tot e hramul bisericii şi se potriveşte.

– Mӑ, dar ce le ştii tu despre hramuri, ca un om mare. De acord. Şi în stânga?

– Nu ştiu … Citim în Scripturӑ.

Timpul era scurt, aşa cӑ se mulţumirӑ sӑ citeascӑ prima carte.

– Gata, mӑ, facem Geneza. E frumos, facerea lumii, e ceva destul de simplu, obţinerea substanţei organice din substanţe anorganice. O rezolvӑm. Mai bine hai sӑ şurubӑrim, cӑ timpul se împuţineazӑ!

Robotul conceput de cei doi era, principial, simplu. Câteva mini drone aveau sӑ fie dotate cu mici pistoale de vopsit. Pilotate de un computer, dronele urmau sӑ execute zboruri în apropierea pereţilor, orientând duzele de vopsit exact aşa cum le ordona programul de calculator. Dronele erau unele simple, din dotarea institutului, realizate cu mai mult timp înainte, pentru un numӑr de virtuozitate la un miting aerian. Şi programul de bazӑ de pilotare a dronelor era, deja, disponibil, doar trebuia adaptat la noile nevoi. Mai trebuia scrisӑ numai acea parte a aplicaţiei legatӑ de pulverizarea jeturilor de vopsea. Era ceva inedit, dar nu imposibil pentru Florin Bunea. Dupӑ o dezbatere scurtӑ, zugravul electronic zburӑtor fu botezat Zubuchi. Marcӑ înregistratӑ.

– Domn’ profesor, oare cum atatӑ Dumnezeu?

– Adicӑ, cum cum? Dacӑ omul e construit dupӑ chipul şi asemӑnarea Lui, e clar, aratӑ ca un om.

– Da, dar ce om? Nu ştiu sӑ desenez figuri …

– Ia şi tu nişte poze oarecare in calculator, ce mare lucru! Apoi pui calculatorul sӑ deseneze, ce treabӑ ai tu?!

Dronele, softul pentru ele şi pentru repartizarea vopselelor, bateriile, vopselele, totul era gata. Ultima probӑ, înainte de transportarea materialelor la bisericӑ fusese concludentӑ. Dronele nu numai cӑ rӑspundeau perfect la comenzi, desenând şi colorând fӑrӑ greşealӑ, dar, dupӑ o idee a lui Florin, fuseserӑ dotate cu un mic ajutaj care directiona o parte din aerul mişcat de elicile portante cӑtre picturӑ, iuţind uscarea vopselelor. În felul acesta, în funcţie de timpul de viaţӑ al bateriilor dronelor, toatӑ suprafaţa albӑ a pereţilor bisericii putea fi acoperitӑ în cel mult şapte zile. Hai, opt, una fiind de odihnӑ. Hai, nouӑ, dacӑ ar apӑrea un caz de forţӑ majorӑ.

– Bunӑ ziua, pӑrinţele, profesorul Chifor sunt, vӑ anunţӑm cӑ suntem gata sӑ ne apucӑm de lucru.

– Bine, fiilor, şi eu vӑ anunţ cӑ preasfinţitul v-a dat binecuvântarea. Începeţi de mâine?

– Începem, pӑrinte, începem!

– Bine … aveţi douӑ sӑptӑmâni jumate pânӑ la schimbarea la faţӑ. Terminaţi sigur pânӑ atunci?

– Pӑi cum sӑ nu terminӑm? Toate detaliile sunt puse la punct, am fӑcut calculele necesare, ne trebuie zece zile .

– Fiule, pӑi uite cum facem: mâine ne vedem la bisericӑ. Aduceti aldeo matale tot ce vӑ trebuie şi apoi vӑ las cheia, iar eu plec în concediu, cӑ a luat coana preoteasӑ bilete la Mamaia. Vӑ las sӑ vӑ descurcaţi singuri, spunem peste tot cӑ biserica e în renovare şi dacӑ e nevoie de ceva, Doamne fereşte, sӑ meargӑ la pӑrintele de la Sfântu Ioan. Cӑ ei şi-au pictat deja biserica, chiar şi pe dinafarӑ.

Deloc surprinzӑtor, totul merse strunӑ. Dronele, bine dirijate de calculator, bâzâiau ore în şir, aşternând pe pereţii imaculaţi scene biblice. Aşa cum spuneau şi socotelile savanţilor, Zubuchi îşi terminӑ toatӑ treaba în cele şapte zile preconizate, rӑmânând aproape zece zile pentru ca biserica sӑ fie mӑturatӑ şi gata pentru a-şi primi enoriaşii la slujba de târnosire.

Nevrând sӑ rişte nimic, pӑrintele Mircea i-a sunat în fiecare zi, când pe Bunea, când pe Chifor. Totul era în ordine. Şi sejurul pӑrintelui la mare era foarte bun, sӑ nu se îngrijoreze fiii zugravi. Atât de bun, încât pӑrintele îl prelungi pânӑ pe 5 august, dupӑ ce se convinse cӑ îngrijitoarele de la Institutul de Cercetӑri, coordonate de doamna Veronica, lustruiserӑ pânӑ şi cotierele stranelor – desigur, fӑrӑ sӑ îndrӑzneascӑ sӑ se apropie de altar.

– Cum? A, da, e foarte bine cӑ aţi mai adus oameni în bisericӑ, fiilor, sӑ vӑ ajute … Le place pictura? Cum sӑ nu? Deci e reuşitӑ? Cine? A, pӑrintele de la Sfântu Ioan? Şi ce a zis? Cӑ nici pictura lui nu e atât de fainӑ? Ha, ha, e invidios … este, vӑ spun eu, pӑi n-aţi vӑzut ce desene cuneiforme are pe exterior? Aia-i picturӑ de biserici? Hai sӑ fim serioşi! Fiule, unu şi cu unu fac doi … cum? Lasӑ, fiule, matematica, eu zic aşa: mâine ne vedem acolo, sӑ dea Dumnezeu sӑ iasӑ bine!

Epilog

Ca la orice Hram, enoriaşii se adunarӑ, încӑ de dimineaţӑ în faţa bisericii. Din pӑcate, doi cetӑţeni cu mutre simandicoase i-au împiedicat pe oameni sӑ intre în sfântul lӑcaş, deşi lumea vӑzuse cӑ sunt în posesia cheii. Pentru cӑ mulţimea era tot mai numeroasӑ şi mai nerӑbdӑtoare, unul dintre cei doi simandicoşi, fiind mai în vârstӑ, încercӑ sӑ tempereze entuziasmul credincioşilor, dar nu avu succes. Primi câteva lovituri, dar exact atunci apӑru pe stradӑ un SUV negru, din care coborârӑ preafericitul pӑrinte episcop, şi pӑrintele paroh Mircea. Vӑzându-i, mulţimea se calmӑ instantaneu, izbucnind în urale. Apoi, îi urmӑ, respectuoasӑ, în bisericӑ pe cei doi sfinţi pӑrinţi, cӑrora li se adӑugaserӑ şi alte feţe bisericeşti, necunoscute în cartier, dar la fel de respectate de oamenii cu credinţӑ. Cei doi simandicoşi se amestecarӑ prin mulţime, intrând, şi ei, în bisericӑ, unde deja soborul de preoţi se pregӑtea sӑ înceapӑ slujba.

Ridicând vocea, episopul rosti primele cuvinte ale slujbei, dar se opri brusc, cu ochii la fresca din dreapta lui. De pe perete, îi zâmbea figura concentratӑ şi plinӑ de satisfacţie profesionalӑ a lui Dumnezeu, în halat alb, înconjurat de sticlӑrie şi aparate de laborator, scrind cu creta pe tablӑ formula celei mai simple substanţe organice: “CH4”.

Urmӑrindu-i privirea, credincioşii cӑzurӑ dintr-o datӑ în genunchi. Ce erau sӑ facӑ! Simandicosul pe care tocmai începeau sӑ-l linşeze când a venit preasfinţitul, era chiar Dumnezeu.

 

Scrie un comentariu

Din categoria Proze

TÂRGUL DE CARIERE de Mihai-Athanasie Petrescu

TÂRGUL DE CARIERE

DSCN9320 În acea dimineaţӑ de aprilie, foyerul Casei de Culturӑ din Drapelul albastru era aproape neîncӑpӑtor. Zeci de tineri de toate vârstele se adunaserӑ încӑ dinaintea deschiderii porţilor Târgului de Cariere, cu speranţa gӑsirii unui job. Pentru unii, tineri dupӑ data naşterii, era prima tentativӑ de a scӑpa de banii pӑrinţilor. Pentru cei cu tinereţea doar în suflet, motivele erau multe şi diverse. Unii se plictiseau, cine ştie de ce, la serviciu şi voiau o schimbare. Alţii nu se înţelegeau cu şefii, iar treia categorie erau cei care nu se înţelegeau cu nevestele – din cauza lefii prea mici. Alţi tineri, de abia ieşiţi din vreun club, veniserӑ sӑ caute şomere, cele cu care îşi începuserӑ seara precedentӑ fiind, probabil, deja lӑmurite cu cine aveau de-a face.

Fiind deschis într-un oraş atât de mare şi înfloritor – doar era primӑvarӑ, târgul etala o ofertӑ bogatӑ de locuri de muncӑ, atât în ţarӑ cât şi afarӑ. Erau agenţii care cӑutau îngrijitori de bӑtrâni sau de copii, ori amatori de excursii în occident, la cules de cӑpşuni şi ciuperci. Un întreprinzӑtor afişa o listӑ de calificӑri, sperând sӑ îşi formeze o echipӑ pentru viitoarea fabricӑ de piese auto, un altul, moştenitorul unui lanţ de magazine, voia sӑ scape de bӑtrânii din firmӑ şi încerca sӑ gӑseascӑ specialişti în vânzӑri, tineri şi capabili sӑ atragӑ o nouӑ categorie de clienţi. Un tânӑr cu pӑrul lung îşi afişa, pe un carton, dorinţa de a completa trupa de rock, care tocmai rӑmӑsese fӑrӑ clӑpar, iar o doamnӑ cu o alurӑ foarte serioasӑ cӑuta o baby-sitter pentru nepoţii ei.

Cӑutӑtorii de joburi, mulţi dintre ei cu experienţӑ în domeniu, se grupau mai ales în jurul standurilor care afişau bannere mari şi sloganuri pompoase. Multinaţionalele care deţineau astfel de etalaje promiteau şi venituri frumoase, fӑrӑ a pomeni, însӑ, nimic despre programul de lucru. Imaginile proiectate de calculatoare arӑtau birouri elegante, în care salariaţii vor câştiga bani muncind cu mare plӑcere. Mai puţin frecventat era standul firmei de transport public local, deşi toţi cetӑţenii oraşului ştiau ce nevoie mare de şoferi era şi ce frumos ar fi fost sӑ te plimbi toatӑ ziua la volanul noilor autobuze fabricate sub licenţӑ italianӑ – şi purtând sigla unei firme care dӑduse, demult, faliment.

Dacӑ majoritatea standurilor erau cercetate, mӑcar printr-o privire rapidӑ, însӑ cuprinzӑtoare, de vizitatorii Târgului, nimeni nu se uita, nici mӑcar cu coada ochiului, la bӑtrânul nebӑrbierit aşezat într-un colt, sub o lanternӑ cu mesajul “Exit”. Coala A4 pe care o ţinea pe genunchi era destul de greu de observat, iar textul printat cu caractere mici era aproape ilizibil. Moşul avea aerul unui cerşetor, deşi, privit mai îndeaproape, se vedea cӑ e îngrijit şi curat. Sacou gri, cӑmasӑ albӑ, cravatӑ albastrӑ, cu ac auriu, pantalonii cӑlcaţi, pantofii lustruiţi … Dar poziţia lui în salӑ, scaunul pescӑresc pliant pe care şedea şi flyerul banal, ţinut pe genunchi nu erau destul de interesante pentru oamenii care îşi cautau de lucru.

Cu trecerea timpului, agitaţia din salӑ era tot mai mare. Doar puţini dintre vizitatori se considerau mulţumiţi şi se hotӑrau sӑ plece. Majoritatea, deşi depuseserӑ CV-uri şi scrisori de intenţie în mai multe locuri, mai adӑstau, cu speranţa cӑ, pe negândite, va apӑrea un angajator minune. Moşul tot nu fusese bӑgat în seamӑ de nimeni, dar el stӑtea cuminte pe scӑunelul lui, o mobilӑ aruncatӑ într-un colţ.

Totuşi, cineva îl remarcase pe bӑtrân. De câteva minute, un bӑrbat voinic, îmbrӑcat cu un tricou negru cu inscripţia “FCMSecurity” îl supraveghea cu atenţie. Dupӑ ce rosti câteva cuvinte în staţia radio agӑţatӑ la rever, bodyguardul se hotӑrî sӑ intervinӑ:

– Bӑ, nea! Al cui dracu eşti de stai aici ca o momâie?

Bӑtrânul, surprins, clipi de câteva ori şi rӑspunse, politicos:

– Vreau sӑ angajez pe cineva, sӑ …

– Bӑ, moş pesmet, tu ai impresia cӑ aici e locul unde vine toţi particularii sӑ caute un prost sӑ le taie lemne? Bӑӑӑӑ! Aici e oameni serioşi bӑ, firme care are bani şi produce alea-alea, nu e de toţi fraierii! Ia, hai, valea, cӑ chem poliţia!

Cu acelaşi glas calm şi politicos, bӑtrânul îl lӑmuri pe omul de ordine:

– Nu vӑ supӑraţi, am închiriat şi eu un stand, nu puteţi sӑ mӑ daţi afarӑ aşa.

– Ai închiriat pe mӑ-ta! Ia aratӑ docomentu’!

Cu mişcӑri lente, omul scoase din buzunar şi prezentӑ un formular tipizat, scris şi parafat de organizatorii târgului.

Voinicul îl examinӑ cu atenţie, apoi îl şifonӑ şi îl aruncӑ pe jos.

– Bӑ, nea, ia sӑ nu-mi umbli mie cu chestii d-astea! De unde ai furat hârtia? E falsӑ! E pe numele firmei nuştiucum şi închiriazӑ 25 de metri patraţi. Tu eşti un biet moş scӑpat de la balamuc …

Culegând cu grijӑ hârtia aruncatӑ pe jos, bӑtrânul explicӑ:

– Sunt patron şi director executiv la firma mea. Am dreptul sӑ ocup ӑştia 25 de metri pӑtraţi …

Iritat de calmul omului, bodyguardul izbucni:

– Bӑ boschetarule! Bӑ derbedeule! Ia-ţi dracu’ scaunul şi carӑ-te de-aici, cӑ pun câinii pe tine! Şi, însoţindu-şi vorbele cu fapta, voinicul dӑdu cu piciorul în scaunul pliant, trântindu-l pe bӑtrân.

Zgomotul atrase atenţia mai multor tineri, care se grӑbirӑ sӑ-l ajute. Apoi, la fel de nepӑsӑtori ca înainte, majoritatea se depӑrtarӑ de locul conflictului, determinându-l şi pe bodyguard sӑ renunţe la prada sa. Pe loc rӑmase un singur bӑiat, citind cu atenţie foaia scӑpatӑ de moşul agresat.

– Domnule, nu vӑ supӑraţi, asta e a dumneavoastrӑ?

– Da, sigur …

– Scrie aici: “Angajez persoanӑ serioasӑ, dornicӑ sӑ facӑ ce vrea în firma “Curaj SRL”. Pe bune?

– Normal cӑ e pe bune. Dacӑ eu cer seriozitate, sunt obligat sӑ fac o ofertӑ serioasӑ.

– Adicӑ … chiar sӑ fac ce vreau toatӑ ziua şi pentru o leafa de cinci mii pe lunӑ?

– Cinci mii net.

– Ca sӑ fac ce vreau?!

– Da, aşa cum am scris acolo.

– Dar … ce calificare cereţi? Am CV …

– Nu conteazӑ calificarea. Totul e sӑ fii de acord sӑ faci ce vrei, dar în folosul firmei. Program de opt ore, cu pauzӑ de masӑ de o orӑ.

– Sigur nu faceţi mişto de mine?

– Cât se poate de sigur. Lucrezi opt ore, iar rezultatul muncii tale aparţine firmei.

Tânӑrul mulţumi frumos şi, nevenindu-I sӑ creadӑ, se îndepӑrtӑ. Dupӑ câteva minute, în care îl privise de la distanţӑ pe ciudatul patron, se întoarse la el şi se prezentӑ:

– Mircea Marfescu. Mӑ angajaţi? Am terminat biologia, dar nu vreau sӑ lucrez ca profesor, nu cred cӑ am talent. Pot face o mulţime de lucruri, însӑ, ma pricep la surubӑrit, la calculatoare, la teatru, la maşini, am permis A şi B …

– Tinere … opreşte-te, ţi-am zis cӑ nu conteazӑ calificarea. Când vrei sӑ începi? De la întâi e bine?

*

*             *

Ridicându-se alene de pe scaun, Mircea îşi înӑbuşi un cӑscat. Deja lucra, sau mai bine zis stӑtea degeaba pentru “Curaj SRL” de unsprezece zile, timp în care se întâlnise cu patronul, adicӑ moşul cu scӑunelul de pescar, o singurӑ datӑ. Se salutaserӑ politicos, şeful îl anunţӑ cӑ leafa se dӑ pe 10, dar de abia de luna urmӑtoare, apoi îi urase spor la treabӑ şi dispӑruse. Nimeni nu-l întreba ce face, nimeni nu îi trasa vreo sarcinӑ. Avea o camerӑ numai pentru el, un birou şi un scaun, pe birou trona un calculator cu ditamai monitorul, numai bun pentru vӑzut filme, o imprimantӑ multifuncţionalӑ şi un telefon fix fӑrӑ fir. Într-un sertar, Mircea gӑsise o trusӑ de stilou şi pix şi un pachet de coli pentru imprimantӑ, iar pe mapa de pe birou gӑsise, în prima dimineaţӑ, un contract în care se stipulau exact promisiunile fӑcute de patron la târgul de cariere. Fişa postului, ataşatӑ la contract, arӑta clar atribuţiunile angajatului: program fix, de opt ore, între 0800 şi 1700, cu o pauzӑ de masӑ între 1400 şi 1500. În intervalul menţionat, angajatul este obligat sӑ facӑ ce vrea, fӑrӑ nici o constrângere, dar produsul muncii sale va aparţine firmei “Curaj SRL”.

În primele zile, Mircea nu prea reuşi sӑ se adapteze la noul loc de muncӑ. Încӑ de la început îşi porni calculatorul, verificӑ internetul – cât se poate de rapid – şi încercӑ sӑ înţeleagӑ, privind prin ferestrele uşilor vecine, cu ce îşi umplu timpul colegii lui. De abia dupӑ douӑ zile reuşi sӑ se convingӑ cӑ nu intrӑ niciodatӑ nici un şef peste el în birou şi cӑ nu este supravegheat de nici o camerӑ. Nu se mai sfii sӑ joace solitaire pe calculator, ba, mai mult, îşi instalӑ (pe banii firmei, desigur) şi un joc de strategie pe care şi-l dorea demult, dar era cam scump … şi nimeni nu veni sӑ îi facӑ vreun reproş. Ce-i pӑsa lui cӑ la rubrica “name”, calculatorul nu voia sӑ accepte nici un nickname decât “Curaj 8”, adicӑ numӑrul scris şi pe uşӑ şi pe calculator, pânӑ la urmӑ era mai bine cӑ adversarii din mediul virtual nu puteau sӑ-l identifice.

Dar şi jocurile pe calculator au limitele lor. Mircea se plictisi curând de jocurile online şi, în a şaptea zi de muncӑ, îşi aduse de acasӑ o carte. Spera sӑ îi treacӑ timpul mai uşor citind. Îmbinӑ orele de lecturӑ cu cӑutarea filmului realizat pe baza cӑrţii şi cu vizionarea acestuia, iar la ora 1700 se pomeni cӑ mai are de vӑzut mai bine de jumӑtate din film. La ieşire, portarul îl interpelӑ:

– Domnu’ Marfescu, sӑ nu vӑ supӑraţi cӑ vӑ întreb, azi ati citit din cartea pe care o aveţi în mânӑ?

– Da, nea Miticӑ. Am citit-o, ce sӑ fac, dacӑ altceva nu am avut de lucru …

– În cazul ӑsta, va trebui sӑ vӑ rog sӑ lӑsaţi cartea la mine. Ştiţi …

Gândind cӑ portarul era curios sӑ citeascӑ şi el volumul, Mircea nu îl refuzӑ, dar se mirӑ de conştiinciozitatea omului; nea Miticӑ insistӑ sӑ completeze un proces-verbal, pe care îl semnarӑ amândoi, iar tânӑrul angajat plecӑ cu mâna goalӑ.

În a noua zi de serviciu, episodul se repetӑ. Mircea lӑsӑ un al doilea volum în cabina portarului, semnând, din nou, un proces-verbal de predare primire. De data asta, însӑ, el citi primele rânduri ale documentului înainte de a-l iscӑli: “Proces-verbal de predare primire Subsemnaţii, Marfescu Mircea şi Teodorescu Dumitru, am procedat, primul la predarea, al doilea la primirea obiectului Cartea cu titlul …” Da, era în regulӑ, nimic care sӑ ridice suspiciuni.

Acum, în a unsprezecea zi de muncӑ, Mircea nu ştia ce sӑ facӑ. Parcӑ nici filmele astea nu mai sunt ce-au fost. De douӑ zile încerca sӑ revadӑ câteva filme româneşti care îi plӑcuserӑ odatӑ, iar you tube e extrem de generos in asemenea producţii. Îşi adusese de acasӑ si un mic sistem de boxe, pentru cӑ cele din birou erau prea mici şi nu destul de fine pentru a reda coloana sonorӑ a unui film precum “Mihai Viteazu”, de exemplu.

Spre sfârşitul programului, avu “plӑcerea” sӑ fie vizitat la “locul de muncӑ” de moşul care îl recrutase, iar discuţia lor fu cât se poate de încurajatoare pentru angajat.

– Salut tinere, vӑd cӑ ai început sӑ te adaptezi la noi. Sau?…

– Sӑ trӑiţi! rӑspunse, smerit, Mircea Marfescu, încercând, fӑrӑ succes sӑ reducӑ nivelul boxelor (binenţeles cӑ, aidoma oricӑrui calculator, şi cel din biroul lui Mircea refuza sӑ acţioneze la panicӑ).

– Ce muzicӑ mai asculţi? Am auzit cӑ ai gust şi ai şi dotare tehnicӑ …

– Sӑ vedeţi, nu ascult muzicӑ, de fapt … adicӑ …

Cercetând ecranul monitorului, moşul nu îşi ascunse satisfacţia.

– A, urmӑreşti un film istoric românesc! Felicitӑri, tinere, mӑ bucur sincer, puţini tineri din zilele noastre au asemenea preocupӑri … da, da! Ştii ceva, nu cumva te pricepi la scris? Dacӑ ai putea redacta un eseu pe tema asta, despre gusturile tinerilor în materie de film … eu aş putea interveni la o revistӑ culturalӑ, sӑ-l publice. Firma noastrӑ sponsorizeazӑ “Magazinul cultural”, poate ai auzit de aşa ceva.

Mircea nu numai cӑ auzise de revista cu pricina, dar chiar o citea cu drag de mulţi ani şi acceptӑ, cu entuziasm provocarea. Unde mai pui cӑ lucrul la articol îi ocupӑ şi câteva zile de serviciu, iar numeroasele discuţii pe care le purtӑ cu moşul îl ajutarӑ mult sӑ înţeleagӑ nişte principii estetice pe care pânӑ acum el doar le constata, fӑrӑ a şti sӑ teoretizeze. Redactorul-şef al “Magazinului” acceptӑ fӑrӑ rezerve textul lui Mircea Marfescu şi promise sӑ-I gӑseascӑ spaţiu chiar în numӑrul pe care tocmai îl pregӑtea pentru tipar.

Motivat de reuşita primei sale încercӑri, tânӑrul decise sӑ îşi valorifice noile cunoştinţe de artӑ şi esteticӑ prin studierea unui film american mult apreciat de elevii de liceu. De fapt, curiozitatea îi fusese stârnitӑ şi de o carte zӑritӑ într-o librӑrie, pe care el o cumpӑrӑ şi o aduse la birou, spre studiu. Binenţeles cӑ portarul îl opri la terminarea programului şi îi ceru sӑ-I lase cartea, iar proaspӑtul eseist i-o înmânӑ şi plecӑ, fӑrӑ sӑ mai aştepte obişnuiul proces-verbal. Nea Miticӑ nu uitӑ, totuşi, sӑ-l scrie şi i-l inmӑnӑ dimineaţa urmӑtoare.

– Hai, bre nea Miticӑ, ce nevoie ai sӑ tot faci chestii de-astea? Doar suntem numai noi între noi.

– Nu, domnu’ Mircea, dacӑ trebuie, trebuie. Semnati-l şi luaţi un exemplar în birou, aşa e corect.

Urcând în birou, tânӑrul se apucӑ sӑ citeascӑ, pentru distracţie, documentul pe care îl semnase. “ … aşa … primirea volumului … aşa … în conformitate cu prevederile Contractului individual de muncӑ şi ale Fişei postului nr … din …”

“Ce mӑ?! Ӑştia-s nebuni? Adicӑ şi cartea asta se considerӑ produs al muncii mele şi revine firmei? Mamӑ, ce tipicari! Ia sӑ ma iau eu o ţârӑ de moşu’ ӑla, ce dracu, doar am dat bani pe cӑrţi şi ei mi le iau aşa, gratis?!”

– Pӑi da, tinere, nu ţi se pare normal? În fişӑ scrie clar: faci ce vrei, dar ce faci rӑmâne al nostru. Ai vrut sӑ citeşti, foarte bine, ai citit, dar cartea cititӑ e de-acum a firmei.

– Nu vӑ supӑraţi, dar dacӑ vreţi sӑ vӑ însuşiţi cartea, de ce nu mi-o cumpӑraţi dumneavoastrӑ? Aşa ar fi normal, doar angajaţii nu îşi aduc materia primӑ de acasӑ.

– Ai dreptate, tinere, dar de ce nu mi-ai zis cӑ vrei o anumitӑ carte? Ţi-o cumpӑram cu plӑcere, dacӑ asta voiai sӑ faci la serviciu.

– Adicӑ pot sӑ vӑ cer ce îmi trebuie, iar dumneavoastrӑ îmi cumpӑraţi?

– Nu eu, ci firma. Da, sigur, orice îţi place sӑ faci, dar ce faci devine bunul firmei.

– Adicӑ … dacӑ aş vrea sӑ fac o cercetare în domeniul botanicii, de exemplu sӑ amenajez aici o micӑ serӑ cu jardiniere?

– Da, îti cumpӑr, dar rezultatul cercetӑrii e al nostru!

Mulţumit de noua stare de lucruri, Mircea se întoarse în biroul sӑu şi începu sӑ îşi alcӑtuiascӑ în minte o listӑ de seminţe de plante, pe care demult ar fi vrut sӑ le vadӑ crescând, dar erau prea scumpe şi greu de gӑsit. În timpul ӑsta, aproape fӑrӑ sӑ bage de seamӑ, îndoi procesul verbal pe care i-l dӑduse mai devreme nea Miticӑ, obţinând un avion de hârtie. Zâmbind în sinea lui, deschise fereastra şi lansӑ avionul spre stradӑ, aşa cum fӑcea, împreunӑ cu colegii de camerӑ de la cӑmin în vremea studenţiei.

Nu micӑ îi fu mirarea când, câteva minute mai târziu, la uşa sa bӑtu nea Miticӑ. Îi aducea un nou proces-verbal: “… am procedat la predarea … primirea unui avion de hârtie …”.

Materialele cerute furӑ livrate, prin curier, chiar a doua zi, iar tânӑrul biolog se apucӑ, entuziast, de treabӑ. Încӑperea se umplu de jardiniere, un sistem de iluminare artificialӑ, un altul de irigare, iar calculatorul de pe birou deveni util şi pentru inventarierea plantelor şi notarea tuturor observaţiilor legate de evoluţia acestora. Mircea Marfescu era extrem de încântat de noua lui îndeletnicire, iar când moşul cu veşnica lui cravatӑ albastrӑ îl invitӑ la conducere, pentru leafӑ, bucuria lui fu nemӑrginitӑ. Iatӑ cӑ trecuse o primӑ lunӑ de muncӑ, în care nici nu putea spune cӑ a muncit, ci s-a distrat fӑcând numai ce-I plӑcea lui.

Moşul îl întâmpinӑ jovial:

– Salut, tinere! Ai visat frumos azi-noapte?

– Sӑ vedeţi …

– Ia uite colea! A apӑrut “Magazinul cultural”, iar articolul dumitale e semnalat pe prima copertӑ.

Într-adevӑr, titlul “Ce primesc tinerii în schimbul unui bilet de cinematograf” şi primul rând al eseului scris de Mircea trona pe copertӑ. Aşa e, când e sӑ-ţi meargӑ bine, îţi merge bine. Mircea rӑsfoi revista cu mare drag, dar bucuria lui se stinse brusc.

– Cine e Dan Spӑtaru ӑsta?!

– Dan Scutaru. Eu, rӑspunse moşul.

– Pӑi de ce aţi semnat dumneavoastrӑ articolul? Eu l-am scris, nu dumneavoastrӑ!

– Cum de ce? Vrei sӑ îţi mai explic o datӑ ce scrie în fişa postului dumitale? Ai scris articolul la serviciu? L-ai scris, deci e al firmei. Iar eu sunt patronul firmei, deci … ce s-o mai dӑm de gard, articolul e al meu. Şi iei leafӑ pentru asta, deci nu ai de ce sӑ te scandalizezi … Chiar aşa, sӑ-mi semnezi şi ştatul de platӑ, uite, aici, specificӑ patronul.

Încӑ uluit de situaţie, Mircea scoase pixul şi se pregӑti sӑ semneze.

– Nu, nu, nu aşa, tinere, nu semna ca primarul. Citeşte cu atenţie ce scrie acolo! Observi, ţi-am spus cӑ ai un net de 5000 de lei, exact aşa scrie aici, net 5000. Firma se ocupӑ de toate dӑrile, uite aici, CAS, CASS, impozit, toate sunt prevӑzute în stat. Dumitale îţi revine suma de cinci mii de lei, nici un şfanţ în minus sau în plus. Eşti mulţumit? Mai ai ceva de spus în legӑturӑ cu articolul?

Nu, nu mai avea nimic, trebuia sӑ recunoascӑ adevӑrul din spusele moşului. Dacӑ a fost fraier şi a scris pe calculatorul firmei … Altӑ datӑ o sӑ scrie acasӑ şi patronul nu va mai avea ce sӑ spunӑ. Pânӑ la urmӑ, leafa era destul de bunӑ, n-avea decât sӑ tacӑ din gurӑ şi s-o încaseze.

– Aveţi dreptate, domnu Scutaru, spuse Mircea şi semnӑ ştatul, aveţi dreptate, doar cӑ nu-mi dӑdusem eu seama. Aşa e, am scris eseul la serviciu, el al dumneavoastrӑ. Oricum, vӑ mulţumesc pentru bani, nu pot decât sӑ recunosc cӑ sunteţi un om foarte corect.

– Normal cӑ sunt correct. Dacӑ vreau corectitudine din partea angajaţilor, trebuie sӑ fiu şi eu cât se poate de cistit şi corect. … Bun, acum du-te în sera dumitale, şi hai sӑ ne apucӑm de treabӑ, sӑ facem ce ne place. Pai nu?

– Sigur, aveţi dreptate, vӑ mulţumesc. Dar … nu-mi daţi banii?

– Care bani?

– Pӑi ӑştia cinci mii … leafa mea?

– A, leafa? Pӑi cum sӑ ţi-o dau! Leafa dumitale e a firmei!

– Nu înţeleg.

– Of, iar o luӑm de la capӑt? În contractual dumitale scrie clar cӑ tot ce faci în timpul serviciului devine bunul firmei. Salariul e fӑcut la serviciu, în orele de lucru. Nu e normal sӑ fie al firmei?

 

Un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

CARDUL de Mihai-Athanasie Petrescu

CARDUL

Obişnuit cu perioadele lungi de tӑcere ale maestrului sӑu, Florin Bunea nu era deloc mirat de liniştea din laborator. Profesorul Chifor, aşezat în fotoliul sӑu preferat, medita, cu ochii închişi, de peste o orӑ; tema pe care le-o repartizase directorul institutului nu era uşoarӑ, iar soluţia nu era la îndemânӑ. Din nefericire pentru cei doi cercetӑtori, ordinul şefului venise exact când şi ei aveau o problemӑ, al cӑrei rӑspuns nu era departe, dar ultimile calcule încӑ nu erau efectuate.

Soneria telefonului mobil îl scoase pe Chifor din reverie. Privi displayul aparatului, clӑtinӑ, nemulţumit din cap şi îl întoarse cu faţa în jos.

– Şefu’ … iar ne întreabӑ de combina ӑlora …

– Domn’ profesor, n-am îndrӑznit sӑ vӑ deranjez, mi-a venit o idee …

– Pentru combinӑ?

– Nu prea … pentru cardul ӑla. Ştiţi ce m-am gândit? Dacӑ tot ne chinuim noi sӑ aliem cardurile de fidelitate de la magazine, de ce nu am alia cu ele şi cardul de acces de la bloc, şi chiar de la institut …

Chifor comandӑ aparatul de cafea şi, în secunda urmӑtoare, din perete apӑrurӑ douӑ ceşcuţe aburinde. Îi întinse una lui Bunea şi îl luӑ la întrebӑri:

– Mӑ, dacӑ putem sӑ aliem douӑ cipuri, dupӑ aia e lucru uşor sӑ mai bӑgӑm o mie. Dar cum facem ӑsta prim pas?

–  Am o idee, dar încӑ nu am încercat, sӑ nu fac zgomot. Cred cӑ pot citi codul cipului şi apoi sӑ-l rescriu, în alt format, suprapus cu alte coduri, în genul hieroglifelor arabe de pe moscheea din Constanţa. Suprapuse în felul ӑsta, pot fi scrise pe un cip de mӑrimea celui de pe card un numӑr practic infinit de coduri. Sigur, dacӑ ţine figura.

Sorbind, tacticos, din cafea, profesorul rӑspunse:

– Încearcӑ, mӑ … Hai, cӑ mai calculez şi eu o datӑ transmisia la combinӑ, între timp.

Ţӑcӑnitul tastaturilor de calculator era foarte rar intrerupt de alte sunete. Termostatul şi senzorii pentru calitatea aerului ţiuiau din când în când, dar cercetӑtorii, obişnuiţi cu ele, nici nu le auzeau. Telefonul profesorului, dupӑ ce mai încercase de vreo douӑ fӑrӑ succes ori sӑ-i atragӑ atenţia, renunţӑ şi el sӑ mai emite semnale sonore. Doar necesarele înjurӑturi provocate de greşelile de typing mai spӑrgeau, din când în când, liniştea laboratorului.

– Domn’ profesor, hai sӑ plecӑm acasӑ, cӑ ne dau nevestele la dispӑruţi. Eu am reuşit ceva, cred cӑ ştiu sӑ suprascriu informaţiile. Mâine calculez şi volumul fizic necesar, dar cred eu aşa, ca persoanӑ fizico-chimicӑ, cӑ …

– Mӑ, Florine, atunci ia lasӑ tu cacofoniile şi hai sӑ plecӑm repede, poate nu se prinde şefu’ cӑ am consumat curentul institutului pânӑ la ora asta. Cred cӑ şi combina e ca şi rezolvatӑ, mâine o verificӑm împreunӑ. Dar sigur va merge!

Noaptea e, uneori, un sfetnic bun. În primele ore ale zilei urmӑtoare, amândoi cercetӑtorii exclamarӑ (mai mult sau mai puţin): “Evrika!”

– Alo? Şefu’, spuneţi-le ӑlora cӑ din punct de vedere al calculelor, le-am fӑcut combina. Da … Putem trimite schemele 3D la atelier … da, domne, ce dracu, dacӑ-ţi spun! Da, sӑ le trimiţi factura, dacӑ ne plӑtesc ei prestaţia nu dӑm faliment nici sӑptӑmâna asta.

– Domn’ profesor, ce ziceţi, încercӑm sӑ facem un card? Sau ne bagӑ ӑştia la falsificare de acte?

– Ce sӑ ne bage, mӑ Florine, crezi cӑ vede cineva ceva? Hai sӑ şmecherim un card de acces în institute, combinat cu fidelitatea la KarMall. Mergem şi vedem … Dar, mӑ, hai cӑ … la prӑvӑlie ne iau ӑia cardul din mânӑ şi vӑd cӑ e altӑ graficӑ. Ne facem de râs …

– Nu ne facem, domn’ profesor, cӑ m-am gândit eu. Fac un card incolor, le zicem cӑ s-a decolorat aşa, singur. Rӑspund eu.

– Rӑspunzi tu … cӑ parcӑ de rӑspundere mӑ tem eu. Dar ştii cӑ ai mai avut de lucru cu poliţia, sӑ nu te … No, hai, ce tot stӑm pe gânduri. Pune cipul ӑla pe card şi hai sӑ haidem odatӑ!

Cardul confecţionat de Florin Bunea anulӑ fӑrӑ probleme, de mai multe ori, alarma de la intrarea în institut; mai greu a fost sӑ îl convingӑ pe subofiţerul care executa serviciul de gardӑ cӑ nu fac nici o fraudӑ, dar, în cele din urmӑ, militarul trebui sӑ înţeleagӑ cӑ documentele de identitate ale celor doi cercetӑtori conţin nişte nume existente pe tabelul pe care îl avea şi el în dotare.

– Hai, mӑ nea Matache, ce dracu, doar ne cunoşti de ani de zile, acum te-ai gӑsit matale sӑ ne ceri actele?

– Ce sӑ fac domn’ profesor, consemnul particular al postului. Domn’ doctor Pӑun are o temӑ militarӑ, mӑ … aia şi pe mine şefii la cap …

La KarMall a fost mult mai uşor. Casiera nu aruncӑ nici o privire la cardul pe care îl introduse în cititor, iar electronica nu protest deloc şi Florin beneficiӑ de reducerea de 23 de bani. Sӑ notӑm, totuşi, cӑ entuziasmul tânӑrului savant fu mai mare decât ar fi putut înţelege salariata magazinului. Ce înseamnӑ 23 de bani …

– Deci, merge, concluzionӑ profesorul Chifor, la întoarcerea în laborator – dupӑ ce subofiţerul le mai ceruse o datӑ legitimaţiile la intrare. Partea electronicӑ e OK, dar hai sӑ încercӑm sӑ adaptӑm cumva şi grafica, sӑ nu mai avem emoţii. Aş avea o idee, numai cӑ va trebui sӑ scrii şi suprapui şi alte informaţii. Vreau sӑ facem cardul sӑ rӑspundӑ la comandӑ vocalӑ şi sӑ îşi schimbe şi grafica şi informaţia când i se transmite o anumitӑ denumire. Ce zici, se poate?

– Domn’ profesor, greu a fost sӑ suprapun primele douӑ informaţii. De acum, putem sӑ îi cerem orice, şi înlocuim, pur şi simplu, cardul din plastic cu un microafişaj LCD. C’est dans la poche!

– Da, e simplu. Şi iatӑ cum am mai inventat noi încӑ un dispozitiv care putea la fel de bine sӑ lipseascӑ din dotarea noastrӑ. Dar, în felul ӑsta, ne demonstrӑm şi nouӑ cât suntem de deştepţi. Propun sӑ-l botezӑm … Carbuchif.

Carbuchiful funcţiona atât de bine, încât Chifor şi Bunea nu se îndurarӑ sӑ îl pӑstreze numai pentru ei. Mai întâi soţiile lor, dar, mai pe urmӑ şi colegii de la institutul de cercetӑtori îşi înlocuirӑ toate cartoanele din portofel cu microafişajul universal. Pânӑ şi directorul instituţiei începu sӑ îl utilizeze, oarecum obligat de împrejurӑri, pentru cӑ, nervos cum era, îşi rupse propriul card de acces în clӑdire şi fu împiedicat sӑ intre de cӑtre domnul Matache.

– Chifore, altӑ datӑ sӑ îmi cereţi şi mie voie când vreţi sӑ inventaţi aşa ceva. Ce …

– Şi o sӑ-mi daţi permisiunea? întrebӑ, respectuos, profesoru.

– Binenţeles! Cӑ nu! Şi, ca sӑ nu mai aveţi timp sӑ faceţi prostii de-ale voastre, ia puneţi voi mâna şi gӑsiţi o soluţie matematicӑ pentru senzorul de umiditate în sol, pentru a stabili turaţia motorului de tractor la arat, cӑ ӑştia de la fermӑ au impresia cӑ risipesc motorina. Hai, hai, la muncӑ!

Obişnuiţi cu stilul directorului de a-şi stimula subordonaţii, Chifor şi Bunea nu îşi bӑturӑ capul sӑ îl facӑ sӑ revinӑ la sentimente mai bune. Chifor îi fӑcu cu ochiul asistentului sӑu şi amândoi se refugiarӑ în laborator, unde îşi puteau exprima pӑrerile.

– Domn’ professor, nu mӑ aşteptam sӑ mӑ mângâie pe creştet, dar mӑcar un “bravo, bӑ!” putea sӑ îşi permit şi el …

– Lasӑ-l, nu conteazӑ. El apreciazӑ munca noastrӑ, dar nu are chef sӑ ne-o spunӑ. Dar asta cu senzorii … chiar nu m-aş fi gândit. E o idee bunӑ pentru reducerea consumului de carburant. Mӑcar un sfert de litru de motorinӑ la hectar dacӑ economisim, şi meritӑ sӑ cheltuieşti câteva zeci, sau sute de euro la fiecare motor. Hai, hai sӑ ne gândim …

Profesorul se instalӑ în fotoliu, în timp ce Bunea îşi porni calculatorul şi începu sӑ calculeze duritatea diferitelor soluri în funcţie de umiditate. Ideea pӑrea fezabilӑ, dar, aşa cum apreciase, în glumӑ, profesorul, rentabilitatea aplicӑrii ei era destul de micӑ.

– Domn profesor, eu cred cӑ nu meritӑ sӑ pierdem timp cu asta. A, bun, dacӑ fermierii plӑtesc atât de bine, calculele sunt uşor de finalizat, dar …

Mirat de lipsa de reacţie a seniorului, Florin Bunea repetӑ, cu voce mai puternicӑ, sperând sӑ îl trezeascӑ pe Chifor din reverie.

– Domn’ profesor! Am tras concluzia cӑ nu renteazӑ sӑ …

Chifor nu rӑspunse. Bunea îl gӑsi într-o stare de semi-inconştienţӑ, pe care monitoarele din laborator, cuplate la senzorii din fotoliul profesorului, de altfel, o reflectau grafic. Fӑrӑ a-şi pierde calmul, Bunea luӑ primele mӑsuri de prim ajutor: îi scoase haina profesorului, îi desfӑcu nodul cravatei şi îl sunӑ, prin telefonul interior, pe doctorul Pӑun, care apӑru dupӑ câteva secunde, abandonându-şi cercetӑrile secrete cu caracter militar.

Din fericire, la intrarea colegului sӑu, Chifor era în plinӑ formӑ. Toate testele aplicate de medic ieşirӑ normal şi, dacӑ nu ar fi existat înregistrӑrile, nimeni nu ar fi crezut cӑ savantul ar fi trecut printr-o stare fizicӑ periculoasӑ.

– Ce faci mӑ, dai speranţe deşarte tineretului? îl certӑ Pӑun. Ce ai mâncat, ce ai bӑut, ce ai fumat, ce efort deosebit ai fӑcut? Ia uite, toate graficele sunt aproape de linia dreaptӑ, mai aveai puţin şi ţi se oprea inima!

– Am stat niţel sӑ mӑ odihnesc, şi trebuie sӑ spun cӑ în viaţa mea nu m-am simţit atât de relaxat. Pânӑ şi rӑutatea şefului mi-a fugit din gând … eram relaxat … relaxat … ca un planor care coboarӑ în linie dreaptӑ, fӑrӑ sӑ mai caute ascendenţe ca sӑ se menţinӑ în aer …

– Tare ciudat, spuse doctorul. Atât de relaxat încât şi ritmul cardiac a coborât în linie dreaptӑ, constant şi rapid, iar apoi a crescut brusc la normal. Ciudat …

Respectând ordinul doctorului Pӑun, profesorul fu nevoit sӑ petreacӑ douӑ zile într-o clinicӑ de cardiologie, sub atentӑ monitorizare. Minivacanţa se terminӑ fӑrӑ ca pacientul sӑ mai prezinte vreun simptom îngrijorӑtor, iar Chifor reveni la laborator, mai sӑnӑtos decât oricând.

– O sӑ iei şi tu câte un aspenter pe zi, şi câte o jumӑtate de betaloc, dar se pare cӑ n-ai nimic. Toate testele sunt OK, îl sfӑtui doctorul Pӑun.

– Pӑi atunci de ce mӑ pui sӑ iau hapuri? se interesӑ fostul pacient.

– De ce, de ce … pentru cӑ aşa fac doctorii. Doar nu vrei sӑ scapi din mâinile mele fӑrӑ sӑ te supun unui tratament. Stai liniştit, astea nu fac nici bine, nici rӑu, dar mӑcar o sӑ ai şi tu o grijӑ în plus în fiecare zi.

Fermierul amator de inovaţii tehnice înţelesese, în urma explicaţiilor lui Bunea, cӑ nu ar fi fӑcut mare economie la carburanţi aplicând metoda citirii umezelii în sol, dar venise cu o nouӑ temӑ de cercetare.

– Chifore, bine ai revenit la muncӑ, sau bine cӑ ai revenit, pentru cӑ pânӑ mâine va trebui sӑ îi livrӑm fermierului grosimea optimӑ a cauciucurilor de tractor ca sӑ nu striveascӑ seminţele când trece cu tratamentul chimic.

– A, chiar bunӑ idee, şefu’! Nu vrea sӑ-I spunem noi şi ce vârstӑ trebuie sӑ aibӑ tractoristul ca sӑ înfloreascӑ grâul în mai?

– N-a întrebat pânӑ acum, dar dacӑ întreabӑ şi plӑteşte destul, o sӑ te pun sӑ calculezi şi asta, îl puse directorul la locul lui pe cercetӑtor, trântind uşa.

– Fermierul ӑsta chiar nu are ce face cu banii, sau şi- pus în gând sӑ sponsorizeze institutul, concluzionӑ Chifor. Mӑ, Florine,                 hai cӑ eu am aşa un chef de muncӑ, încât nu te mai suport pe-aici. Carӑ-te acasӑ şi lasӑ-mӑ singur, sӑ chinuiesc eu calculatorul o orӑ-douӑ. Hai, hai, ce mai stai!

Tema impusӑ nu era destul de pasionantӑ şi nici grea pentru a-l tine mult timp pe profesor la masa de lucru. Într-o orӑ transmise raportul de cercetare prin mail cӑtre conducere şi ieşi în oraş, pentru o relaxare activӑ: o plimbare vioaie prin centru. Doar cӑ plimbarea îi fu, oarecum stricatӑ, de numeroasele grupuri de oameni care se deplasau pe strӑzi în direcţia stadionului. Dar de unde sӑ ştie Chifor cӑ era ziua aia specialӑ a sӑptӑmânii când juca Drapelu’, iar meciul era unul extrem de important pentru configuraţia clasamentului. Pe el nu-l interesa fotbalul şi nici desele discursuri entuziaste ale asistentului sӑu nu l-au convins vreodatӑ sӑ vadӑ un meci, nici pe stadion, nici la televizor.

– Alo! Domn’ profesor, sunt Veronica. Vӑ rog eu, spuneţi-I lui Florin sӑ nu plece la serviciu azi, nu s-a simţit prea bine asearӑ şi aş vrea sӑ-l ţin acasӑ, sӑ se odihneascӑ.

– Sigur, Veronica, tine-l, spune-i cӑ am zis eu. Dar ce-a pӑţit?

– Nu ştiu, domn’ profesor. A stat asearӑ la meci, la televizor şi s-a agitat aşa de tare încât m-am speriat. I-am luat tensiunea şi pulsul de câteva ori, mai ales pulsul i-a crescut exagerat, peste 160. Nu e normal, el nu trece niciodatӑ de 70.

– Dar ce, au mâncat bӑtaie ӑştia ai lui?

– Nu, au câştigat, dar cam la mustaţӑ. A fost echilibrat pânӑ spre final, când ai nostri au bӑgat trei goluri în cinci minute. Atunci s-a agitat Florin şi m-a speriat aşa tare.

– Acum cum e?

– Acum e normal, puls 68, tensiune 112, ca de obicei.

– Bine. Ţine-l acasӑ şi vin eu cu Pӑun cât de repede poate el.

Pӑun îi montӑ imediat tânӑrului savant toate aparatele mobile pe care putuse sӑ le care de la institut.

– Hai, tinere, spune tot! Vrei sӑ mori pentru Drapelu”, ce dracu?

– Domn’ doctor, nu ştiu ce s-a întâmplat. Eu mӑ uit mereu la meciuri, mai ţip, mai înjur … dar niciodatӑ nu mӑ simt nasol. Sigur cӑ mӑ mai enervez sau mӑ bucur, dar nu fac urât ca asearӑ.

– Deci?

– Deci … m-a trimis domn’ profesor acasӑ. Când am intrat pe uşӑ, meciul tocmai începuse, aşa cӑ m-am aşezat în fotoliu şi am stat sӑ mӑ uit. Mi-a dat Veronica o cafea, slabӑ şi dulce cum o face ea, şi am bӑut-o încet, nici n-am apucat sӑ o termin, cӑ am uitat de ea. Ӑştia au jucat prost 85 de minute, dormeau şi ei şi lumea din tribune, pânӑ când au marcat, cam din greşealӑ, în minutul 86. Apoi au inceput sӑ joace ca lumea şi au mai bӑgat douӑ. Sigur cӑ m-am entuziasmat, am strigat … am simţit şi eu cӑ nu sunt chiar bine, dar Veronica s-a speriat şi nu ştia ce sӑ mai facӑ …

– Ba am ştiut ce sӑ-i fac. I-am scos haina şi cravata, cӑ stӑtea în fotoliu aşa cum venise de la serviciu, şi i-am pus aparatul de tensiune. 144 tensiunea şi 163 pulsul. L-am întins pe pat şi şi-a revenit instantaneu. De aia nici nu am mai chemat salvarea sau ceva …

Pӑun constatӑ cӑ Bunea era în perfectӑ stare de funcţionare, dar, pentru cӑ nu voia sӑ se joace cu sӑnӑtatea colegului sӑu mai tânӑr, îl internӑ şi pe el, pentru douӑ zile de monitorizare, în clinica unde se odihnise şi Chifor. Iar la ieşire, îi prescrise şi lui, cӑ aşa se face, betaloc şi aspenter. Sӑ simtӑ cӑ are nevoie de îngrijire şi autoîngrijire!

– Ciudat, domn’ profesor. Şi dumneavoastrӑ, şi eu, sӑ pӑţim asemenea crize … Vorba aia, doar suntem oameni sӑnӑtoşi, activi, sportivi chiar … nu e normal. Are dreptate domnu doctor Pӑun, trebuie sӑ ne supraveghem mai atent şi sӑ lӑsӑm, naibii, stressul ӑsta …

– Florine, eu nu sunt împӑcat şi nici curiozitatea mea ştiinţificӑ nu mӑ lasӑ sӑ dorm. Nu poate fi o simplӑ coincidenţӑ faptul cӑ amândoi am trecut prin crizele astea, trebuie sӑ existe o legӑturӑ între ele. Singura deosebire e cӑ eu era sӑ mor de relaxare, iar tu de hiperactivitate. Şi nu cred cӑ e din cauza vârstei.

– O fi de la atmosfera din institut? Poate e contaminatӑ cu ceva, şi nu ne dӑm seama?

– E posibil, dar nu cred. De ce numai noi picӑm victimӑ, şi nu toţi colegii care se mişcӑ prin clӑdire? Mţ … trebuie sӑ fie altceva.

– Nu numai noi. Am auzit cӑ şi nea Matache ar fi avut o crizӑ într-o noapte.

– Ce fel de crizӑ?

– S-a simţit moale, dar i-a trecut repede. Nici nu a aflat nimeni, mi-a spus mie azi-dimineaţӑ când am venit la munci.

– Ciudat! Trebuie sӑ vorbim cu el, hai acolo.

– Nu-l gӑsim decât disearӑ. Zic sӑ nu-l sunӑm nici la telefon, poate doarme omul, cӑ a muncit peste noapte.

Chifor acceptӑ întârzierea, dar cei doi cercetӑtori îl aşteptarӑ cu nerӑbdare pe subofiţer sӑ intre în turӑ, la ora 19.

– Nea Matache, trebuie sӑ ne povesteşti exact ce ţi s-a întâmplat în noaptea aia, îl abordӑ profesorul. Poate fi important în descifrarea crizelor noastre.

Privind cu reproş la Bunea, Matache nu avu încotro şi se confesӑ:

– Pӑi cum sӑ fie, domn’ profesor, de, m-am pus şi eu pe scaun sӑ mӑ odihnesc, ca omu’. M-am trezit pe jos, nu ştiu cum am cӑzut. Eram moale ca o cârpӑ. Dar mi-am dat seama, m-am dezbracat de veston şi m-am dus la baie sӑ mӑ spӑl pe faţӑ cu apӑ rece. Mi-am revenit imediat.

– Nea Matache, ai ceva cu inima, ai mai avut crize?

– Nu, Doamne fereşte! Doar ne controleazӑ ӑştia mereu, ne duce la doctor, n-avem voie sӑ fim bolnavi, sӑ ni se întâmple ceva în post … Pӑi ce, lӑsӑm institutul de cercetӑri la mâna spionilor? Neee …

– Ai mai fost la doctor dupӑ … moliciunea asta?

– Da, ieri am fost la cabinetul domnului doctor Pӑun. Nu m-a controlat el, ci asistenta, am iesit foarte bine.

– Noroc cӑ nu te-a consultat Pӑun, cӑ te punea sӑ iei aspenter şi betaloc, sӑ fie acolo … comentӑ Bunea.

– A, pӑi iau de-astea, m-a pus sӑ iau încӑ de acum trei luni. Le iau … şi nevastӑ-mea mӑ bate la cap, sӑ nu uit vreodatӑ.

În laboratorul lor, Chifor şi Bunea umpleau calculatorul cu toate informaţiile notate în cele trei cazuri.

– Mӑ, ia uite-aici! La fiecare caz sunt elemente comune: omul stӑ pe fotoliu sau pe scaun şi îl apucӑ criza. Cum se ridicӑ, îi trece. Clar, scaunul e de vinӑ, dar în ce fel?

– Domn’ profesor, mai e ceva: toţi trei eram îmbrӑcaţi în costum sau în uniformӑ. Când am pӑrӑsit scaunul ne-am scos haina.

– Da, mӑ, eu recunosc cӑ nu nu mӑ simt bine în hainӑ, dar o port de o mie de ani şi nu mi-a provocat crize.

– Deci … scaun … hainӑ … cravatӑ … Dar relaxare … agitaţie … Nu prea se pupӑ.

– Pӑi nu prea. Tu şi cu mine ţinem cravata largӑ, nea Matache o tine mai strânsӑ, ca militarii, iar nu e la fel. La mine a fost la prânz, la tine dupӑ-amiazӑ târziu, la nea ӑsta noaptea … e ca la balamuc, nu seamӑnӑ nimic.

– Domn’ profesor, ştiţi ce e la fel? Toţi lucrӑm la institut. Am stat douӑ zile şi am bârfit în spital, erau tot felul de cazuri, nici unul asemӑnӑtor cu cea am avut noi.

– Ai dreptate, nici pe timpul meu nu a venit nici un caz ca al nostru. Deci iar ne întoarcem în prӑvӑlia noastrӑ. Facem o analizӑ a aerului, dar eu tot nu cred în asta. Dar ce avem noi comun în institut?

– Pe domnul director, dar …

– Dacӑ era de la şefu’, eram toţi bolnavi de nervi şi de inimӑ, cӑ el e la fel de al dracu’ cu toţi şi dintotdeauna. E altceva …

– Da, aveţi dreptate, un ceva care a apӑrut mai nou … Domn profesor, ştiu! Ia uitaţi-vӑ la mine, ce port pe buzunarul de la piept! Şi purtaţi şi dumneavoastrӑ, exact la fel!

– Ce, mӑ? Aaaaa … ecusonul. Cardul noustru universal! Ӑsta sӑ fie motivul?!

– Ar putea fi. Îl purtӑm toţi şi nu de multӑ vreme. Hai sӑ verficӑm.

Doctorul Pӑun fu imediat pus la current cu ipoteza celor doi şi, fӑrӑ sӑ ezite, se oferi sӑ ia parte la noua cercetare – fӑrӑ a anunţa şi conducerea, totuşi.

Bunea, fiind mai tânӑr, se supuse unui test. Aşezat în fotoliu, purtând ecusonul în poziţia normalӑ – adicӑ agӑţat de buzunarul de la piept, se relaxӑ, ascultând muzicӑ în cӑşti. Pӑun executӑ, cu ajutorul aparatelor sale, mӑsurӑtori foarte precise şi observӑ cӑ, la un moment dat, pulsul lui Florin scӑzu la un ritm normal pentru o stare de semi-veghe, dupӑ care, foarte brusc, scӑzu la valori anormale. Pentru cӑ doctorul scoase o exclamaţie de surprindere, “cobaiul” se trezi, iar pulsul îi reveni la normal în exact aceeaşi secundӑ.

– Pӑcat cӑ te-ai trezit, ar fi trebuit sӑ îţi scoatem ecusonul sӑ vedem efectul, spuse Pӑun. Hai sӑ încercӑm iar, culcӑ-te la loc.

Bunea încercӑ din nou sӑ se detaşeze de realitate, dar, de data asta, îi fu mult mai greu.

– Hai, mӑ, ce dracu, ia de te culcӑ, ne strici experimentul, îl zori profesorul.

– Aş vrea, dar nu pot.

– Cum sӑ nu poţi? Eşti tânӑr şi fӑrӑ griji, dormi odatӑ şi nu mӑ mai supӑra!

Spre marea lui mirare, Pӑun observӑ cӑ, de câteva secunde, pulsul voluntarului începea sӑ creascӑ.

– Mӑ Chifore, lasӑ bӑiatul în pace, cӑ în loc sӑ se relaxeze, el se enerveazӑ şi îi creşte pulsul, în loc sӑ-I scadӑ. Dacӑ îl mai superi, te pun pe tine la aparate!

Brusc, pulsul lui Bunea crescu de la 80 la 156 … 160 … 161 … dar doctorul îi smulse ecusonul şi, dintr-o datӑ, toate valorile revenirӑ la normal.

– Mӑ, exerienţa a reuşit perfect! Aşa e, cardul vostru are efecte secundare. Face sӑ scadӑ brusc pulsul de la o anumitӑ valoare, sau sӑ creascӑ, tot brusc. Vreţi nu vreţi, reluӑm experimentul toţi trei.

Monitoarele arӑtarӑ exact aceleaşi tendinţe de crestere a valorii pulsului la cei doi cercetӑtori, dar nici unul nu reuşi sӑ se relaxeze destul pentru a verifica şi valorile scӑzute.

– Ei, ce ne facem? Cipul vostru influenţeazӑ variaţiile pulsului. Trebuie sӑ avertizӑm urgent pe toatӑ lumea din institut, sӑ nu cumva sӑ ni se întâmple, Doamne fereşte, vreun accident. Şi trebuie anunţat şi şefu’, nu avem cum sӑ trecem sub tӑcere aşa ceva.

Surprinzӑtor, directorul primi calm vestea.

– Chifore, de mâine ai temӑ nouӑ de cercetare: studiezi posibilitӑţile de aplicare practicӑ a cipului. Sigur, dupӑ ce descrii cât se poate de precis cauzele fenomenului, ca sӑ-l brevetӑm. Înţeles? Bun, hai, la muncӑ!

Pe toate holurile şi uşile clӑdirii apӑrurӑ, în doar câteva minute, afişe care îi puneau pe toţi în gardӑ în legӑturӑ cu efectele secundare ale cipului, recomandând, în acelaşi timp, ca nimeni sӑ nu poarte cardul în buzunarul de la piept sau acroşat de îmbrӑcӑminte în apropiere de inimӑ.

Chifor, ajutat de tânӑrul sӑu asistent erau cufundaţi în calcule de mai multe ore.

– Mӑ, nu înţeleg, totuşi. Biocurenţii nostri naturali circulӑ prin circuitul cipului şi, în funcţie de valori, fie se amplificӑ, fie se reduc. Dar cum, Doamne iartӑ-mӑ?

– Eu m-am gândit sӑ desfac fiecare cod şi sӑ vedem cum interfereazӑ curenţii prin ele. Poate aşa înţelegem care e combinaţia letalӑ, dacӑ pot sp …

În clipa aceea, uşa fu datӑ, violent, de perete, iar în laborator îşi fӑcu apariţia profesorul Donose, directorul. Nu le lӑsӑ timp gazdelor sӑ zicӑ bunӑ ziua, ci ţipӑ, din rӑsputeri:

– Fi-v-ar cipul al dracu! Altӑdatӑ când vӑ mai vine pofta sӑ inventaţi ceva, sӑ faceţi bine sӑ renunţaţi înainte de a începe!! Cӑ din cauza voastrӑ, detaşamentul de pazӑ îmi intrӑ în grevӑ!

– Cum din cauza noastrӑ, şefu’? Ce, noi putem sӑ le mӑrim salariul?

– Ce salariu, bӑ, nici un salariu. Cicӑ nu au condiţii sigure de muncӑ şi cӑ din cauza cipului vostru riscӑ sӑ li se opreascӑ inima noaptea, în timp ce muncesc pentru noi! Nu mai accept nici o discuţie legatӑ de cip! Am ordonat sӑ fie strânse şi distruse toate!

 

 

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

BUNII SAMARITENI de Mihai-Athanasie Petrescu

BUNII SAMARITENI

În apartamentul familiei Bunea domnea liniştea dupӑ-amiezii. Veronica era în oraş, iar tânӑrul om de ştiinţӑ Florin Bunea îşi intinsese, într-un colţ al balconului, micul banc de lucru. De câteva luni descoperise plӑcerea de a restaura jucarii vechi. În podul casei pӑrinteşti regӑsise câteva maşinuţe din frageda lui pruncie, aproape întregi, în tot cazul uşor de reparat. A fost nevoit sӑ confecţioneze câteva piese, cele originale lipsind sau fiind prea deformate pentru a fi refolosite iar reuşita a fost deplinӑ. Apoi, entuziasmat de rezultat, cercetӑtorul îşi folosi îndemânarea şi plӑcerea de a repara jucӑrii şi în folosul altor copii, de diferite vârste. Dupӑ o vreme s-a întâlnit, cu ajutorul reţelelor sociale, şi cu alţi pasionaţi de restaurӑri şi, prin aceleaşi reţele, a început sӑ caute – şi sӑ gӑseascӑ vechituri demne de a fi readuse la viaţӑ.

De data aceasta, savantul cerceta cu luare aminte un vechi ursuleţ vorbitor, al cӑrui mecanism, destul de simplu de altfel, trecuse prin grele încercӑri cu peste 30 de ani mai devreme. Tocmai când defectul începea sӑ se lase descoperit, soţia lui dӑdu buzna în balcon, încetinind procesul tehnologic.

– Florine, trebuie sӑ mӑ ajuţi, am promis cӑ mӑ implic şi nu se poate sӑ nu mӑ susţii.

– Sigur cӑ te ajut, n-am fost eu întotdeauna alӑturi de …

– Deci, trebuie sӑ facem ceva sӑ îl ajutӑm pe bietul pӑrintele, e disperat şi nu mai ştie pe unde sӑ scoatӑ cӑmaşa.

– Sau sutana, cӑ dacӑ e popӑ …

– Da, când îşi cer şi eu odatӑ ajutorul, tu mӑ iei la mişto!

– Da’ nu pe tine, mӑ nevastӑ, ci pe popa ӑla, care nu ştie decât sӑ scape de orice problemӑ aruncând-o în spinarea altora. Şi, ce zici cӑ mai vrea de data asta?

Veronica Bunea, fiica unor oameni credincioşi, dupӑ cӑsӑtoria cu Florin rӑmӑsese într-o relaţie apropiatӑ cu biserica în care purtaserӑ, amândoi, “pirostriile”. Atât de apropiatӑ, încât comitetul parohial o adoptase ca pe una de-a lor, mai întâi doar ca invitatӑ, dar, destul de curând, ca membru cu drepturi depline. Şi mai ales cu îndatoriri.

Aşa se fӑcea cӑ era la curent cu toate ale parohiei, cu cele mai bune, dar mai ales cu nevoile comunitӑţii şi ale bisericii în sine. De data asta, pӑrintele paroh Valentin cerea ajutorul tuturor pentru refacerea picturii murale. Clӑdirea bisericii, construitӑ în secolul al XIX-lea, trecuse prin numeroase lucrӑri de întreţinere sau renovare, dar încӑ niciodatӑ nu se ocupase vreunul dntre parohi de starea picturii. Unul dintre motive era cӑ nici unul dintre ei nu îşi putea asuma rӑspunderea de a încerca refacerea unei opere de artӑ realizatӑ de însuşi mare pictor Vasili Ionesci Zugravu. Dacӑ restauratorul ar fi greşit, valoarea monumentalӑ a bisericii ar fi scӑzut dramatic. De aceea era nevoie de un pictor foarte priceput, iar preţul lui ar fi mai mare decât îşi putea permite o biatӑ parohie de provincie din zilele noastre. Iar un meseriaş mai “de-ai nostri” în privinţa preţului ar fi putut reprezenta un risc, pe care, de asemenea, nici un paroh nu voia sӑ şi-l asume.

De aceea, pӑrintele Valentin încerca acum sӑ gӑseascӑ o soluţie cât mai accesibilӑ, iar apelul lui, lansat prin consiliul parohial, avea ca scop strângerea de fonduri suficiente pentru a angaja cel mai bun pictor restaurator de pe piaţӑ.

Numai cӑ Veronica nu la bani se gândea când cerea ajutorul soţului ei. Ştia cӑ institutul de cercetӑri nu îşi plӑtea angajaţii destul de bine pentru a le permite sӑ sponsorizeze acte de culturӑ. Sau de cult.

– Aşa cӑ aş vrea sӑ gӑseşti o soluţie ştiinţificӑ pentru restaurarea picturii, în aşa fel încât sӑ nu coste mult, dar sӑ readucem biserica la starea ei iniţialӑ.

Dupӑ ce o ascultase atent şi calm, Florin nu putu sӑ se abţinӑ sӑ arunce, totuşi, o sӑgeatӑ otrӑvitӑ înspre paroh:

– Da, da, da, deci, dacӑ înţeleg bine, popa nu mai e supӑrat pe mine cӑ sunt un cercetӑtor. E gata sӑ accepte chiar şi ajutorul ştiinţei pentru a-şi atinge scopul …

– Dacӑ nu sunt bani … Ştii vorba aia, te faci frate şi cu … începu Veronica, dar, luându-şi seama, se opri la timp.

– Am înţeles-o şi pe asta, adicӑ eu sunt dr …

Nu-şi putu continua fraza, pentru cӑ un deget al soţiei sale îi astupӑ buzele. Dar, chiar din acel moment, creierul lui de inventator începu sӑ caute o idee.

Iar aceasta nu întârzie (prea mult) sӑ aparӑ.

A doua zi, Florin îl abordӑ pe colegul şi prietenul sӑu mai experiementat.

– Domn’ profesor, oare s-ar putea curӑţa un obiect cu ultrasunete?

– Adicӑ cum, mӑ? Vrei sӑ lustruieşti lӑnţişorul cu cruciuliţӑ de argint al lui soacrӑ-ta?

– Ceva de genul ӑsta, dar la altӑ scarӑ. Nu doar o cruciuliţӑ, ci o bisericӑ întreagӑ.

Luat prin surprindere, profesorul Chifor rӑmase cu gura cӑscatӑ. Nu era prima datӑ când asistentul lui fӑcea glume pe seama muncii lor, dar de fiecare datӑ ochii lui râdeau şi îl fӑceau sӑ înţeleagӑ lipsa de seriozitate a discuţiei. De data asta, însӑ, Florin era prea sobru pentru a glumi.

– Mӑ, tu vorbeşti pe bune. Vrei sӑ cureţi o bisericӑ? Adicӑtelea cum, sӑ …

Bunea îi relatӑ discuţia lui cu Veronica din seara precedentӑ, din pricina cӑreia bietul ursuleţ continua sӑ fie mut. Iar ideea pe care o expuse, la final, îl atrase pe Chifor.

– Mӑ, se vede cӑ eşti studentul meu, ai mereu idei genitale … ӑsta, geniale. Eu zic sӑ mergem o ţârӑ pe la bisericӑ, sӑ vedem exact despre ce e vorba şi apoi sӑ studiem problema.

Biserica, monument istoric şi architectonic recunoscut ca atare de ministerul Culturii, avea nevoie de mai multe lucrӑri de înţreţinere. Mai o streaşinӑ, care, pӑtrunsӑ de ruginӑ fiind, permitea apei sӑ curgӑ pe ciubucӑrie şi pe perete, distrugând tencuiala, mai un vitraliu spart, prin care, odatӑ cu frigul, intra în nava bisericii şi ploaia, ba … Iar pictura interioarӑ … da, pӑrintele Valentin avea dreptate. Trebuia luate mӑsuri pentru a o scoate la luminӑ, pentru cӑ fumul milioanelor de lumânӑri care arseserӑ acolo în cele douӑ sute de ani o acoperise cu un filtru negru, anulându-i frumuseţea şi valoarea.

– Da, mӑ, trebuie sӑ încercӑm ceva. Oare nu e mai simplu cu detergent, decât cu ultrasunete?

– Am înţeles cӑ vopselele lui Vasili Ionesci au marele defect cӑ nu rezistӑ la apӑ, rӑspunse Bunea. Iar detergent fӑrӑ apӑ … nu prea e de resortul nostru, suntem fizicieni, nu chimişti.

– Am putea vorbi cu colegul Niţescu, dar ai dreptate, ce sӑ ne mai încurcӑm cu chimiştii ӑia, dacӑ putem rezolva noi, cu ştiinţa noastrӑ.

Parcӑ adus de o mânӑ invizibilӑ, tocmai atunci îşi fӑcu apariţia parohul.

– Nu se vorbeşte de ştiinţӑ în casa Domnului, fiilor. Singura ştiinţӑ e cuvântul lui Dumnezeu!

– Ne cerem iertare, pӑrinte, în cazul ӑsta spӑlaţi pictura cu vorba, iar noi ne ducem pe calea noastrӑ, îi replicӑ, destul de dur Chifor.

Suprins, preotul dӑdu înapoi:

– Nu aşa, fiule, eu nu zic sӑ eliminӑm ştiinţa, ci doar sӑ … adicӑ … sӑ vorbim despre ea în altӑ parte.

– Fie ca dumneavoastrӑ, pӑrinte, dar mӑcar în laboratorul nostru, unde domneşte ştiinţa, avem voie sӑ vorbim despre bisericӑ?

Împӑcaţi cu biserica şi liniştiti cӑ nu vor pӑcӑtui cӑutând o rezolvare ştiinţificӑ a problemei parohiale, Chifor şi Bunea se duserӑ sӑ se încuie în templul lor decorat cu aparate şi cӑrţi de fizicӑ.

– Mӑ eu cred cӑ ar trebui sӑ calculӑm exact frecvenţa necesarӑ pentru a curӑţa funinginea de pe picturi, dar fӑrӑ sӑ afectӑm vopseaua originalӑ, deschise Chifor tema de cercetare odatӑ cu  compendiul tipӑrit, tot de el, cu câţiva ani în urmӑ. No, mӑ Florine, cum facem noi ca sӑ generӑm ultrasunete de frecvenţӑ neobişnuit de mare?

– Pӑi sunt atâtea metode cunoscute … de la fluier la …

– Da, iar noi trebuie sӑ mergem tocmai dincolo de la … Doar nu vrem numai sӑ gonim câinii rӑi, vrem sӑ gonim urme de funingine.

– Magnetostricţiune?

– Magnetostricţiune, dacӑ zici tu. Avem, deci nevoie de un material feromagnetic, pa care îl putem cӑuta cu succes prin sertarele laboratorului. Vorba e cӑ trebuie obţinut un fascicul de ultrasunete destul de larg pentru a merge mӑcar pe dungi de la câţiva milimetri la … vorba ta … Adicӑ oricât de late. Hai sӑ calculӑm, sӑ cӑutam …

În institutul de cercetӑri exista o regulӑ foarte strictӑ, cunoscutӑ şi aplicatӑ de toţi angajaţii, fie ei savanţi de renume mondial (sau local), fie îngrijitoare. Când o uşӑ era încuiatӑ pe dinӑuntru, nimeni nu îndrӑznea sӑ insiste sӑ o deschidӑ, chiar dacӑ ceasul spunea cӑ deja cei din laboratorul respectiv ar putea fi morţi de foame. De aceea, şi Chifor şi Bunea furӑ lӑsaţi sӑ îşi vadӑ de experienţele lor, mai cu seamӑ cӑ din interior nu se auzeau explozii şi nu ieşeau pe sub uşӑ gaze toxice. Zgomote de ciocan sau flex, înjurӑturi sau sforӑieli, clӑnţӑnit de tastaturi sau bâzâit de bobine, chiar dacӑ erau ascultate cu atenţie (şi invidie) de alţi angajaţi, nu erau destul de îngrijorӑtoare pentru a se trece la pӑtrunderea prin efracţie. Dar, dupӑ peste 28 de ore de izolare, uşa cu inscripţia “Chifor & B” se deschise singurӑ, iar cei doi savanţi, cu obrajii supţi de obosealӑ, cerurӑ un şofer şi o camionetӑ. Generatorul lor de ultrasunete “Ulchib” era gata pentru a fi experimentat.

Pӑrintele Valentin nu îi primi cu prea mare entuziasm pe cercetӑtori, deşi şoferul institutului îl asigurӑ cӑ Bunea şi Chifor nu sunt draci, ci doar cercetӑtori dupӑ douӑ zile de muncӑ. Iar când acelaşi şofer deschise obloanele dubei pentru a descӑrca un obiect care pӑrea o creaţie a iadului, cu numeroasele bobine de toate dimensiunile şi cu douӑ coarne orientate asimetric. Cu greu se lӑsӑ el convins cӑ cele douӑ coarne nu sunt decât antene transmiţӑtoare de ultrasunete de o frecvenţӑ nemaiîntâlnitӑ pânӑ atunci, menite sӑ atace funinginea de pe pictura bisericeascӑ, dar avantajul pe care, cu atâta trudӑ, îl crease Bunea prin explicaţiile sale se reduse imediat la zero în momentul în care, conectat la priza din altar, “Ulchib-ul” prinse viaţӑ, manifestându-se printr-o multitudine de luminiţe de toate culorile.

Totuşi, pӑrintele îşi stӑpâni aversiunea faţӑ de lucrarea sataniceascӑ când, sub ochii lui mӑriţi şi miraţi, o fâşie de aproape doi centimetri de perete pictat îşi schimbӑ aspectul. Florin Bunea plimba, rӑbdӑtor, un fel de pâlnie la o distanţӑ micӑ de picturӑ, iar în urma sa afumӑtura dispӑrea ca prin farmec, iar icoanele seculare cӑpӑtau o culoare vie, strӑlucitoare.

– Uitaţi, pӑrinte, funinginea este desprinsӑ datoritӑ unor vibraţii de extrem de mare frecvenţӑ, observaţi cum cade pe jos. Vopseaua nu este afectatӑ, pentru cӑ noi am calculat frecvenţa la cea mai bunӑ valoare pentru materialele astea, explicӑ profesorul Chifor. Cu puţinӑ rӑbdare, pӑrinte, toatӑ funinginea o sӑ fie curӑţatӑ, iar pictura din bisericӑ va fi la fel de frumoasӑ cӑ în ziua recepţionӑrii lӑcaşului, acum douӑ sute de ani.

– Douӑ sute şi ceva, precizӑ preotul uluit.

Sub atenta supraveghere a savanţilor, pӑrintele Valentin şi, apoi, şi tanti Victoriţa, responsabila cu curӑţenia bisericii, învӑţarӑ sӑ mânuiascӑ Ulchib-ul. Apoi, dupӑ ce îşi primirӑ mulţumirile şi se pregӑtirӑ de plecare, Chifor precizӑ:

– Pӑrinte, am fӑcut un calcul aproximativ. Ţinând seama de suprafaţa totalӑ pictatӑ şi de viteza de lucru a aparatului nostru, cred cӑ în cel mult trei sӑptӑmâni toatӑ biserica va fi scӑpat de funingine. Hai, o lunӑ, cӑ poate mai oboşiţi şi dumneavoastrӑ. Aşadar, cu permisiunea dumneavastrӑ, ne revedem dupӑ sӑrbӑtori ca sӑ ne recuperӑm Ulchib, poate mai ajutӑm şi alte biserici sӑ repare picturile. Sӑnӑtate multӑ, pӑrinte!

– Domn’ profesor, oare am fӑcut noi bine cӑ i-am lӑsat popii aparatul. Sӑ nu facӑ, dracu’, cine ştie ce boacӑnӑ … spuse Bunea în drum spre institut.

– Ce, Doamne iartӑ-mӑ, ar putea sӑ facӑ? Dacӑ stricӑ Ulchibul, îl stricӑ şi gata. Doar noi l-am fӑcut, îl reparӑm imediat. Iar alte prostii nu existӑ, e protejat, nu ia foc sau ceva. Iar din punct de vedere al protecţiei muncii, din ce se ştie pânӑ acum frecvenţa aia mare nu afecteazӑ în nici un fel organismul. Deci …

– Domn’ profesor,  nu ştiu, eu parcӑ am aşa, ca un fel de presimţire.

– Du-te, mӑ, la popӑ, sӑ te dezlege! Ptiu, ptiu, piei satanӑ şi lasӑ-mi prietenul în pace! glumi Chifor.

 

Florin Bunea reuşise sӑ identifice defecţiunea ursuleţului. Veronica era plecatӑ de vreo douӑ ore la bisericӑ şi putea meşteri în linişte. Era nevoie sӑ schimbe un arculeţ, treabӑ simplӑ. Singura dificultate era sӑ gӑseascӑ bucӑţica ruptӑ, nu cumva sӑ se încurce prin mecanism şi sӑ provoace noi daune.

Liniştea atelierului fu, însӑ, spartӑ în mod brutal de intrarea bruscӑ a Veronicӑi. Animatӑ de entuziasm, vorbea cu un debit atât de mare, încât Florin cu greu reuşi sӑ o înţeleagӑ.

– Stai, mӑ omule, sӑ pricep şi eu. Ce zici tu de popa? Nu-i merge aparatul? Care aparat?

– Ba merge, şi încӑ foarte bine, nu mai poate pӑrintele de drag. A reuşit deja sӑ cureţe mai mult de un sfert de bisericӑ, sӑ vezi ce frumos e, zici ca e o bisericӑ nouӑ. Îţi mulţumeşte din suflet şi la fel tot consiliul parohial şi toţi enoriaşii, o sӑ se vorbeascӑ mult de invenţia voastrӑ …

Mintea ordonatӑ a tânӑrului fizician nu era, însӑ, împӑcatӑ.

– Zici cӑ a fӑcut deja un sfert din bisericӑ în douӑ zile? Dar nu avea cum, decât dacӑ lucra fӑrӑ întrerupere 25 de ore pe zi. Maşina aia nu e în stare de un asemenea ritm, imposibil …

– Se vede treba cӑ aţi calculat greşit cine ştie ce. Dacӑ-ţi spun cӑ a fӑcut un sfert de bisericӑ, ce Dumnezeu, ştiu şi eu sӑ mӑ uit în jurul meu, nu? Popa şi coana Victoriţa sperӑ sӑ termine toatӑ biserica într-o sӑptӑmânӑ şi sӑ-l cheme pe preasinţitul la slujba de Crӑciun. Va fi şi pentru voi, tu şi domnul Chifor, un mare triumf.

Era destul de logic ce spunea Veronica, iar Florin, care se scufundӑ la loc în mӑruntaiele jucӑriei, nu-şi mai bӑtu capul. Pânӑ la urmӑ, dacӑ popa face pe stahanovistul, n-are decât sӑ facӑ, sӑ se dea şi el mare în faţa episcopului. “Bravo lui, sӑ se dea, ia sӑ vedem, unde dracu s-a bӑgat arculeţul ӑla nenorocit?”

Dupӑ douӑ ore de muncӑ migӑloasӑ “Care muncӑ, mӑ nevastӑ?! Asta nu e muncӑ, fac ceva ce-mi place şi mӑ relaxeazӑ!”, ursuleţul prinse grai şi începu sӑ îşi exprime dragostea faţӑ de oricine l-ar fi ţinut în braţe: “Ich liebe dich!” spunea el cât îl ţinea arcul. Evenimentul se cerea sӑrbӑtorit, iar profesorul Chifor nu refuzӑ invitaţia la o bere.

– Eşti sӑrit de pe fix, Florine, sӑ-ţi strici tu ochii cu jucӑrii de-astea în loc sӑ-i pӑstrezi pentru cercetӑrile noastre, îşi exprimӑ, Chifor, entuziasmul.

– A, domn’ profesor, apropo de cercercӑri. A fost Vero azi la bisericӑ, şi cicӑ popa nu mai poate de bucurie cӑ a reuşit sӑ cureţe deja un sfert din suprafaţӑ.

– Bravo lui, mӑ, şi bravo nouӑ. Deci am fӑcut un lucru buu … Dar cum sӑ facӑ atâta suprafaţӑ?! Imposibil! Nici dacӑ lucra fӑrӑ pauzӑ nu reuşea asta.

– Aşa i-am zis eu lui Vero, dar dacӑ ea zice cӑ a fӑcut, a fӑcut. Om fi greşit noi la calcul, sau cine ştie.

– Cum sӑ greşim noi? Nu am revӑzut împreunӑ totul şi am stabilit cӑ, din toate variantele de setare a Ulchibului, optimӑ era cea pe care am adoptat-o, singura care curӑţa funinginea fӑrӑ sӑ afecteze vopselele? Nu am zis noi cӑ se poate lucra şi mai repede dacӑ schimbӑm setӑrile, cӑ doar aveam potenţiometre şi butoane, dar asta ar afecta iremediabil pictura, cӑ vopseaua aia pe baza de apӑ se va dezintegra şi vӑ cӑdea pe jos dupӑ zece-douӑsprezece zile. Deci, clar, nu avea cum sӑ atingӑ o asemenea vitezӑ de lucru, exagereazӑ Veronica, probabil din entuziasm …

Prea bine crescut pentru a-şi contrazice maestrul şi şeful, Florin nu mai continuӑ discuţia şi, odatӑ cu altӑ sticlӑ de bere, cei doi deschiserӑ şi alt subiect de discuţie.

 

Moş Craciun fu extrem de darnic. Florin Bunea gӑsi sub brad o cutie mare, plinӑ cu jucӑrii. Stricate, binenţeles, adunate de Veronica şi de doamna Chifor prin cartier, de la mame bucuroase sӑ scape de vechituri. În schimb, tânӑrul fizician trebui sӑ îi promitӑ soţiei sale cӑ o va însoţi la slujba de Crӑciun de la bisericӑ. Era conştient cӑ acolo va fi în centrul atenţiei, atunci când pӑrintele vӑ spune, din amvon, cui se datoreazӑ noul aspect al bisericii, dat de frumuseţea picturii strӑvechi readuse la viaţӑ datoritӑ unei invenţii. Dar nu voia sӑ îi strice bucuria nevestei, care de douӑ zile se pregӑtea pentru momentul de glorie al soţului ei – şi, implicit, al ei. Cu atât mai mult cu cât episcopul confirmase cӑ va participa la slujba naşterii Domnului. Ce glorie pentru familia Bunea! Cercetӑtorul îşi compusese şi un scurt discurs, în care intenţiona sӑ evidenţieze rolul ştiinţei în societatea contemporanӑ, dar şi sӑ pronunţe, de mai multe ori, numele institutului de cercetӑri la care lucra şi, mai ales, numele colegului şi mentorului sӑu, eminentul profesor Chifor.

Ajungând la bisericӑ, soţii Bunea remarcarӑ imediat cât de însufleţitӑ era mulţimea de credincioşi. Se vede treba cӑ toţi erau plӑcut surprinşi de frumuseţea picturii lui Vasili Ionesci Zugravu, care picturӑ arӑta exact ca acum douӑ sute de ani.

Intrarӑ în bisericӑ şi, din prima secundӑ, observarӑ cӑ luminile  becurilor şi lumânӑrilor erau amplificate de … albul pereţilor. Iar în a doua secundӑ, auzirӑ vocea pӑrintelui Valentin, care, de la înӑlţimea amvonului, îi vӑzuse intrând:

– Fir-aţi ai dracului cu ştiinţa şi cu aparatele voastre …

Mihai-Athanasie Petrescu

23.12.2018

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

AŞTEPTÂNDU-L PE FLORIAN de Mihai-Athanasie Petrescu

AŞTEPTÂNDU-L PE FLORIAN

La marginea de nord a oraşului, pe un camp ocupat în alte vremuri de un institut de cercetӑri în domeniul agriculturii, un întreprinzӑtor avusese ideea de a-şi amenaja un mic aerodrom. Preluându-l, la început cu chirie, dar dupӑ mai mulţi ani, mai cu împrumuturi la bancӑ, mai prin proiecte de dezvoltare cu finanţare europeanӑ, Cӑtӑlin Manea reuşise sӑ cumpere terenul şi, în colaborare cu alţi pasionaţi de zbor, reuşise sӑ amenajeze un teren cu pistӑ înierbatӑ, iar aviatorii înscriserӑ curând în agenda lor noua facilitate.

Pentru cineva nefamiliarizat cu aeronautica, aerodromul “Project” ar putea pӑrea un tӑpşan ca toate tӑpşanele, numai bun pentru o miuţӑ. Şi poate, dacӑ nu ar fi fost spiritul de aventurier şi curajul lui Cӑtӑlin Manea, locul chiar aşa ar fi rӑmas: o pӑşune, frecventabilӑ de locuitorii blocurilor din cartierul de Nord pentru un grӑtar şi o plajӑ. Numai cӑ, alӑturi de suprafaţa acoperitӑ cu iarbӑ, Manea ridicase, la început, un mic hangar din tablӑ ondulatӑ, în care îşi gӑsea adӑpost primul sӑu avion. Un Apollo Fox, cumpӑrat la mâna a doua din Ungaria, aflat deja la limita resursei de zbor. Vorba aia, atâţia bani, atâta Fox.

Dupӑ câteva luni, micul avion galben a devenit, prin ineditul prezenţei sale, o micӑ legendӑ printre cei care frecventau cârciuma de la capӑtul liniei de autobuz. Sunetul motoraşului Rotax de 90 de cai, chiar dacӑ nu era destul de puternic pentru a acoperi zgomotul din salonul localului, atrӑgea, totuşi, privirile celor de pe terasӑ. Comentariile nu erau chiar favorabile, mulţi dintre muşterii fiind inamici declaraţi ai micii gângӑnii.

– Alţii n-are ce pune pe masӑ, iar alţii ia pâinea de la gura copilului şi îşi ia avion, cӑ aşa l-a fӑcut mӑ-sa, în avion … (urma, desigur şi o altӑ aluzie la mama aviatorului).

La un moment dat, alӑturi de Foxul galben a mai apӑrut unul alb, iar zborurile lor line, în formaţie, au atras şi mai multe comentarii nefavorabile. Dar şi Cӑtӑlin, ca şi Andrei Iordӑnescu, cel de-al doilea pilot, îşi bucurau sufletul, fӑrӑ sӑ ştie sau sӑ le pese de invidia beţivilor de la capӑtul lui 28.

Pentru cӑ unde-s doi, puterea creşte, hangarul din tablӑ a fost înlocuit cu unul mai mare, din beton, în care cele douӑ ULM-uri s-au lӑfӑit, dar pentru scurt timp. Li s-au adӑugat şi alte aeronave, iar Catӑlin şi Andrei nu mai erau singurii piloţi privati din oraş. “Project” s-a transformat dintr-un simplu teren de zbor într-un aerodrom, organizat dupӑ toate regulile, foarte stricte, impuse de Autoritatea Aeronauticӑ Civilӑ, iar faima sa a crescut rapid, atrӑgând atenţia multor zburӑtori. Unii şi-au stabilit reşedinţa aici, alţii au profitat pentru a face escale în timpul zborurilor turistice, ba chiar şi armata a profitat de existenţa lui şi de bunӑvoinţa şi priceperea lui Cӑtӑlin, atunci când un avion de instrucţie de faza întâi a avut nevoie de o micӑ “intervenţie chirurgicalӑ”. Iar când un miting aerian, organizat cu ajutorul Aeroclubului naţional, a atras câteva zeci de mii de curioşi la “Project”, clienţii de la capӑtul de linie şi-au pӑrӑsit mesele şi paharele, venind, aproape toţi pe aerodrom – desigur, şi patronul cârciumioarei era acolo, cu câteva dozatoare de bere, deci prietenii lui, muşterii, nu au avut deloc de suferit.

Ca sӑ încheiem convingӑtor descrierea istoricӑ a aerodromului “Project”, sӑ adӑugӑm şi amânuntele privind finanţarea actualӑ a instituţiei. Nu mai vorbim de un simplu capriciu al unui aviator amator, ci deja discutӑm despre o afacere. Piloţii nu se mai pimbӑ doar pentru plӑcerea lor, ci şi pentru a aduce plusvaloare. “Project”, cu aeronavele sale moderne – nici vorbӑ de micile Apollo Fox, care, rӑmӑse în hangar, nu mai apar decât rar pe cer, când mult mai tinerele avioane din dotare nu mai fac faţӑ solicitӑrilor – executӑ zboruri de orice naturӑ şi pentru orice client serios. Taxi aerian, raiduri de agrement, fotografie aerianӑ, nimic nu este imposibil pentru cei 11 aviatori cu combinezoane de un alb imaculat ca şi avioanele pe care le piloteazӑ. Şi pentru cӑ, mai ales în ultimul timp, cei care se îndrӑgostesc iremediabil de zbor creşte în ritm alert, la “Project” s-a înfiinţat şi o şcoalӑ de pilotaj, iar rezultatele sale, reflectate în rapoartele oficiale dar şi în impresiile elevilor, sunt excelente.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Într-o dimineaţӑ rӑcoroasӑ din aprilie 201…, în apropierea hangarului în care se odihnesc noile avioane de şcoalӑ Diamond DA20, o ureche indiscretӑ ar fi putut asculta un dialog purtat pe tonuri ridicate. Ca sӑ fim mai exacţi, pe un singur ton ridicat, pentru cӑ doar unul dintre interlocutori dorea sӑ iasӑ în evidenţӑ, în timp ce al doilea rӑspundea cu o voce calmӑ, fӑrӑ patimӑ. Se ştie cӑ oamenii care îşi petrec o mare parte din viaţӑ în medii zgomoase se obişnuiesc sӑ vorbeascӑ foarte tare,pentru a se face auziti, de aceea era uşor de imaginat cӑ acolo un aviator încerca sӑ convereseze cu un ins din afara fenomenului.

De fapt,chiar aşa era. Chiar în uşa hangarului puteau fi vӑzuţi doi bӑrbaţi de talie mijlocie. Unul din ei, un bӑrbat de vreo 45 de ani, îmbrӑcat în combinezonul de zbor cu logoul şcolii de pilotaj “Project” sta spriijinit de uşӑ cu mâna stângӑ, sub manşeta cӑreia se vedea un ceas Emporio Armani. Era slab şi nebӑrbierit, cu o figurӑ care îi trӑda oboseala. În mâna dreaptӑ rӑsucea, parcӑ într-un tic nervos, o pereche de ochelari de soare. Pe ecusonul de pe piept putea fi citit numele omului: Iordӑnescu.

Al doilea bӑrbat, mult mai tânӑr, era complet diferit de primul. Fӑrӑ a fi înalt, dӑdea impresia de forţӑ a naturii. Purta o pereche de pantaloni gri, de trening, cu vipuşcӑ roşie, al cӑror elastic era dublat cu un şnur vişiniu, şi un tricou alb, cu inscripţia “I’m a genius”, atât de strâmt încât îi scotea în evidenţӑ musculatura. Pe ambele braţe se vedeau tatuaje complicate, pe care numai cu multӑ atenţie ai fi putut sӑ le descifrezi; inscripţiile în limba englezӑ se suprapuneau cu şiruri de hieroglife chinezeşti. Avea capul ras, strӑlucitor, în schimb purta o barbӑ neagrӑ, impunӑtoare. Şi, da, aşa cum cititorul probabil a ghicit deja, el era acela care vorbea foarte tare, în timp ce aviatorul se mulţumea sӑ îl asculte şi sӑ intervinӑ foarte rar, cu vocea lui calmӑ.

Probabil cӑ musculosul îşi expusese punctul de vedere, pentru cӑ Iordӑnescu avea atitudinea omului convins ca nu are rost sӑ mai argumenteze. Privirea lui îl ocolea pe celӑlalt, îndreptându-se cӑtre zӑri, poate, cine ştie, în cӑutarea vreunui avion în zbor – deşi nu se auzea nici un sunet de motor. Dar voinicul pӑrea cӑ vrea sӑ mai aducӑ argumente.

– Bӑ, nea Andrei, eu deja am vorbit cu nea Manea şi a zis cӑ azi zbor cu aldeo mata. Am plӑtit tot ce mi-a cerut pentru aia … cum se cheamӑ, zbor de comoditate …

– De acomodare, îl corectӑ aviatorul.

– De ce vrei mata, nu-i problemӑ. Dacӑ e, te plӑtesc şi pe mata, ca la mine banii nu e problemӑ.

– Nu, nu, ai plӑtit la casierie, nu mai ai nimic de plӑtit, dar …

– Dar ce? Dacӑ vrei şi un plocon, îţi dau, cӑ eu am bani. Ai vazut, bӑ nea Andrei, ce maşinӑ am eu? Am X6, bӑ! Full option, ca sӑ vezi cӑ nu mӑ zgârcesc. Dar azi vreau sӑ zbor, nu pot amâna pe mâine sau poimâine. Azi!

– Domnule … ӑӑӑ … nu am reţinut … Barbu …

– Pe dracu Barbu! De unde Barbu? Pe mine mӑ cheamӑ Dragu Mieluş, de fapt Dumitru, da’ lumea îmi zice Mieluş.

– De acord, domnule Dragu, am înţeles, dumneavoastrӑ aţi plӑtit prima lecţie de zbor şi doriţi sӑ o executaţi azi. Nici o problemӑ, imediat ce domnul Parpalӑ îmi pregӑteşte avionul vom decola. Pânӑ atunci, v-aş ruga sӑ luӑm loc şi sӑ discutӑm puţin despre motivul pentru care doriţi sӑ urmaţi şcoala de pilotaj şi de eventualele aptitudini pe care le aveţi

Mieluş Dragu încercӑ sӑ mai argumenteze ceva, dar deja Iordӑnescu se îndrepta cӑtre bӑncuţa din umbra hangarului. Aşezându-se şi el, tânӑrul începu, touşi, o nouӑ tiradӑ:

– So, bӑ nene, eu am bani şi fac tot ce-mi place. Cӑ eu dacӑ vreau sӑ îmi iau X6, îmi iau X6, şi nu mӑ uit la bani. Şi dacӑ vreau sӑ-mi iau motor, îmi iau motor …

– Noroc cӑ nu doriţi sӑ vӑ luaţi motor, interveni Iordӑnescu.

– De unde ştii mata cӑ nu vreau? Cӑ poate vreau, ce, n-am voie?! Da’ nu vreau, ce dracu sӑ fac cu un motor.

– Exact, nu aveţi ce sӑ faceţi cu el. De fapt, dumneavoastrӑ vreţi sӑ vӑ luaţi elicopter. Dar noi nu vindem elicoptere.

– Ce elicopter, bӑ frate? Nu domne, eu am bani, da’ nu-I dau pe nimicuri. Eu vreau sӑ îi arӑt la gagica mea cӑ dacӑ vreau sӑ fac şcoala de aviator, fac şcoala de aviator. Ce, banii mei nu e buni la voi la şcoalӑ.

– Aha, deci de aia aţi venit la noi … ca sӑ vadӑ domnişoara cӑ sunteţi un barbat tare şi curajos. Sigur, domnule … ӑӑӑ … Bradu?

– Barbu, nea Andrei … pe dracu! Dragu Mieluş!

-Aşa, deci, domnule Dracu … ӑsta, Dragu, ziceţi cӑ aveţi aptitudini de zbor?

– Am, bӑ nene, cum sӑ n-am? Nu vezi cӑ merg la salӑ?

– Nu ai nevoie de forţӑ pentru a pilota un avion. Ai nevoie de atenţie, de coordonare a mişcӑrilor şi a gândirii, ai nevoie de reflexe …

– Am! Reflexe am destule, cӑ eu am X6 şi ӑsta merge repede. Pӑi, la mine eu merg cu vitezӑ, cӑ am mania vitezei. Şi am reflexe. Cӑ am fӑcut şcoala de şoferi cu nea Florian, cu fratele lu mata şi a zis cӑ sunt bun.

– Da, sigur. Aţi mai zburat? Nu cu X6le, cu avionul.

– Cum sӑ zbor, bӑ nene? Nu, frate, nu am zburat.

– Nici cu avion de pasageri?

– Nu, bӑ nene, cӑ eu merg cu maşina. Când ai X6 nu mai mergi cu avionul. Mata ai maşinӑ?

– Da, am, dar nu asta e discuţia. Vreau sӑ îmi dau seama dacӑ o sӑ poţi sӑ stӑpâneşti avionul.

– O sӑ pot, bӑ nea Andrei. I-am zis lu aia cӑ fac şcoala, o fac şi gata, cӑ eu …

– Da, ştiu, ai bani şi faci tot ce vrei. Uite, domnul tehnic ne aduce avionul, hai sӑ facem walk around-ul şi cunoaşterea cabinei.IMG_5415

– Hai, bӑ nene, ce mӑ iei pe mine cu d-astea … nu ştiu engleza şi nici n-am nevoie! La banii mei plӑtesc pe unu’ sӑ-mi traducӑ şi …

– Bine, atunci facem o turӑ de jur-împrejur, sӑ ne asigurӑm cӑ aeronava e în perfectӑ stare de zbor. În timp ce vorbea, Andrei Iordӑnescu privea cu mare atenţie avionul, încercând mobilitatea comenzilor. Domnule … ӑsta … Ciobanu …

– Hai, bӑ nene, nu eşti în stare sӑ ţii minte cum mӑ cheamӑ … Dragu Mieluş!

– Miel, Cioban, tot aia. O sӑ vӑ rog sӑ vӑ urcaţi în cabina avionului. Puneţi piciorul cu grijӑ numai unde e pasajul negru, sӑ nu se rupӑ aripa, vӑ rog.

Cu o figurӑ în care se citea dispreţul pentru aparatul de zbor, Dragu respectӑ îndrumӑrile instructorului de zbor, instalându-se pe locul din dreapta al cabinei avionului Katana.

– Lasӑ-mӑ, domne, cu centura aia, ce dracu … cine ne vede, doar n-o fi poliţie pe drum! Eu nu pun centura la X6 decât când merg la Bucureşti, acilea mӑ cunosc cu toţi ӑştia de la circulaţie.

– daţi-mi voie, domnule … ӑӑӑ … dragӑ, sӑ vӑ leg centura, cӑ avem camerӑ de supraveghere în avion. Dacӑ vӑ vede domnul director Manea, vӑ dӑ jos imediat din avion, nici nu discutӑ. E foarte strict,şi la o mie de metri dacӑ suntem vӑ pune sӑ coborâţi din avion.

Elevul nu mai protestӑ. Se lӑsӑ legat şi apoi, disciplinat (se ştie de când lumea cӑ orice elev se simte timorat când aude de director), îl ascultӑ pe instructor prezentând bordul avionului.

– Deci, aţi reţinut? Manşa, palonierul, gazul … Andrei Iordӑnescu atingea şi denumea fiecare manetӑ, buton sau cadran de pe bord, fӑcând, în acelaşi timp, şi reglajele necesare. Acum v-aş ruga sӑ vӑ puneţi cӑştile, dragӑ domnule … elev, dupӑ pornirea motorului vom comunica numai prin cӑşti.poza bord

Iordӑnescu îşi fixӑ, cu grijӑ, ochelarii de soare pe nas, dupӑ care vorbi tare şi rӑspicat:

– Papa, Romeo, Alpha, permiteţi pornirea motorului pentru un zbor de acomodare în zonӑ cu elevul Dragu Dumitru. Am vorbit prin radio cu domnul director Manea, el e azi conducӑtor de zbor, îi explicӑ instructorul celui din dreapta.

Elevul auzi şi el în cascӑ: “Permit pornirea motorului”. La comanda directorului, elicea începu imediat sӑ se roteascӑ şi avionul de şcoalӑ începu sӑ se deplaseze uşor pe pista înierbatӑ. Ajuns la capӑtul pistei, Iordӑnescu întoarse şi opri, vorbind din nou în microfon:

– Papa, Romeo, Alpha, permiteţi decolarea!

De data asta, rӑspunsul veni cu o micӑ întârziere: “Papa, Romeo, Alpha, negative, avem un elicopter militar în apropiere. Andrei, dupӑ ce aterizeazӑ Puma poţi decola”.

– Roger! rӑspunse pilotul, lӑsând motorul sӑ se roteascӑ în relanti.

– Bӑ nene, cine dracu-s ӑştia de tot zici mata, Romicӑ, Roger, nu ştiu care?

Pentru cӑ elicopterul tocmai ateriza, pilotul n-a mai avut timp sӑ rӑspundӑ, pentru cӑ în cӑşti se auzi: “Papa, Romeo, Alpha, permit decolarea”. Imediat, pilotul acţionӑ maneta de gaz, puse motorul în plin şi avionul tâşni înainte … pentru a se opri în câţiva metri. Mieluş Dragu, cu o figurӑ disperatӑ îl lovise peste mânӑ pe Iordӑnescu.

– Opreşte, vreau sӑ mӑ dau jos! Nu mai vreau sӑ zbor! Nu mai vreau sӑ zbor!

Adoptând cea mai severӑ expresie de care era în stare, Iordӑnescu întoarse din nou aeronava şi se îndreptӑ se hangar. Deszӑvorând cupola cabinei, rosti în microfon: “Papa, Romeo, Alpha, permiteţi oprirea motorului. Elevul a fӑcut pe el de fricӑ. Ehei, Cӑtӑline, sӑ vezi ce o sӑ râdӑ gagica de el când o afla cӑ se teme de zbor. Vorba aia, are atâţia bani, dar se teme sӑ zboare cu avionul …”

Mieluş Dragu îl atinse din nou pe Iordӑnescu.

– Domnu’ instructor … domne … sӑ nu mӑ spuneţi lu’ aia … vӑ rog eu, ce dracu! Mӑ fac de râs, vӑ daţi seama ce o sӑ se râdӑ de mine. Şi o sӑ le zicӑ şi la alţii … Serios, nu-i ziceţi!

– Domnule Dragu, uite ce-i: sau … sau! Zbori şi nu am ce zice, sau te dai jos şi asta e. Dacӑ mӑ întreabӑ domnişoara cum a fost, eu nu mint.

Gesturile şi mimica lui Dragu îi trӑdau disperarea. Era consţient cӑ era într-o situaţie penibilӑ, iar orgoliul lui de bӑrbat puternic se lupta cu senzaţia de fricӑ prin care trecuse când avionul se pusese în mişcare.

– Domnu Iordӑnescu, ce credeţi domne, nu se întâmplӑ nimic dacӑ …

– Ce, Doamne iartӑ-mӑ, sӑ se întâmple? Avionul e în perfectӑ stare de zbor, vremea e OK, ce credeţi dumneavoastrӑ cӑ se poate întâmpla? Sӑ coborâm din mers, sau ce?

Cu un efort de voinţӑ, tânӑrul îngӑimӑ:

– Mai vreţi sӑ zburaţi cu mine? Eu … eu trebuie sӑ încerc. Acuma, ce o fi, o fi, n-o sӑ mor tocmai astӑzi … poate …

Zâmbind în barbӑ, instructorul zӑvorî cupola şi, primind aprobarea, porni din nou motorul; de data asta, deşi îl vӑzu pe cel din dreapta cum se face mic în scaun, Andrei Iordӑnescu decolӑ perfect şi se înscrise în turul de pistӑ. Aterizӑ apoi fӑrӑ nici o problemӑ, privindu-l cu coada ochiului pe Dragu, care nu scosese nici un sunet în timpul zborului. Trӑgând la hangar şi deszӑvorând cupola, instructorul vorbi în microfon, dar ca sӑ audӑ şi pasagerul: “Turnule, zborul s-a desfӑşurat în bune condiţii, pasagerul este viu, dar mut”.

Totuşi, Dragu nu era mut. Expresia de pe figura sa era complet alta decât în momentul celei de-a doua porniri a motorului.

– Domnu’ instructor, dacӑ vӑ spun ceva, vӑ supӑraţi? Cât costӑ sӑ mai zburӑm o datӑ?zbor

Cum banii nu erau o problemӑ pentru Mieluş Dragu, Alpha, cum îşi alinta Andrei Iordӑnescu avionul, zburӑ mult în acea zi pe cerul din nordul oraşului. Cu greu reuşi aviatorul sӑ îşi convingӑ elevul sӑ întrerupӑ activitatea.

– Domnule Dragu, avionul are şi el nevoie sӑ se mai rӑceascӑ, sӑ fie verificat de tehnic şi sӑ fie alimentat. Mai zburam şi mâine, dacӑ vreţi.

– Domnu’ instructor, fac cinste! E cea mai frumoasӑ zi din viaţa mea! Mergem la Excelsior, dau o fripturӑ, un spriţ de vin, dau tot ce vreţi dumneavoastrӑ sӑ mâncaţi şi sӑ beţi!

– Deci, domnule Dragu, nu pot … am o întâlnire cu fratele meu la Catarigu. Dacӑ vreţi, mergem acolo împreunӑ şi face eu cinste cu un Prigat.

Mieluş Dragu acceptӑ fӑrӑ rezerve. Plecarӑ spre garӑ cu Loganul lui Iordӑnescu, lӑsând suvul noului elev pilot lângӑ hangar.

– Domnu’ instructor, sӑ ştiţi cӑ aţi fӑcut din mine alt om. Pânӑ acum nu am ştiut ce înseamnӑ sӑ trӑieşti. Maşinile nici nu se comparӑ cu zburatul. Sӑ ştiţi cӑ o sӑ fac şcoala şi o sӑ vedeti, o sӑ iau şi carnetul, o sӑ vedeţi cӑ nu mint.

– Ei, mӑ Mielule, aşa îmi placi. Zborul nu e doar o deplasare cu avionul, zborul e o stare, o bucurie a sufletului. Dacӑ vrei sӑ înveţi cu mine, eu sunt de accord sӑ te fac aviator.

În acel moment, barmanul strigӑ din spatele tejghelei.

– Domn’ Andrei, aveţi mobilul închis? A sunat fratele domneavoastrӑ Florian, profesorul de conducere. E ocupat şi nu mai poate veni în seara asta. A zis cӑ vӑ sunӑ acasӑ mai târziu, când scapӑ de la lucru.

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

ŞTIRE DE PRESӐ de Mihai-Athanasie Petrescu

ŞTIRE DE PRESӐ

 

Motto: Oamenii sunt de patru feluri: ӑia care ştiu, şi ştiu cӑ stiu; ӑia care ştiu, şi nu ştiu cӑ ştiu; ӑia care nu ştiu şi ştiu cӑ  nu ştiu, şi ӑia care nu ştiu, dar nici nu ştiu cӑ nu ştiu. (Maior Maior Stroe)

 

În biroul celor doi savanţi e linişte. Profesorul Chifor, împreunӑ cu mai tânӑrul lui coleg, Bunea, stau pe scaune, adânciţi în gânduri. Dacӑ subiectul de cercetare al unui coleg de institut nu ar fi funcţionat ireproşabil, s-ar fi auzit musca – dar inginerul genetician Argata reuşise sӑ obţinӑ o rasӑ de muşte silenţioase, cu care populase clӑdirea savanţilor, contribuind, astfel, la liniştea necesarӑ studiului.

S-ar zice cӑ atitudinea de gânditori e absolut caracteristicӑ unor cercetӑtori. Da, numai cӑ de data aceasta, motivul meditaţiei lui Chifor şi Bunea nu e o nouӑ temӑ de cercetare – încӑ lucrau la definitivarea celei vechi – ci un articol din ziarul desfӑcut pe birou. O ştire micӑ, de câteva rânduri, care arunca oprobriul public asupra instituţiei:

“Atac terorist în centrul oraşului

Pânӑ de curând, actele teroriste au fost pentru noi, cetӑţenii paşnici ai acestui oraş al nostru, doar nişte ştiri din ţӑri îndepӑrtate. Iatӑ însӑ cӑ ieri am fost martorii unui astfel de eveniment chiar in centrul municipiului.

Dar sӑ citӑm raportul poliţiei: În jurul orelor 17 şi 23 de minute am fost sesizaţi prin numӑrul unic de urgenţӑ 112 cӑ pe strada Castanilor, la Rolex, a fost tras un foc de armӑ. Echipajul operativ format din colegii nostri agent principal şef Ababei şi agent şef Cotoaşcӑ s-au deplasat urgent la faţa locului, unde au constatat cӑ un grup de cetӑţeni au reţinut pe numitul Bunea Florin, de 30 de ani, din localitate, conducӑtor al autoturismului marca Logan TV-10-BUN, care trӑsese un foc de puşcӑ prin eşapamentul autoturismului proprietate personalӑ pe care îl conducea. La ordinul superiorilor, cei doi poliţişti au dus autoturismul în incinta autoserviceului Cosmopolitan, aflat în apropierea locului faptei, iar pe conducӑtorul auto l-au supus testului alcooltest, constandu-se cӑ acesta nu consumase bӑuturi alcoolice. În continuare, acesta a fost reţinut sub învinuirea de terorism şi condus la sediul poliţiei municipiului, pentru cercetӑri. În caz s-a deschis un dosar penal.

Dragi cititori, vӑ vom tine la curent cu desfӑşurarea cercetӑrilor”

– Urâtӑ treabӑ, Florine … Cum dracu de te-ai nimerit tocmai atunci şi acolo?

– Pӑi, de, domn profesor, trebuia sӑ fiu şi eu undeva. Tocmai mӑ gândeam sӑ intru la Rolex sӑ mӑnânc ceva când s-a întâmplat.

– S-a întâmplat … s-a întâmplat … dar ce dracu s-a întâmplat, mӑ omule? Cum sӑ tragӑ maşina ta cu puşca în oameni ziua în amiaza mare?!

– Domn profesor, pӑi dumneavoastrӑ  vӑ luaţi dupӑ ce spune presa? Maşina mea era Loganul, ӑla fӑrӑ nici un fel de şmecherii suplimentare. Şi doar ştiţi cӑ nici pe Jeep nu am instalat arme, doar toate accesoriile le-am inventat împreunӑ şi sunt la fel ca pe Tuaregul dumneavoastrӑ.

– Eu ştiu, mӑ, dar ce ne facem cu poliţia, cu presa şi cu gura lumii? Şi, mai ales, ce ne facem cu şeful nostru, vezi cum ţipӑ cӑ, târâm numele institutului şi pe al lui prin noroi?… se aprinse Chifor, dând cu ziarul de podea. Mӑ! Trebuie sӑ facem şi noi ancheta noastrӑ şi sӑ le demonstrӑm … ӑstora cӑ eşti curat. Ce dracu!

Şi Chifor se ridicӑ, nervos de pe scaun, cu ochelarii în mânӑ.

– O luӑm ştiinţific. Întâi studiem maşina cu atenţie, sӑ vedem ce ascunde. Apoi …

– Maşina e încӑ la Croitoru. A demontat-o de tot, binenţeles cӑ nu a gӑsit nimic deosebit la ea. Mi-a promis cӑ în câteva zile o monteazӑ la loc şi o trimite încoace.

– Sӑ nu adauge ei la service cine ştie ce!

– N-o sӑ adauge. Ne cunoaştem de când eram elev, mi-a fost prof de românӑ. La cât de slab eram la materia lui … normal cӑ mӑ tine minte.

– Da, bun. Deci nu putem discuta despre maşinӑ, aşa hai sӑ discutӑm despre tine. Ce fӑceai acolo, tocmai la Rolex?

– Pӑi … v-am zis, mӑ oprisem din cauza ploii, şi mӑ gândeam sӑ merg sӑ manânc ceva. Cicӑ au un muşchiulet la grӑtar de numa’!

– Te-ai oprit la Rolex, apoi? Te-ai dat jos din maşinӑ?

– Nu, cӑ ploua prea tare. Stӑteam şi mӑ uitam afarӑ cum plouӑ şi mӑ jucam cu dispozitivul ChiFlo. De fapt, îmi fӑceam socoteala dacӑ nu l-am putea upgrada ca sӑ-l folosim şi pe oameni.

– Cum sӑ-l folosim pe oameni? Ӑsta e fӑcut ca sӑ acţioneze doar asupra unor fiinţe inferioare, pӑsӑri, animale mici … Un creier atât de mare, cum e al omului, nu poate intra în rezonanţӑ cu emiţӑtorul nostru …

– Aşa e, dar ar fi interesant touşi, ca principiu. De exemplu acum, în povestea cu maşina care trage cu puşca. Aş influenţa aşa-zişii martori sӑ schimbe declaraţiile, sӑ spunӑ cӑ ei au tras în Loganul meu, nu invers.

– Eşti sigur cӑ n-au tras ei în tine, ca sӑ ne saboteze cercetӑrile? Bun, gluma ca gluma, dar sigur ChiFlo nu poate acţiona asupra omului. Eventual sӑ fabricӑm un ChiFlo mare cât Loganul, care sӑ consume curent cât un cartier întreg.

– Eu mӑ gândeam atunci la altceva. Ştiţi cum zicea Ceauşescu, sӑ transformӑm cantitatea într-o nouӑ calitate.

– Nu te ştiam un nostalgic, mӑ Florine.

– Nu sunt, domn’ profesor. Sӑ vedeţi: aparatul ӑsta e fӑcut sӑ emitӑ un anumit semnal electromagnetic, capabil sӑ influenţeze biocurenţii din creierul unui animal mic. Noi ne-am orientat la un semnal de frecvenţӑ micӑ, care acţioneazӑ doar asupra unui creier aflat în apropiere.

– Pӑi da, într-o primӑ etapӑ a cercetӑrilor. Vedem ce efect are şi apoi îl perfecţionӑm. Poate reuşim sӑ determinӑm un câine sӑ asculte de noi fӑrӑ sӑ-l ducem la dresori. Pӑi nu?

– Pӑi da. Deocamdatӑ am reuşit sӑ dresӑm şoareci şi pӑsӑrele cu un emiţӑtor de talia unui telefon mobil. Chiar la asta mӑ gândeam în maşinӑ. Voiam sӑ gӑsesc vreo vrabie, ceva şi sӑ mӑ joc cu ea. Dar ploua foarte tare şi pӑsӑrelele stӑteau la adӑpost.

– Da, eşti bun sӑ te joci cu aparatele institutului … Glumesc, sigur, doar noi l-am fӑcut. Am uitat sӑ-ţi povestesc, acum câteva zile am reuşit sӑ chem la mine un şobolӑnel, la ghenӑ. L-am fӑcut sӑ stea pe coadӑ, ca un cӑţel. A stat câteva secunde, apoi s-a ridicat şi a fugit. Am greşit eu, am mişcat Chifloul şi l-am orientat în altӑ direcţie. Dar s-a dovedit cӑ aparatul poate funcţiona şi asupra rozӑtoarelor din naturӑ, nu doar asupra cobailor din institut. Dar spune la ce te-ai gândit, dincolo de pӑsӑrele.

– Sӑ vedeţi: un emiţӑtor radio dӑ un semnal cu atât mai bun cu cât frecvenţa e mai mare. Ce-i drept, raza lui de acţiune scade, dar se folosesc relee. Dacӑ facem şi noi cumva sӑ creştem frecvenţa Chifloului, nu ştiu cu cât, trebuie sӑ calculӑm, dar sigur vom reuşi sӑ transmitem un semnal mai accurate, iar noi ştim cӑ dacӑ semnalul este mai precis, influenţa lui este mai sigurӑ. De aia ne-am mulţumit noi pânӑ acum sӑ ne impunem voinţa doar creierelor mici, pentru cӑ nu am putut transmite ordine clare. Dar o sӑ reuşim, sӑ vedeţi.

Profesorul Chifor deja nu mai asculta. Cu ajutorul calculatorului, el cӑuta materialul cel mai potrivit pentru a construi o bobinӑ capabilӑ sӑ treacӑ de frecvenţele ultra. Tot restul zilei, cei doi cercetӑtori fӑcurӑ calcule peste calcule, iar rezultatul a trebuit sӑ aparӑ: un aliaj, pe care ei îl denumirӑ Achibun, pentru cӑ era invenţia lui Chifor, dar şi un conductor, acel celebru Cobuchif, la care principala contribuţie îi revenea lui Bunea. Iar noua variantӑ a Chifloului, pe care savanţii reuşirӑ sӑ o construiascӑ a doua zi, uitând sӑ mai plece acasӑ pentru masa de prânz, nu mai avea nevoie decât de aprobarea directorului institutului pentru a fi testatӑ în laborator, pe animale de diferite mӑrimi. În teorie, aparatul ar fi putut acţiona asupra unor animale cu creier de mӑrimea unei mingi de pingpong, în nici un caz mai mari. În etapele urmӑtoare, dacӑ vor mai avea permisiunea sӑ continue, poate vor reuşi şi un Chiflo capabil sӑ influenţeze voinţa unui om. Dar, pânӑ atunci, savanţii aveau nevoie de odihnӑ şi deciserӑ sӑ plece acasӑ, luând cu ei şi dispozitivul, spre a-l feri de orice ochi indiscret.

– Ei, Florine, sunt obosit frânt, se plânse profesorul Chifor în timp ce îşi invita colegul în Tuaregul sӑu. Sper cӑ ne apropiem de ceea ce dorim.

– Sunt sigur cӑ da, domn’ profesor. O sӑ avem acces la câinii laboratorului şi o sӑ vedem cât de bine putem sӑ-I dresӑm. N-aţi vrea sӑ trecem pe la Rolex, sӑ mâncӑm un muşchiuleţ la grӑtar? Fac cinste, mai ales cӑ mor de foame!

– Mӑ omule, acum cӑ ai pomenit de Rolex, îmi dau seama cӑ noi am uitat complet de ancheta ta. Te bagӑ ӑia la puşcӑrie dacӑ nu reuşim sӑ aflam cine dracu a tras cu puşca. Mergem întâi sӑ vedem unde a tras Loganul în copac, apoi mergem şi sӑ ne salvӑm de la moartea prin inaniţie.

Cei doi oameni de ştiinţӑ, ca nişte veritabili detectivi, se apucarӑ sӑ cerceteze cu luare aminte locul unde îşi amintea Bunea cӑ aşteptase oprirea ploii. Era o parcare de tip spic, construitӑ la ordinul expres al primarului Lӑutaru. Pentru aspectul estetic al strӑzii Castanilor, pe aliniamentul parcӑrii fuseserӑ plantaţi câţiva castani şi în jurul lor muncitorii presӑraserӑ nisip, astfel netezind locul şi oferindu-i şi permeabilitatea necesarӑ pentru a asigura umiditatea solului.

– Aşadar, tu erai parcat aici, recapitulӑ Chifor. Cum te-ai bӑgat, cu faţa, sau cu spatele?

– Cu faţa, domn’ profesor. Ploua atât de tare încât nu puteam sӑ dau cu spatele, nu vedeam nimic.

– Şi zici cӑ Loganul a tras cu puşca în pomul ӑsta? Bine cӑ nu i-a venit ideea sӑ tragӑ cu mitraliera, cӑ-l punea la pӑmânt şi te acuzau ӑştia de pomucidere. Dar deja un lucru e clar, ţeava armei nu era în eşapament, ci în altӑ parte, degeaba ţi-au demontat ӑia evacuarea. Era undeva în faţӑ, mӑ.

Exact ca Sherlock Holmes, Chifor se apucӑ sӑ cerceteze castanul cu o lanternӑ şi o lupӑ.

– Mӑ, Florine, sӑ ştii cӑ oamenii ӑia minţeau adevӑrat. Ia uite aici, se vӑd urme de arsuri pe pom şi pe sol. Uite, aici, vezi, uite nisipul ӑsta, chiar a avut parte de un tratament termic intens. Ai avut o armӑ laser, sau aruncӑtor de flӑcӑri, nu o biatӑ puşcӑ!

– Domn’ profesor, hai sӑ oprim cercetarea, domn’ profesor!

– De ce mӑ, rӑspunse Chifor, cu privirea aţintitӑ asupra lupei, te temi cӑ dovedesc cӑ eşti un terorist periculos, înarmat cu arme de distrugere în masӑ şi în pomi?

– Domn’ profesor, nu mai glumiţi, cӑ …

– Hai, mӑ, ce dracu, nu mai ştii de glumӑ? se mirӑ Chifor, ridicând privirea, exact la timp pentru a-l vedea pe tânӑrul sӑu coleg încӑtuşat de un sobofiţer gras de poliţie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O orӑ mai târziu, în biroul comandantului poliţiei, profesorul Chifor încerca sӑ fie convingӑtor. Dar pledoaria sa nu avea deloc succes în faţa chestorului Dumitrescu.

– Domnule profesor, aici vorbim de acţiuni teroriste reale, nu avem timp, domne, de sefeuri. Ce mama dracului, doar nu suntem copii de grӑdiniţӑ sӑ ne fraieriţi cu fulgere globulare şi alte gogoriţe d-astea. Sӑ ştiţi cӑ om fi noi doar poliţişti, dar avem şi noi carte şi culturӑ generalӑ şi noi nu am auzit în manualele noastre de aşa ceva.

– Domnu’ chestor, dar v-am explicat şi v-am arӑtat în tratatele de fizicӑ şi meteorologie. În anumite condiţii, în timpul unor furtuni însoţite de descӑrcӑri electrice poate apӑrea şi fenomenul ӑsta. E drept cӑ foarte rar şi numai în anumite condiţii: atunci când se produce o descӑrcare electricӑ în sol, datoritӑ cӑldurii imense se poate întâmpla ca siliciul din sol sӑ se vaporizeze, formând ceva asemӑnӑtor cu o bilӑ de foc, adicӑ un fulger globular. Iar ӑsta se deplaseazӑ prin atmosferӑ şi poate exploda la contactul cu anumite obstacole, cum e, în cazul nostrum, pomişorul. Am vӑzut acolo arsuri la trunchiul castanului şi la frunzele de pe jos. Asta e cea mai bunӑ dovadӑ.

– Baliverne, domnule! Vӑ rog, cu respect deocamdatӑ, sӑ nu mai încercaţi sӑ introduceţi în anchetӑ tot felul de presupuneri şi fantasmagorii. Noi, aici, lucrӑm ştiinţific, ne bazӑm pe rezultatele cercetӑrii  noastre criminalistice, la care suntem foarte buni. O sӑ ne spunӑ numitul Bunea cu ce fel de armӑ a tras şi în ce scop.

– Dar am dovedit cӑ prietenul şi colegul meu nu avea arme asupra lui, iar expertul în reparaţii auto Croitoru v-a spus cӑ maşina lui Florin nu avea montat nici un dispozitiv capabil sӑ funcţioneze ca o armӑ. Singura ipotezӑ valabilӑ este fulgerul globular, aşa cum v-am dovedit …

Deja ultimele cuvinte ale profesorului Chifor erau rostite pe holul instituţiei, pentru cӑ acelaşi agent de poliţie Ababei, care deja îl arestase de douӑ ori pe Bunea, de data asta îşi folosea puterea pentru a evacua biroul comandantului.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Domn’ profesor, cum aţi reuşit sӑ îi convingeţi sӑ îmi idea drumul? Eu mӑ vedeam deja condamnat la moarte …

– Simplu, mӑ, Florine. Dacӑ nu am reuşit cu argumente logice şi ştiinţifice, am folosit forţa. Asta e, nu sunt foarte mândru de mine, dar nu aveam încotro.

– L-aţi bӑtut pe poliţistul ala voinic?! Nu pot crede, e de douӑ ori mai mare decât dumneavoastrӑ!

– Cum sӑ-l bat, mӑ?! Pӑi mӑ fӑcea surcele dacӑ încercam sӑ dau în el.

– Şi-atunci?

M- Mӑ, suntem noi inventatori, sau nu suntem? Nu am folosit forţa fizicӑ, mӑ ci forţa gândirii. Sӑ vezi: Ababei, ca sӑ fie sigur cӑ nu mӑ mai întorc în sediul Poliţiei, m-a îndesat în maşinӑ şi mi-a trântit uşa. Ei, şi în maşinӑ aveam noul nostru Chiflo. Cu sau fӑrӑ aprobarea directorului, trebuia sӑ încerc. Am pornit aparatul şi l-am folosit pe poliţist. L-am determinat sӑ meargӑ în biroul chestorului şi sӑ raporteze cӑ, în ziua aia, se juca cu pistolul din dotare şi, din greşealӑ, a tras în castanul de lângӑ maşina ta. Aparatul a funcţionat perfect.

23.09.2018

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

IDEE PENTRU O AFACERE de Mihai-Athanasie Petrescu

IDEE PENTRU O AFACERE

 

Inventivitatea întreprinzătorilor, iată baza pentru viitorul economiei naţionale. Adio planificare şi centralizare, acum oricine, indiferent de poziţia socială, poate deschide şi dezvolta o afacere.

 

Pe strada Teilor, aproape de capătul dinspre nord, la numărul 7, locuia, pe vremuri familia Sienger. În 1977, Martin Sienger şi-a vândut Trabantul pentru a plăti o excursie în Republica Federală a Germaniei, iar după câţiva ani a reuşit, cu ajutorul postului de radio Europa Liberă, să-şi reîntregească familia. Casa a fost, binenţeles, confiscată de stat, dar se afla într-o stare proastă şi într-o zonă vizată de sistematizare (citeşte: demolare), astfel încât nici un reprezentant al poporului nu a jinduit la ea. După evenimentele din decembrie 1989, noua conducere a primăriei a hotărât că ar fi păcat să se intervină cu buldozerele – nu prea se mai găseau nici bani pentru aceasta – iar cartierul a scăpat cu faţă curată. Nu şi casa Sienger, devenită în scurt timp adăpost pentru cei fără adăpost şi scenă pentru numeroase descinderi ale poliţiei. Până când, într-o zi, în urma unui schimb de focuri de la o oală cu pirostrii la alta, cu ajutorul vântului şi al pompierilor, imobilul a devenit istorie …

La scurt timp, la numărul 7 a apărut o nouă formă de viaţă: aceea dominată de zgomotul şi respiraţia încărcată de fum a motoarelor de automobil. Mai întâi, cineva a avut curajul de a-şi demonta Dacia pe terenul viran, cu ajutorul unui om care se pricepea. Pe terenul viran au apărut apoi şi alţi posesori de mijloace auto, care făceau apel la măiestria aceluiaşi mecanic amator, în fapt un profesor de limba română, care, prea sărac pentru a-şi permite o vizită la un service autorizat, a citit cu atenţie cartea tehnică editată de uzina de la Piteşti.

În scurt timp, pe locul casei lui Martin Sienger a răsărit un  mic garaj din tablă, iar domnul profesor Croitoru a instalat în interiorul acestuia un raft de bibliotecă, un banc cu menghină şi o lampă, iar Daciile, unele adevărate vestigii, s-au aşezat cuminţi la coadă. Multe din ele au reuşit apoi să trecă acel greu examen al Inspecţiei tehnice anuale, aducându-i profesorului o faimă mai mare decât elevii reuşiţi la bacalaureat. Încet, încet, garajul din tablă a făcut loc unui cochet complex din beton şi sticlă (termopan), care ocupă şi fostele curţi de la numerele 3,5 şi 9, iar domnul Croitoru s-a instalat într-un birou de la etaj, de unde poate supraveghea cu uşurinţă activitatea angajaţilor săi. Pe unul dintre pereţii biroului, alături de raftul cu cărţi, se vede şi mica foaie de tablă neagră pe care Croitoru mâzgălise cu spray roşu (“vale lungă”): SERVICE. E prima lui firmă, înlocuită deja cu una din tuburi de neon, care anunţă: COSMOPOLITAN – REPREZENTANT AUTORIZAT AL FIRMELOR… (urmează un şir lung de producători de automobile, dar nu vrem să facem publicitate neplătită).

Mai trebuie spus cӑ, nu demult, adjunctul arhitectului şef al oraşului încercase sӑ îl notifice pe fostul profesor cӑ se elaboreazӑ un proiect de resistematizare a zonei, prin care o parte din întinsa curte a Service-ului ar fi trebuit sӑ intre în proprietatea municipalitӑţii, în vederea extinderii parcului de pe strada Castanilor, dar Croitoru îi pusese în faţӑ legea IMM-urilor, care îi dӑdea prioritate lui, ca investitor, faţӑ de alte proiecte. În felul ӑsta câştigase prima bӑtӑlie, iar primӑria nu a mai dat niciodatӑ semne cӑ ar vrea sӑ mai continue rӑzboiul.

Clienţii nu lipsesc. Calitatea lucrărilor şi preţurile, atrag multe maşini defecte.

Nu putem încheia descrierea obiectivului economic fără a spune două vorbe şi despre mascota sa: Stănică. Stănică, cerşetorul mut, cel care nu a lipsit nici o zi încă de la apariţia primei maşini în curtea lui Sienger. Se zvoneşte că el ar fi locuit în vechea ruină şi că nu ar fi străin nici de incendiul care o mistuise. Nimeni nu ştia cum îl cheamă; Croitoru, vrând odată să explice unui client că nu poate scăpa cu nici un chip de cerşetor, spusese: “Tot timpul stă, nenică lângӑ poartă! Ce să-i fac?!”  Şi Stănică i-a rămas numele.

Nu supără pe nimeni. Stă aproape tot timpul în stradă, lângă ieşire, pe un scaun de Cielo, într-un fel de gheretă pe care i-a confecţionat-o nea Tilică, tinichigiul, din câteva capote şifonate. Nu insistă pentru a primi ofranda şoferilor, dar aproape toţi, fericiţi că pot din nou trage de hăţuri caii putere de sub capotă, mai zăbovesc o clipă pentru a-i arunca o monedă.

În fiecare zi, la ore fixe, mutul se prezintă la bufetul din incinta service-ului pentru a servi masa. Nu face economie la bani. Cere, prin semne, alimente scumpe, pe care le mânâncă, apoi, tacticos, pe scaunul său de lângă poartă. Nu l-a văzut nimeni, niciodată, bând altceva decât răcoritoare, cumpărate, desigur, tot de la bufet.

Dacă n-ar fi îmbrăcat în hainele acelea ponosite, căpătate de la mecanici, ai crede că Stănică e şi el un client care aşteptă, răbdător, să i se repare bolidul. E acceptat tacit, ca un porte-bonheur, pe care nici doamna Vătavu, contabila-şefă a firmei, nu a îndrăznit vreodată să-l ia peste picior.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proiectul de resistematizare nu fusese chiar abandonat de edilii oraşului. Bine sfӑtuit de specialiştii din jurul sӑu, primarul, domnul Lӑutaru, care avea o adevӑratӑ pasiune pentru o circulaţie fluentӑ, rapidӑ şi fӑrӑ riscuri de accidente, aprobase modificarea majoritӑţii intersecţiilor importante din oraş prin construirea de sensuri giratorii. Nu se ştie cum de întretӑierea strӑzilor Teilor, Castanilor şi Ulmilor rӑmӑsese încӑ la stadiul de semafor cu trei direcţii, un sistem complicat şi destul de mult înjurat de şoferi, mai ales de cei de la RATL SA, firma de transport în comun. Ei, iatӑ cӑ i-a venit rândul şi acestui loc sӑ devinӑ un giratoriu rapid, iar domnul Lӑutaru, de fapt nu el, ci arhitectul şef, gӑsise o soluţie extraordinar de bunӑ: nu numai cӑ ameliora traficul rutier, dar, prin lucrӑri adiacente, oferea cetӑţenilor un loc de agrement. Eh, arhitectul nu descoperise America. Pur şi simplu descoperea un curs de apӑ, pârâul Tamaş, pe care, mai puţin inspiraţi, cei dinaintea lui îl canalizaserӑ şi îl ascunseserӑ vederii cu ajutorul unui pod de beton. Acum, râuleţul revenea la suprafaţӑ şi, odatӑ cu el, revenea şi rӑcoarea apei şi malurile înverzite, în locul betonului rece şi neprietenos.

Şantierul, bine organizat, nu a durat decât puţin peste un an, dar toatӑ lumea din cartier a fost fericitӑ când giratoriul şi pasajul Castanilor au fost date în folosinţӑ. În locul unei parcӑri aglomerate, care nu producea decât fum şi zgomot, acum pe Castanilor se întindea un parc superb, traversat de un râu limpede şi rӑcoros – producând oxigen şi relaxare. Prin asta, oraşul pӑtrundea în clubul select al metropolelor aflate pe maluri de apӑ, întocmai ca Paris, Viena sau Washington.

Giratoriul în sine, desenat dupӑ sistemul “turbo”, scurtase cu peste 80% timpii de aşteptare în intersecţie. Cu alte cuvinte, poluarea atmosferei se reducea şi ea – singura sursӑ de poluare rӑmânând, din pӑcate, bucӑtӑria unui restaurant din apropiere, dar primarul cӑuta, deja, o soluţie şi pentru problema asta.

Pentru Croitoru, noua configuraţie nu însemna nimic. Firma lui rӑmӑsese în afara zonei afectate de şantier, iar clienţii, cei obişnuiţi şi cei ocazionali, nu lipseau. Maşini de diferite mӑrci şi de toate culorile se perindau prin garaje şi ateliere, sub atenta supraveghere a patronului şi a mâinii sale drepte, tânӑrul inginer tecemist Gabi Vişan, fostul sӑu elev. Gabi avea în statul de funcţiuni, poziţia de director, aşa cum prevede legea, dar adevӑrata autoritate era, cum e şi normal, autodidactul profesor.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Apariţia lui Stӑnicӑ în biroul de la etaj era ceva surprinzӑtor. Mutul umbla unde voia el prin firmӑ, dar în birou nu intrase niciodatӑ.

– Mmm … mmm …

– Ce-i, mӑ Stӑnicӑ, ce s-a întâmplat? se mirӑ patronul.

– Mmm … mmm …

Croitoru nu stӑtu mult pe gânduri. Dacӑ Stӑnicӑ insista în felul ӑsta neobişnuit, probabil cӑ se întâmplase ceva grav. Îl urmӑ pe cerşetorul care mergea din ce în ce mai repede, ajungând, împreunӑ cu el, în sensul giratoriu. Într-adevӑr, se întâmplase ceva deosebit, pentru cӑ lumea se aduna, gesticulând, pe malul înverzit al Tamaşului.

Mormâind pe limba lui, Stӑnicӑ îl trase dupӑ el pe Croitoru. Spectacolul pe care îl descoperi acesta îl şocӑ: un Logan alb se odihnea în apa râului, iar doi cetӑţeni mai curajoşi îşi ofereau ajutorul unei doamne blonde, încercând sӑ o scoatӑ din maşinӑ pe fereastrӑ, pentru cӑ uşile erau blocate de maluri. Un agent de la rutierӑ discuta cu oamenii din jur, notându-şi, conştiincios, rӑspunsurile primite. Croitoru îl abordӑ:

– Ce s-a întâmplat, mӑ nenicӑ?

Agentul Badiu, şi el un fost elev, salutându-l respectuos pe magistru, îl puse la curent:

– Pӑi ce sӑ se întâmple, domn profesor, conducӑtoarea auto, pe fondul vitezei excesive, a fost surprinsӑ de o denivelare din asfalt şi a pӑrӑsit drumul public, intrând cu maşina în râu. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime.

– Dar, dar sigur maşina a avut de suferit, mӑ Badiule, chiar dacӑ a aterizat aşa artistic în gârlӑ.

– Într-adevӑr, au rezultat pagube materiale, rӑspunse poliţistul.

– Şefu, are doar câteva zgârieturi, nu-i mare lucru, explicӑ Tilicӑ, apӑrut nu se ştie de unde.

– Da, dar o avea şi mecanica afectatӑ, doar a zburat peste borduri şi peste malul ӑla, dӑ-o naibii.

Ajunsӑ, între timp, pe trotuarul de pe Castanilor, şoferiţa încerca sӑ-şi revinӑ din sperieturӑ. Badiu încercӑ, în zadar, sӑ obţinӑ şi de la ea informaţiile necesare pentru a completa procesul verbal al evenimentului.

– Las-o, mӑ sӑ-şi vinӑ în fire, saraca! Nu vezi ce îngrozitӑ e? … îl îndemnӑ Croitoru. Ӑӑӑӑ … n-ar fi bine s-o ducem la noi, s-o lӑsӑm sӑ stea niţel sӑ se odihneascӑ?

– Aveţi dreptate, domn’ profesor. Domn’ profesor, ştiţi ceva, nu aveţi dumneavoastrӑ cum sӑ scoateţi autovehicului de acolo? O macara, ceva?

Avea, cum sӑ nu aibӑ, doar vorbim de o firmӑ serioasӑ. În câteva zeci de minute, angajaţii service-ului auto “Cosmopolitan” ridicarӑ Loganul din albia râului şi îl transportarӑ, în cele mai bune condiţii, în curtea firmei. Tot acolo ajunse şi şoferiţa cea blondӑ, care, dupӑ ce se asigurӑ cӑ este absolut întreagӑ, deveni foarte vorbӑreaţӑ.

– Vai, domnilor, vӑ mulţumesc, sunteţi atât de amabili cӑ m-aţi ajutat, nici nu ştiu cum s-a întâmplat de am cӑzut în apӑ, nu sunt eu de vinӑ, cӑ eu mergeam normal şi întotdeauna sunt atentӑ la drum, nu am avut niciodatӑ accidente şi nici nu o sӑ am vreodatӑ şi …

Reuşind, cu greu, sӑ stӑvileascӑ şuvoiul de vorbe, Croitoru îi spuse:

– Doamnӑ, sӑ ştiţi cӑ maşina nu este avariatӑ rӑu. În afarӑ de nişte zgârieturi şi o aripӑ uşor înfundatӑ, nu aţi distrus decât suspensia dreapta faţӑ, probabil când aţi lovit bordura, şi toba de eşapament, cine ştie în ce moment. Dacӑ doriţi, noi putem repara maşina într-o zi-douӑ.

Femeia rӑmase cu gura cӑscatӑ.

– Am … stricat maşina? Mӑ omoarӑ soţul … Ce mӑ fac, ce mӑ fac …

Cӑutând în poşetӑ, se vӑitӑ cu şi mai multӑ convingere:

– S-a udat şi telefonul, nici nu pot sӑ vorbesc cu el … Aveţi aici un telefon, sӑ-l sun?

Binenţeles cӑ aveau.

– Alo, Iubi … eu sunt … da, sigur cӑ … Ӑӑӑ … da, şi … stai sӑ vezi, am dus maşina la un service … cum de ce, nu ţi-am spus cӑ se aud nişte troncӑneli? A, nu? Se auzeau nişte troncӑneli şi … Bine, cicӑ e gata panӑ mâine, cel mult poimâine. A, nu ştiu, acum face devizul … Da, bine, pa, pa!

Era vorba de nişte reparaţii uşoare pentru nişte meseriaşi atât de bine pregӑtiţi cum erau cei de la “Cosmopolitan”, iar incidentul ar fi putut fi uitat cu desӑvârşire dacӑ un alt şofer, şi apoi destul de mulţi alţii nu ar fi avut alte necazuri în giratoriul care, între timp, primise porecla “Rolex”, datoritӑ straturilor de panseluţe din pastilӑ, care semӑnau cu un cadran de ceas. Tamaşul mai primi vreo doi vizitatori, restaurantul poluant, care fu şi el botezat “Rolex”, îşi oferi vitrina unui suv condus de un tânӑr de bani gata, iar spaţiul verde fu arat, în repetate rânduri. Fӑrӑ excepţie, şoferii ghinionişti se adresau profesorului Croitoru pentru reparaţii, ceea ce transformӑ service-ul “Cosmopolitan” în cel mai faimos din oraş, aşa cum se vedea şi din registrul de contabilitate.

Pentru cӑ incidentele de la “Rolex” deveniserӑ rutinӑ, nimeni din service nu bӑgӑ de seamӑ cӑ una dintre şoferiţele ghinioniste se numea Lӑutaru. De aceea, patronul fu cât se poate de surprins când se pomeni în biroul sӑu cu însuşi primarul oraşului.

– Salut, patroane, primeşti oaspeţi?

– Sӑ trӑiţi, domn primar, salutӑ Croitoru, sӑrind în picioare. Ce-aţi pӑţit?

– Bre, eu n-am pӑţit nimic, dar nevasta-mea se pare cӑ da. Am auzit cӑ maşina ei e aici la tine, la reparat. Asa-i?

– Pӑi … sӑ vedem … rӑspunse patronul, cu ochii la ecranul calculatorului de pe birou. Da, aveţi dreptate, doamna Lӑutaru a avut ieri o coliziune în giratoriu, au rezultat nişte mici avarii la aripa din stânga spate şi fuzeta … Am înţeles cӑ a strâns prea tare virajul ca sӑ iasӑ în Castanilor şi a intrat într-un autobuz de la RAT. Nu e ceva important … pânӑ disearӑ se rezolvӑ.

Privind şi el monitorul, domnul Lӑutaru comentӑ:

– Da, aripӑ, fuzetӑ … dar nu costӑ cam mult?

– Domn’ primar, nu ştiam cӑ e doamna dumneavoastrӑ. Nu vӑ costӑ nimic, pentru primarul nostru suntem bucuroşi sӑ lucrӑm, cum se zice, din partea casei. Şi nici nu e o reparaţie scumpӑ, staţi liniştit. Se înlocuieşte aripa, se vopseşte, fuzeta la fel, se înlocuieşte, cu tot cu suspensie şi cu roata, disearӑ poate doamna sӑ vinӑ s-o ia.

– Lasӑ, bre, cӑ trimit un şofer. Sigur nu costӑ nimic, cӑ …

– Se poate, domn’ primar? Cum sӑ …

– Bine, bre domne inginer, merci, merci … spune primarul, ridicându-se de pe scaun şi îndreptându-se spre uşӑ.  Dupӑ doi paşi se opri.

– Bre, am auzit cӑ sunt cam multe accidente in Rolex-ul ӑsta al vostru aici … Ai idee cam care e motivul? Mai multe decât în oricare alt giratoriu din oraş, ce dracu!

– Nu v-au spus oamenii dumneavoastrӑ?

– Mi-au zis cӑ sunt şoferii neatenţi. Dar tot şoferi sunt şi ӑia care trec prin alte giratorii, ce sunt mai atenţi acolo decât la Rolex?

– Domn primar, dacӑ-mi daţi voie, eu vӑ spun care e treaba, dar sӑ nu vӑ supӑraţi pe mine.

– Hai, bre, zi, doar nu suntem copii, ce dracu!

– Domn Primar, giratoriul e proiectat prost şi executat şi mai prost. Terenul nu e destul de tare pentru ce s-a fӑcut acolo, nu au prevӑzut o fundaţie destul de puternicӑ, pӑmântul se lasӑ din cauza gârlei Tamaş şi asfaltul e complet denivelat. Plus cӑ e asimetric, tot din cauza râului. Arhitectul a calculat greşit traiectoria Tamaşului, iar când s-au apucat sӑ decoperteze s-au trezit cu apa exact unde trebuia sӑ fie pastila giratoriului Au fӑcut ei cumva sӑ devieze apa, dar pӑmântul nu i-a ascultat. Eu nu sunt inginer, dar, uitaţi, bӑiatul ӑsta al meu, Gabi Vişan, mi-a demonstrat cum trebuia fӑcut .

– Hm … deci aşa, au lucrat prost ӑştia … Mie nu mi-au zis de toate astea, tu de unde le ştii?

– Pӑi cum sӑ nu ştiu, domn primar, dar trӑiesc aici de aproape şaizeci de ani, am vӑzut gârla asta pe unde trece încӑ de când eram copil mic, vorba aia. Dar când a încercat lumea din cartier sӑ le spunӑ la arhitecţii ӑia cӑ mӑsoarӑ aiurea, ne-a ameninţat cu jandarmii, ce sӑ mai facem …

Scӑrpinându-se în cap, primarul cӑzu pe gânduri.

– Breee … şi ce ar fi de fӑcut?

– Nimic, domn primar. Doar sӑ refaceţi totul, dar cu oameni mai deştepţi.

– Da, bre, aşa cred şi eu. Trebuie sӑ ne gândim la asta, cӑ nu se mai poate. Accidente peste accidente, pagube etîcî … Toatӑ lumea pierde.

– Aşa e, domn primar, o gramadӑ de bani dau şoferii ӑştia pe piese şi reparaţii!

– Da, da … Da, bre, ӑia dau bani şi tu îi iei, nu-i aşa? Ia zi, cât de bine îţi merge? Îţi merge, îţi merge, las’ cӑ ştiu eu, îmi dau seama cӑ tu ai de câştigat de pe urma lor. Hai, lasӑ, nu mai înerca sӑ te justifici, cӑ nu e cazul adӑugӑ domnul Lautaru cu mâna pe clanţӑ.

Dar, dupӑ ce deschise uşa, primarul se întoarse şi o inchise la loc, cu grijӑ.

– Bre, o sӑ pun în discuţia Consiliului Local problema “Rolex”. Nu se mai poate aşa. O sӑ coste o gramadӑ de bani, dar n-avem încotro.

– Da, domn primar …

– Stai, bre. Ia spune, cam cât câştigi tu la o reparaţie din asta? Lasӑ, nu e cazul sӑ-mi spui exact, cӑ pot sӑ le cer celor de la ANAF sӑ se uite în registrele tale, dacӑ vreau … noroc cӑ nu vreau. Bre, mult, puţin, dar câştigi, nu? Lasӑ, nu spune … ştiu eu. Bre! Ia fi atent aici: de mâine încolo îmi aduci la cunoştinţӑ toate accidentele care au loc la “Rolex” şi îmi trimiţi devizul. Ai înţeles?

– Am înţeles, domn’ primar, vreţi sӑ-i despӑgubiţi pe şoferii ghinionişti, cӑ …

– Bre, iar vorbeşti prostii! Nu despagubesc pe nimeni, de unde dracu sӑ fac rost de bani? Dar de mâine încolo, îmi dai zece la sutӑ din fiecare sumӑ încasatӑ când repari maşinile stricate la “Rolex”. Ai înţeles? Dacӑ nu, închid imediat intersecţia şi o repar …

ceas

Privind din nou prin paharul cu bere, Editorul rӑmӑsese pe gânduri.

            – Bӑ Aurele, ce ţi-e şi cu deneaul ӑsta … Sper cӑ l-a încӑlţat la timp pe Lӑutaru ӑla.

            – Unde ai vӑzut tu, mӑ Edi, sӑ ia deneaul pe cineva?! Nu, în schimb Croitoru a avut mult de tras cu Garda Financiarӑ şi cu ANAF-ul, noroc cӑ am aflat eu despre toatӑ tӑrӑşenia asta şi a intrat şi presa pe fir, cӑ altfel …

            Editorul mai voia ceva.

            – Bӑ Aurele, mai am o întrebare: ia zi,mutul din poveste, nu-i aşa cӑ era Martin Sienger, sasul emigrat în ’77? Prea era el civilizat sӑ nu fie sas. I-a mers rӑu în RFG şi a venit înapoi dupӑ Revoluţie, dar când colo, casa lui nu mai era şi a ales sӑ rӑmânӑ, totuşi, pe loc.

            – Stӑnicӑ? Nu, nu era Sienger.

            – Dar cine era?

            – Un mut, de unde sӑ ştiu eu?!

           

Un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

AŞTEPTÂNDU-L PE ANDREI de Mihai-Athanasie Petrescu

AŞTEPTÂNDU-L PE ANDREI

 

Într-o dimineaţӑ de sfârşit de aprilie, 201…, în apropiere de una din numeroasele intersectii ale bulevardului Drapelul Albastru din oraşul TV – una dintre acele artere care pun multe probleme participantilor la trafic, nu departe de intrarea in Parcul Central, se afla staţionatӑ o maşinӑ cu însemnele şcolii de soferi “…escu”. Poate cӑ, în furnicarul de autoturisme, Modus-ul ar fi putut rӑmâne neobservat, dacӑ singurul sӑu ocupant nu fi fӑcut o mulţime de mişcӑri, în ciuda aparentei sale imobilitӑţi la volan. Cunoaşteţi tipul acela de bӑrbat între douӑ vârste – a sa ar fi fost greu de apreciat din exterior, pentru cӑ nici fizionomia, nici silueta nu erau destul de vizibile pentru un observator, dar, judecând dupӑ pӑrul sau destul de rar şi cu multe fire albe, putea sӑ aibӑ cam cincizeci – cincizeci şi cinci de ani. Un specialist ar fi putut, dupӑ forma capului, sӑ îi aprecieze caracterul, adicӑ un temperament aparent calm, dar capabil de izbucniri de furie – iar elevii lui probabil cӑ se fereau cu grijӑ de astfel de manifestari. Felul cum îşi mânuia telefoanele mobile îi trӑda, de asemenenea, nerӑbdarea şi iritabilitatea. Apuca, pe rând, când aparatul din buzunar, când pe cel aşezat pe bordul maşinii, cu gesturi care îi trӑdau, în acelasi, timp nervozitatea şi plictiseala, dar atitudinea calmӑ cu care vorbea la telefon sau tasta pe ecranul inteligent dovedea cӑ omul nostru ştia sӑ se controleze, sӑ converseze în mod corect – şi eficient –  cu interlocutorii sӑi. Ciudat, însӑ, deşi avea o mustaţӑ bogatӑ, omul nu se trӑgea de ea, spre deosebire de majoritatea mustӑcioşilor colerici. Din când în când, instructorul rӑsucea cheia de contact şi arunca o privire scurtӑ la ceasul din bord, semn cӑ aştepta pe cineva, cel mai probabil un elev care întârzia la ora de condus.

Instructoria auto e o profesie care pare sӑ prolifereze în ultimul timp, odatӑ cu apariţia pe şoselele patriei a tot mai multor autoturisme. Dacӑ, sӑ spunem, cu 30 de ani în urmӑ, exista o singurӑ şcoalӑ de şoferi amatori într-un judeţ, încadratӑ cu doi-trei instructori în fiecare oraş (fiecare dintre ei dotat cu o veche Dacie galbenӑ), astӑzi vedem maşini cu inscripţia “Şcoalӑ” aproape pe orice stradӑ, iar tradiţionalele rable de Mioveni sunt înlocuite cu maşini dintre cele mai moderne – uneori prea puternice şi prea electronizate pentru învӑţӑceii care de abia descoperӑ tainele circulaţiei rutiere. Modus-ul nostru nu era o maşinӑ chiar nouӑ, ba chiar putea fi consideratӑ o vechiturӑ. Fabricatӑ în 2002, de culoare gri-bleu, maşina dovedea, însӑ, dragostea şi priceperea deţinӑtorului sӑu. Curat, atât la exterior cât şi la interior, autoturismul era de asemenea într-o stare tehnicӑ de invidiat (poate cӑ un cârcotaş ar fi putut ghici, dupӑ anumite amӑnunte vizibile numai specialiştilor, o coliziune frontalӑ, urmatӑ de o reparaţie aproape perfectӑ). Nici o urmӑ de noroi şi nici un sticker nu strica strӑlucirea vopselei metalizate, a ornamentelor nichelate sau a geamurilor, încât era de mirare cât de bine putea rezista o maşinӑ de şcoalӑ.

La un moment dat, instructorul ridicӑ privirea. În apropierea maşinii se oprise o femeie care, judecând dupӑ expresia feţei, cӑuta ceva. Privirea ei era îndreptatӑ spre plӑcuţa de înmatriculare de pe botul Modus-ului, care, dupӑ toate aparenţele, corespundea cu aşteptӑrile ei.

– Doriţi ceva? întrebӑ instructorul dupӑ ce coborî geamul.

– Ӑӑӑ … cred cӑ da, rӑspunse femeia. Sunteţi domnul instructor Iordӑnescu Florian?

– Da … Dumneavoastrӑ?

– Nina Tecuceanu. Am fost … am discutat ieri şi am stabilit sӑ ne vedem azi, aici, pentru ore de conducere.

Instructorul aruncӑ sub bord, cu un gest nervos, telefonul pe care îl manipulase înainte de sosirea noii sale eleve şi ieşi din maşinӑ, cu un aer duşmӑnos. Deschise de mai multe ori gura pentru a vorbi, dar pӑrea sӑ îşi înfrâneze furia şi sӑ îşi caute cuvintele. Într-un târziu, rosti rar, privindu-şi interlocutoarea drept în ochi:

– Aţi întârziat. Aţi întârziar chiar la prima lecţie!

Intimidatӑ, eleva nu ştia ce sӑ spunӑ.

– Sӑ nu încercaţi sӑ vӑ justificaţi! Vӑ rog frumos! Sӑ nu-mi spuneţi cӑ programarea e la şi un sfert! La o primӑ întâlnire cu profesorul de conducere, elevul trebuie sӑ vinӑ cu cel puţin o jumӑtate de orӑ mai devreme, pentru a face inspectarea şi cunoaşterea autovehicului de şcoalӑ şi pentru a realiza cunoaşterea reciprocӑ dintre profesor şi elev. Dacӑ aţi fi profesoarӑ, mi-aţi da dreptate, stimatӑ doamnӑ!

– Dar …

– Nu avem de ce sӑ mai lungim discuţia. Aş putea sӑ vӑ dau un exemplu legat de fratele meu, continuӑ Iordӑnescu, dar cred cӑ e mult prea devreme pentru aşa ceva.

Şi, parcӑ plicitisit de lungimea discursului, instructorul îşi luӑ eleva de mânӑ pentru a executa inspecţia vizualӑ a Renault-ului.

– Lecţia numӑrul unu, stimatӑ doamnӑ, obligatoriul ocӑrond[1], cum spune fratele meu.

Nina Tecuceanu fu nevoitӑ sӑ remarce din nou, la îndemnul instructorului, curӑţenia şi starea tehnicӑ a maşinii. Cu toate cӑ Iordӑnescu nu era un bӑrbat înalt, Nina pӑrea pe lângӑ el o femeie micӑ şi fragilӑ. Trӑsӑturile feţei îi mӑrturiseau o vârstӑ de aproximativ 40 de ani, iar stӑruinţa ei de a zâmbi, în ciuda încordӑrii, îi scotea în evidenţӑ caracterul ambiţios. Din când în când, dupӑ aproape fiecare mişcare a capului, îşi alunga, cu un gest larg, şuviţele care îi acopereau obrajii. Neatentӑ la şuvoiul de vorbe al instructorului, Nina privea, uneori, în altӑ direcţie decât o îndemna acesta – provocând, binenţeles, un nou şuvoi de cuvinte şi gesturi nervoase ale bӑrbatului.

Inspecţia exterioarӑ fiind terminatӑ, eleva îşi luӑ locul la volan, executând, impecabil şi înainte de sfaturile instructorului toate gesturile preliminare: reglarea scaunului şi a a oglinzilor, fixarea centurii de siguranţӑ. Iordӑnescu îşi recitӑ, totuşi, începutul de lecţie, ca un copil care nu poate spune o poezie decât de la început, şi fӑrӑ sӑ se sinchiseascӑ de faptul cӑ femeia nu îi dӑdea nici o atenţie.

– Pornim, spuse el într-un târziu, dar reacţia elevei fu nulӑ. Am spus cӑ pornim! repetӑ omul, ridicând tonul. Ce ai, doamnӑ, nu auzi când îţi vorbesc? strigӑ, disperat, instructorul, scuturând, nervos, volanul.

Parcӑ surprinsӑ, eleva spuse:

– Da, ştiu cӑ acesta e volanul, e o glumӑ veche, domnu Iordӑnescu.

– Ştiu cӑ ştii cӑ ӑla e volanul, mârâi instructorul, aşa cӑ foloseşte-l, doamnӑ!

Oarecum derutatӑ, eleva îşi mai verificӑ o datӑ centura de siguranţӑ, atinse oglinda retrovizoare şi apoi cuvântӑ, hotӑrâtӑ:

– Domnu’ Iordӑnescu, ieri v-am scris un SMS … v-am spus despre mine cӑ am o deficienţӑ de auz … îmi pare rӑu, nu pot înţelege ce spuneţi. Trebuie sӑ vӑ uitaţi la mine când îmi vorbiţi, şi sӑ încercaţi sӑ articulaţi cât mai correct sunetele, ca sӑ pot citi pe buze. Îmi cer scuze, dar asta e!

Instructorul înghiţi în sec. Femeia avea dreptate, în ajun conversaserӑ prin mesaje scurte, dar de, dacӑ ea a întârziat, normal cӑ era nervos şi uitase condiţiile de lucru cu noua sa elevӑ. Mai înghiţi o datӑ în sec, dupӑ care, aşa cum îi ceruse Nina, rosti clar, uitându-se în ochii ei:

– Sӑ pornim, stimatӑ doamnӑ!

Apoi, întorcând din nou capul spre parbriz, adӑugӑ, cu grijӑ sӑ nu fie “citit”:

– Îmi cer scuze, doamnӑ …

Nina Tecuceanu nu era la prima experienţӑ de elev-şofer. Deja urmase un astfel de curs, cu un an înainte, dar sfaturile fostului instructor nu îi fuseserӑ de prea mare folos. Ştia sӑ conducӑ un automobil, dar încӑ nu avea destulӑ încredere în ea pentru a promova şi un examen. În plus, unele manevre îi erau încӑ necunoscute şi spera ca domnul Iordӑnescu sӑ i le desluşeascӑ; i le şi înşirase într-un mesaj: întoarcerea din trei mişcӑri, pornirea în pantӑ, parcarea lateralӑ. Mai erau şi altele, probabil, pe care trebuia sӑ le perfecţioneze, cӑ doar de-aia avea profesor, s-o înveţe.

Circulaţia într-un oraş aglomerat nu e chiar floare la ureche nici pentru şoferi mai experimentaţi. Nina se descurca, în general, bine, dar Iordӑnescu era destul de vechi în meserie încât sӑ remarce cӑ ea mai avea unele stângӑcii. Schimba vitezele corect şi la timp, fӑrӑ sӑ priveascӑ schimbӑtorul, nu se temea sӑ atingӑ o vitezӑ apropiatӑ de cea normalӑ, nu ezita când era nevoie sӑ ocoleascӑ obstacole sau sӑ frâneze la nevoie. Existau, aşadar, speranţe ca eleva sӑ atingӑ nivelul necesar pentru înscrierea la examen – şi pentru promovare. Dar pentru asta era nevoie de antrenament.

– Doamnӑ, oprim acolo, trebuie sӑ exersӑm parcarea lateralӑ.

Maşina asculta comenzile Ninei, dar, cel puţin la primele tentative, se încӑpӑţânӑ sӑ se opreascӑ la o distanţӑ cam mare de la bordurӑ. Înfuriat din nou, Iordӑnescu nu se abţinu:

– 25 de centimetri, mӑ doamnӑ! Ce nu înţelegi? ţipӑ el.

Timoratӑ, Nina greşi din nou.

– Ai tras la 40 de centimetri … Nu, azi nu merge, mai încercӑm şi data viitoare … Hai sӑ plecӑm, dar pornim ca şi cum am fi în pantӑ. Cu frâna de mânӑ, te rog … Nu aşa bӑ, femeie, cӑ cauciucurile sunt scumpe, fir-ar al …

Luându-şi seama, Iordӑnescu se stӑpâni şi rosti calm, pedagogic:

– Deci: la pornirea de pe loc nu e nevoie sӑ ambalӑm motorul mai mult decât la alte porniri de pe loc. Ai … aţi înţeles? Bun, atunci hai sӑ mergem, sӑ ne mai plimbӑm o ţârӑ prin târg.

Explicând calm fiecare situaţie de trafic, Iordӑnescu dirijӑ maşina cӑtre piaţa Unirii. Acolo reluӑ exerciţiile pentru parcarea lateralӑ, pe care, surprinzӑtor, Nina le executӑ destul de corect, nedepӑşind ecartul de 30 de centimentri.

– Vezi, doamnӑ, când te concentrezi îţi iese cum trebuie. Aoleo, ia uite cât e ceasul!… exclamӑ el. Trebuie sӑ mӑ întâlnesc cu Andrei, fratele meu de care ti-am spus, peste … 23 de minute. Mai ai timp sӑ mai lucrӑm dupӑ aceea, sau o lӑsӑm pe altӑ datӑ? Ai? OK, atunci … continuӑ el, coborând din Modus. Apoi, dându-şi seama cӑ uitase sӑ tragӑ frâna de mânӑ, deschise din nou uşa din dreapta şi asigurӑ maşina, continuând sӑ dea sfaturi:

– Tragem frâna de mânӑ şi introducem schimbӑtorul în prima treaptӑ de vitezӑ … sӑ nu uiţi niciodatӑ! Bun … în cel mult o orӑ mӑ întorc. Trebuie sӑ mӑ întâlnesc cu Andrei tocmai în capӑtul strӑzi Pajişte, la barul lui Prunache. Nu se poate urca cu maşina pânӑ acolo, e un şantier pe Pajişte, de aia las maşina aici. Mӑ asţepţi, ne revedem şi continuӑm, ai înţeles?

– Da, la Prunache. Bine, domnu Iordӑnescu, vӑ aştept.

Dupӑ ce îşi verificӑ, atent, buzunarele, asigurându-se cӑ avea asupra lui ambele telefoane, Iordӑnescu plecӑ.

Cartierul Piatra, care începea de la piaţa Unirii, este, aşa cum se ştie, una dintre cele mai vechi aglomerӑri urbane din ţarӑ. Alungaţi din Cetate în Evul Mediu, românii se refugiaserӑ pe dealurile din apropiere, clӑdindu-şi casele tot mai sus pe coastӑ pe mӑsurӑ ce comunitatea devenea mai numeroasӑ. Strӑzile, trasate fӑrӑ nici un plan de sistematizare, erau strâmte şi întortocheate, multe din ele nefiind încӑ pavate nici acum, la începutul secolului al XXI-lea. Cu toate cӑ edilii municipiului erau conştienţi de dificultӑţile întâmpinate de pietreni, nu aveau nici o posibilitate de a repara greşelile trecutului fӑrӑ a afecta specificul cartierului – şi în acelaşi timp partea de buget legatӑ de veniturile aduse de turism. În consecinţӑ, strӑzile rӑmâneau tot strâmte, întortocheate şi nepavate, poate singurul semn de progres fiind acolo numeroasele şantiere pentru instalarea conductelor de apӑ şi de gaz metan.

La un astfel de şantier se referise Iordӑnescu înainte de a porni, voiniceşte, sӑ urce dealurile Pietrei. Şantierul de pe Pajişte, un şant lung şi adânc, îl fӑcurӑ sӑ piardӑ mult timp şi sӑ acumuleze mult noroi pe pantofii lui bine lustruiţi, dar, profitând de cele câteva scânduri fixate de locatari pe grӑmezile de pӑmânt, reuşi sӑ parcurgӑ cu bine cei doi kilometri pânӑ la Prunache. Mare îi fu mirarea când zӑri în faţa barului – de fapt un biet chioşc de tablӑ, cu inscripţia “Bar” pe uşa ruginitӑ – maşina lui cu însemnele şcolii de şoferi. Iar la volan, Nina Tecuceanu îi fӑcea, voioasӑ, cu mâna:

– Am reuşit, am reuşit! striga ea.

Blocat de uimire, Iordӑnescu nu reuşea sӑ spunӑ nimic. Exuberantӑ, Nina nu-i dӑdu timp sӑ-şi revinӑ.

– Am luat-o pe Fântâniţei, am fӑcut la stânga pe Poienei, dar nu am avut loc din cauza unui prost care parcase aiurea. Am întors şi am luat-o pe Coştişei, pe la Crucea Muşicoiului, apoi am coborât pe Podu Tunsului pânӑ la intersecţia cu Pajişte, am dat prioritate unei basculante cu pӑmânt care cobora spre Cetate, apoi am luat-o în sus pânӑ aici, la Prunache. Vӑ aştept de nouӑ minute. Aţi zis 23 de minute, eu am ajuns cu patru minute mai devreme, iar dumneavoastrӑa aţi întârziat!

– Cum mama naibii ai reuşit?! îngӑimӑ Iordӑnescu. De unde ai ştiut drumul ӑsta?

– A, pӑi eu sunt pietreanӑ, am crescut în mahalaua asta şi locuiesc pe Neajlov, la 400 de metri de aici, cum sӑ nu-mi cunosc locurile?!

– Bun dar … Ai executat o întoarcere pe Poienei, o pornire în pantӑ la intrarea pe Pajişte şi aici ai parcat perfect, la 24 de centimetri de şanţul ӑsta. Iar mie mi-ai spus ieri cӑ nu ştii sӑ faci manevrele astea, iar jos, în oraş, mi-ai parcat tot aiurea … Îţi baţi joc de mine? Şi … de ce dracu ai venit aici? Nu aveai voie sӑ pleci din piaţa Unirii, ce ţi-am spus eu cӑ nu ai voie sӑ ieşi din cuvântul instructorului!

– Dar dumneavoastrӑ mi-aţi spus sӑ vin aici şi sӑ ne întâlnim în 23 de minute!

– Eşti nebunӑ? Nu ţi-am zis eu aşa ceva! ţi-am zis sӑ mӑ aştepţi acolo ca sӑ continuӑm lecţia, prin oraş, nu aici!

– Asta aţi spus? Eu am înţeles cӑ … Doar v-am spus cӑ nu aud bine şi cӑ trebuie sӑ-mi vorbiţi clar, în faţӑ! Îmi pare rӑu …

– Îţi pare rӑu, pe dracu! Ai fӑcut un traseu pe care eu nu îndrӑneam sӑ-l urc, de fricӑ sӑ nu rup maşina, iar matale n-ai luat nici mӑcar un strop de noroi pe ea şi-ţi pare rӑu?! Ai fӑcut întoarcerea, ai fӑcut pornirea în pantӑ şi parcarea lateralӑ şi îţi pare rӑu?! Cum dracu sӑ-ţi parӑ rӑu?! Stai numa’ sӑ-i spun fratelui meu chestia asta, pe cuvânt dacӑ nu!

– Staţi puţin … ce spuneţi dumneavoastrӑ? Am fӑcut eu toate manevrele alea? Nu le-am fӑcut, doar ştiu în teorie cum se face şi nu am respectat nimic din toate alea … Nu am fӑcut …

– Domnu Iordӑnescu? Domnu Iordӑnescu, a telefonat fratele dumneavoastrӑ, domnul Andrei, aviatorul, se auzi un glas din interiorul barului. Domnu Iordӑnescu, a zis domnul Andrei ca nu mai poate veni azi. A zis cӑ vӑ întâlniţi mâine, la barul lui Catarigu, de lângӑ garӑ. Sӑ nu uitaţi!IMG_3215

 

[1] De fapt, Andrei spune, desigur,  “walk around”.

Un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized

FARMACISTUL MIHӐESCU de Mihai-Athanasie Petrescu

– Domnule Onimescu, mӑ bucur de ocazia asta care ne pune din nou faţӑ-n faţӑ, ca de fiecare datӑ când se apropie apariţia unei noi cӑrţi de-a domniei voastre.

– Domnule Editor, bucuria este, desigur, reciprocӑ. Totuşi, pentru cӑ ne cunoaştem de atâţia ani şi pentru cӑ, de obicei, când ne întâlnim, ca şi acum, la o bere, renunţӑm la formalism, eu aş vrea sӑ renunţӑm chiar şi în forma scrisӑ la domni şi doamne.

– De acord. Deci bӑ, Aurele, ce ne propui in noua ta carte?

– Ca de obicei, sper sӑ rezolv câteva dintre marile probleme existenţiale ale omenirii. În ultimul timp m-am apucat sӑ fac nişte cercetӑri în diferite domenii ale ştiinţei. Eh, nu sunt eu mare specialist, dar sӑ ştii, dragӑ Edi, cӑ am fӑcut nişte descoperiri epocale!

– Ce vrei sӑ spui? Doar nu s-a scris despre tine în analele Academiei de Ştiinte?

– Sigur cӑ nu. De fapt, eu am scris nişte anale, dar Academia, aşa ca de fiecare datӑ, e în urmӑ cu noutӑţile. Poate acum, când o citi la mine, se pune la curent şi preşedintele Forului Ştiinţific.

– Dar sӑ ştii cӑ pentru mine, preocupӑrile tale ştiinţifice reprezintӑ o mare noutate. De când te-a apucat?

– De mult, din copilӑrie. Când eram mic, eram prieten cu unul, Mihӑiţӑ, el mi-a stârnit curiozitatea, atunci când mi-a povestit cum l-a ajutat pe un savant sӑ facӑ o mare descoperire.

– Mӑ faci curios. Nu-mi povesteşti şi mie?

– Dar cum sӑ nu. Mai comandӑ câte-o bere, cӑ e mult de povestit.

 

 

FARMACISTUL MIHӐESCU

La începutul anilor 1970, pe strada Cuza Vodӑ numӑrul 20 din Braşov exista o instituţie sanitarӑ cu un nume azi dispӑrut: SANEPID.  Era o clӑdire interesantӑ, cu etaj, medici, asistenţi şi trei masini: un IMS, un TV 8 si un camion Molotov. Avea în subordine şi clӑdirea alӑturatӑ de la numӑrul 24, adicӑ Laboratorul de Igienӑ, alcӑtuit din secţiile de Bacteriologie, Chimie Alimentarӑ şi, mai ales, Toxicologie.

Istoria acelei mari descoperiri este legatӑ mai ales de Toxicologie, dar are legӑturi şi cu alte departamente ale Sanepidului. Dar sӑ începem cu începutul:

Într-o dimineaţӑ, pe când tovarӑşele de la Toxicologie îşi alcӑtuiau planul de muncӑ, uşa laboratorului s-a deschis brusc, cu zgomot şi cu clanţa pe jos (iar lipsea cuişorul care o fixa), aşa cum se întâmpla numai atunci când intra directorul Sanepidului. Dar, ciudat, nu doctorul Braun îşi fӑcu apariţia, ci, dupӑ câteva secunde intrӑ un cetӑţean scund, mustӑcios, cu dinţii din faţӑ mari şi împinşi înainte, îmbrӑcat într-un pardesiu bej, cu carouri şi ţinând într-o mânӑ o pӑlӑrie din acelaşi material ca al pardesiului, iar în cealaltӑ o servietӑ voluminoasӑ, din piele de porc, una de-aia de 144 de lei. Pӑrând cam pierdut în spaţiu, omul fӑcu un pas în laborator, dupӑ care executӑ un fel de întoarcere dreapta-mprejur, parcӑ aşteptând ajutor.

Atunci intrӑ şi doctorul Braun, rostindu-şi obişnuita formulӑ de salut:

– Bunӑ ziua, ce mai fac fetele mele?

Şefa laboratorului, domnişoara Angela Mayer, avea rӑspunsul pregӑtit, ca de fiecare datӑ:

– Nu veniţi la o cafea, tovarӑşu director?

Braun accepta foarte rar invitaţia şi nici de data asta n-o fӑcu. Avea ceva de spus şi nu trebuia sӑ piardӑ timpul; voia sӑ scape mai repede de acolo, ştia cӑ ordinul pe care urma sӑ-l dea nu va fi primit cu entuziasm:

– Fetelor, uite, vi-l prezint pe tovarӑşul farmacist Mihӑescu Ion. A fost repartizat la voi de cӑtre Direcţia Sanitarӑ, pentru cӑ tovarӑşul îşi pregӑteşte lucrarea de doctorat şi are nevoie de un laborator unde sӑ îşi facӑ cercetӑrile. Spunând astea, directorul îl împinse pe musafir spre mijlocul laboratorului şi profitӑ de diversiune pentru a dispӑrea în vitezӑ.

Mihӑescu tot nu se hotӑra sӑ deschidӑ gura. Se uita, timid, la toate angajatele laboratorului, conştient cӑ era un intrus nedorit în mijlocul comunitӑţii. Aşa cum se cuvine, tot şefa Toxicologiei puse capӑt momentului stânjenitor.

– Bunӑ ziua, tovarӑşe farmacist, vӑ urӑm bun venit în mijlocul nostru şi vӑ urӑm mult succes în activitate.

Fӑrӑ sӑ-şi revinӑ din stânjenealӑ, Mihӑescu întinse mâna dreaptӑ, observӑ cӑ încӑ ţinea pӑlӑria, încercӑ sӑ o mute în mâna stângӑ, unde avea servieta, apoi vru sӑ şi-o punӑ pe cap … Îl salvӑ una dintre angajate, care îi luӑ servieta şi pӑlӑria, pe care le puse pe un scaun. Musafirul deveni dintr-o datӑ alt om. Mai întâi cu voce înceatӑ, apoi din ce în ce mai sigur pe el, omul îşi expuse personalitatea.

– Sarut mâinile, ştiţi, eu vreau sӑ fac nişte mici cercetӑri, ca sӑ îmi fac lucrarea de doctorat. Eu … eu sunt convins cӑ aş putea sintetiza un medicament nou împotriva tusei, ceva din familia codeinei, dar mai ieftin, mai uşor de fabricat. Am studiat … am calculat … am ajuns la concluzia cӑ se poate face o sintezӑ viabilӑ şi ieftinӑ. Doar cӑ eu nu dispun la domiciliu de mijloacele tehnice necesare, de aceea am cerut ajutorul partidului, iar partidul m-a îndrumat la dumneavoastrӑ … am auzit cӑ voi, aici, aveţi un spaţiu excedentar şi puteţi sӑ-mi asiguraţi şi necesarul de substante şi reactivi şi cӑ … şi cӑ aveţi şi tot ce trebuie, şi calificarea necesarӑ pentru a-mi oferi sprijinul necesar …

Epuizat dupӑ un discurs atât de lung, farmacistul se opri, aruncând priviri iscoditoare de jur-împrejur. Fetele, dupӑ ce îl ascultaserӑ cu atenţie, acum încercau sӑ-l plaseze într-una dintre categoriile “aha!” sau “lua-te-ar dracu!”. Fizionomiile lor indicau mai degrabӑ a doua categorie, dar domnişoara Mayer, al cӑrei temperament sӑsesc nu permitea fizionomiei sӑ se dea de gol, gӑsi cu cale sӑ rӑspundӑ:

– Bine, tovarӑşe farmacist, o sa facem totul sӑ vӑ ajutӑm.

Mihӑescu nu se lӑsӑ rugat:

– Am nevoie de o camerӑ, pe care sӑ o pot încuia. Voi aduce mâine un aparat de concepţie proprie, foarte perfecţionat şi foarte fragil, pe care îl voi folosi în cercetӑrile mele. Îmi mai trebuie acces la aparatura voastrӑ, am auzit cӑ aveti microscoape, psihrometre, balanţe de mare precizie, plus substanţele necesare. Vӑ rog sӑ îmi arӑtaţi substanţele.

Dupӑ ce studie dulӑpioarele cu sticluţe şi cuţiuţe, Mihӑescu îşi mângâie mustaţa şi decretӑ:

– E destul de bine, dar mai îmi trebuie şi astea … şi scoase din servietӑ o micӑ agendӑ. Nu le aveţi, dar nu-i nimic, am vorbit la partid şi mâine le vom avea. A, şi sӑ nu  uit, voi avea nevoie de o persoanӑ calificatӑ, sӑ mӑ ajute tot timpul în muncӑ.

“Fetele” se uitarӑ, nedumerite, una la alta. Adicӑ? Una din ele va deveni accesoriul lui Mihӑescu? În cazul ӑsta cine va asigurea realizarea planului cincinal al laboratorului? Activitatea celor de la Toxicologie era foarte bine planificatӑ, în funcţie de propria schema de încadrare şi de comanda socialӑ, nici un om nu ptea fi disponibilizat fӑrӑ a fi afectat planul de muncӑ.

– Partidul m-a asigurat cӑ totul va fi pus la punct, astfel încât sӑ nu fie afectatӑ activitatea de zi cu zi a dumneavoastra, spuse Mihӑescu, vӑzând schimbul disperat de priviri.

Convinsӑ cӑ, aşa cum partidul va asigura un stoc suplimentar de reactivi, tot aşa va asigura şi persoana calificatӑ care sӑ îl ajute pe doctorand, domnişoara Mayer spuse, în asentimentul colegelor sale:

– Cum am spus, vom face totul …

Fu întreruptӑ de intrarea unui copil:

– Sar’naaaa!

Reacţia celor prezenţi fu diferitӑ. Mihӑescu avu o tresӑrire nervoasӑ, care trӑda antipatia sa pentru copii. Angajatele, însӑ, îi zâmbirӑ amabile bӑieţelului, pe care îl poftirӑ într-una dintre cӑmӑruţe.

– Cine e ?… întrebӑ Mihӑescu.

– A, e Mihӑiţӑ, bӑiatul tovarӑşei Tuteaşcӑ. Doamna e pe teren la Uzina 2, dar o sӑ avem noi grijӑ de el pânӑ vine, îl lӑmuri domnişoara Mayer.

– Tovarӑşi, mie nu-mi plac copiii care îşi bagӑ nasul în treaba mea. V-aş ruga sӑ îl ţineţi la distanţӑ de laborator în perioada cât voi cerceta eu aici, la voi. Sӑ nu fiu nevoit sӑ fac apel la partid ca sӑ …

– Sӑ ştiţi cӑ Mihӑitӑ e foarte cuminte. Mai vine la laborator sӑ facӑ experienţe, dupӑ ce îşi terminӑ lecţiile, nu deranjeazӑ pe nimeni şi nu umblӑ la nimic pânӑ nu cere voie. Nici nu iese din cӑmӑruţa lui pânӑ nu îl chemӑm noi, spuse tovarӑşa Melitta Trestian, adjuncta şefei de secţie.

– Experienţe? Ce experienţe face un copil atât de mic? se mirӑ Mihӑescu.

– Mihӑiţӑ vrea sӑ se facӑ doctor. Aşa i-a promis bietului domn’ doctor Şianu, încӑ de când era mic, rӑspunse tovarӑşa Trestian. A petrecut mult timp în laborator şi cunoaşte mult mai multe decât alţi copii de vârsta lui, şi nici mӑcar nu face chimie la şcoalӑ, e prea mic.

Farmacistul Mihӑescu, deşi nu iubea copiii, avea o pasiune pentru oamenii cu drag de învӑţӑturӑ.

– Am auzit de doctorul Şianu, a fost profesor la Şcoala Sanitarӑ şi a format multe tinere cadre. Chiar l-a învӑţat şi pe bӑieţelul ӑsta sӑ lucreze în laborator?!

– Dacӑ vreţi sӑ-l vedeţi cum se descurcӑ, îl putem pune la încercare, rӑspunse tovarӑşa Ciocӑlau. Mihӑiţӑ! strigӑ ea, ia vino puţin!

Copilul dӑdu, politicos mâna cu farmacistul cercetӑtor, aşteptând sӑ fie întrebat.

– Mӑ, Mihӑiţӑ, uite ce vreau eu de la tine, ia fӑ tu 100 de grame de soluţie de 15% clorurӑ de sodiu. Dar te rog sӑ spui exact ce şi cum faci.

– E simplu, nenea, cântӑresc 15 grame de clorurӑ de sodiu, pe care le dizolv în 75 de ml de apӑ distilatӑ.

– Bine, dӑ-i drumul îl îndemnӑ doctorandul. Iar bӑiatul se duse glonţ la raftul cu substanţe, alese o cutie cu eticheta NaCl, pe care o rӑsturnӑ pe talerul unei balanţe.

– Tanti Mariana, mai îmi daţi trei grame de sare? întrebӑ el dupӑ ce cântӑri substanţa. Aicea nu mai e.

– Nu, lasӑ, ce concentraţie poţi obţine din substanţa pe care o ai? îl examinӑ farmacistul.

– Doar 12%, nenea.

– Bine, atunci fӑ-o de 12%. De unde iei apӑ distilatӑ?

– Din pisetӑ.

– Din ce?

– Din sticla aia cu douӑ tuburi de colo.

– De ce are douӑ tuburi?

– Cum, nu ştiţi? E simplu, pe unul iese apa, pe altul intrӑ aer în sticlӑ şi înlocuieşte volumul de apӑ eliminat.

– Si cum o cantaresti?

– N-o cantaresc, masor cu un cilindru gradat, ca la apa distilata merge.

– Mӑi, mӑi,mӑi … cum ai spus cӑ te cheamӑ? La ce şcoalӑ mergi?

– Tuteaşcӑ Mihai, clasa a şasea A, şcoala generalӑ numӑrul 5.

– Bravo ţie,Mihӑiţӑ, o sӑ fii un doctor bun, aşa cum i-ai promis tovarӑşului doctor Şianu. Dar ştii cӑ tovarӑşul doctor era doctor în farmacie, nu în medicinӑ.

– Stiu, nenea, tot aşa vreau sӑ mӑ fac şi eu, ca el.

Amӑnuntele de ordin administrativ au fost rezolvate în momentele urmӑtoare cu nepreţuitul ajutor al partidului, al cӑrui nume venea în discuţie în momentele mai grele. Rezultatul fu cӑ, din acel moment, camera lui Mihӑiţӑ deveni camera tovarӑşului Mihӑescu, care tovarӑş obţinu chiar şi o cheie, cu care avea sӑ-şi protejeze cercetӑrile. Chiar şi problema spinoasӑ a persoanei calificate pusӑ la dispoziţia cercetӑtorului îşi gӑsi rezolvarea, chiar înainte de intervenţia tovarӑşului director Braun: când va fi nevoie de ajutor, aceea dintre fete care va fi disponibilӑ va interveni cu drag. În felul ӑsta planul de lucru al labortorului nu va fi afectat, iar tovarӑşul Mihӑescu va beneficia de omul calificat. Exact cum preconizase şi partidul.

A doua zi, Mihӑiţӑ şi nenea Ion, cel care avea grijӑ de cobaii laboratorului, îl ajutarӑ pe Mihӑescu sӑ transporte în camera sa câteva cutii pline cu obiecte din sticlӑ şi un maldӑr de cӑrţi şi caiete. Obiectele din sticlӑ, prin îndemânarea farmacistului şi sub privirea atentӑ şi curioasӑ a copilului, se transformarӑ curând într-un aparat complicat, cu mulţime de baloane, tuburi şi serpentine. Ca sӑ spunem tot adevӑrul, Mihӑiţӑ chiar aduse de câteva ori soluţii constructive, apreciate de doctorand.

– Mӑ, tu ai fӑcut şi facultatea de inginerie, de te pricepi aşa?

– Nu, nenea, dar eu construiesc acasӑ gadgeturi de la PIF, şi sunt mult mai complicate decât capilarele astea.

– Mӑ, gadgeturi-negadgeturi, sӑ nu cumva sӑ umbli la aparatul ӑsta, sӑ nu spargi ceva, cӑ dӑm de dracu’!

Şi, ca sӑ fie sigur cӑ nimeni nu va atinge complicatul aparat, farmacistul Mihӑescu încuie cu grijӑ uşa camerei sale înainte de a pleca din laborator.

Cercetarea tovarӑşului farmacist Mihӑescu demarӑ sub cele mai bune auspicii. Toate substanţele comandate sosirӑ în zilele urmӑtoare la laborator, iar tovarӑşele Lay şi Tuteaşcӑ le gӑsirӑ, rapid, loc în dulapuri. Mecanicul şef al SANEPID-ului, tovarӑşul Kuss, reuşi sӑ tragӑ o conductӑ de gaz în cӑmӑruţa folositӑ de cercetӑtor, iar instalarea unui bec Bunsen nu îi puse nici un  fel de probleme tovarӑşului asistent Chişlaru, care, în lipsa unui furtun armat, special pentru gaz, fӑcu apel la un banal furtun de irigator.  Iar becul Bunsen îşi demonstrӑ imediat utilitatea, fiind pus sӑ ardӑ sub balonul aparatului de sticlӑ marca Mihӑescu. Prima datӑ, de încercare, încӑlzi şi distilӑ doar apӑ, dar aveau sӑ vinӑ şi momente mai bune.

Doctorandul venea în fiecare zi la laborator odatӑ cu “fetele”. Îşi punea halatul alb, adus de acasӑ, dupӑ care se refugia în micul sӑu univers. De cele mai multe ori îşi etala pe masӑ câteva cӑrţi şi caiete, citind şi luând notiţe, calculând şi notând idei, dar, dupӑ câteva ore, omul se ridica de pe scaun şi, cu notiţele în mânӑ, încerca transpunerea în practicӑ a ideilor şi calculelor sale. Uneori fӑcea apel la “fete” pentru ajutor şi aceea dintre ele care putea sӑ se rupӑ de la propria activitate, îşi oferea ajutorul. Din pӑcate pentru farmacist, în fiecare zi o echipӑ sau douӑ se aflau pe teren şi de multe ori era nevoit sӑ îşi cântareascӑ singur substantele, sӑ agite eprubete sau baloane, sӑ îşi spele sticlӑria utilizatӑ sau chiar sӑ mӑture cioburi de pe linoleumul albastru. Dar, odatӑ cu trecerea timpului, teancul de caiete studenţeşti umplute cu scrisul lui Mihӑescu se îngroşa, iar farmacistul însuşi devenea unul dintre cei de la Toxicologie. Ceea ce, desigur, nu îi scӑpa nici tovarӑşului director Braun:

– Vӑd cӑ vӑ împӑcaţi bine cu cercetӑtorul, îi spuse el într-o zi domnişoarei Mayer. Mӑ temeam cӑ o sӑ-l respingeţi, chiar mӑ gândeam ce sӑ le spun tovarӑşilor de la partid dacӑ îmi cer socotealӑ pentru lipsa de înţelegere.

– Nu e nici o problemӑ, tovarӑşu director. Omul îşi face treaba lui, noi pe-a noastrӑ şi toatӑ lumea e mulţumitӑ.

– Eşti sigurӑ? Nu cumva tovarӑşul Mihӑescu are o nemulţumire şi nu îndrӑzneşte sӑ şi-o exprime?

– Ce vreţi sӑ spuneţi? Nu mi s-a pӑrut …

– Mӑ Angela, mi-a şoptit mie o pӑsӑricӑ cӑ omul ӑsta e foarte supӑrat pe copilul Ilenei. Cicӑ îi stӑ toatӑ ziua în drum şi-l încurcӑ. Nu-l lasӑ sӑ lucreze …

– O sӑ-l întreb, dar eu nu cred cӑ-i aşa. O sӑ vӑ miraţi, dar mie mi se pare cӑ Mihӑiţӑ e chiar persoana preferatӑ a tovarӑşului Mihӑescu. Îl ajutӑ mereu când nu putem noi, ba chiar, de multe ori, e mai mulţumit de Mihӑiţӑ decât de altcineva, cӑ nu îl contrazice. Ştiţi ceva, i-am auzit de câteva ori vorbind franţuzeşte, mai ales când vine bӑiatul cu Pifuri de acasӑ … Aş spune cӑ e cucerit de bӑiat.

– Eu am auzit cӑ Mihӑiţӑ cel cuminte a dereglat cuptorul …

– Care cuptor, tovarӑşu director, ӑla electric? Ӑla pe care l-a stricat tovarӑşul Chişlaru sӑptӑmâna trecutӑ, când, din neatenţie, a dat cu caietul de metode de perete, a rӑsturnat un stativ cu eprubete şi a ars siguranţa aparatului? Dacӑ nu era Mihӑiţӑ în laborator, sӑ ne dea ideea sӑ verificӑm siguranţa, am fi trimis cuptorul la reparat şi cine ştie când ni-l dӑdeau înapoi …

– Asta n-o mai cred, draga mea … De unde sӑ ştie un copil de siguranţe şi aparate?!

– Aţi uitat cӑ tovarӑşul Tuteaşcӑ e technician electromecanic?

– Hm … da … chiar uitasem. Deci zici tu cӑ Mihӑescu nu are motive sӑ fie supӑrat pe bӑiat?… Bineee … Te cred, dar sӑ nu aud vorbe! Iar cu pârâciosul ӑla de Chişlaru … lasӑ cӑ am eu grijӑ.

Departe de a bӑnui ce discuţii provocaserӑ, farmacistul şi Mihӑiţӑ cercetau fӑrӑ grijӑ.

– Eu am o teorie, puştiule, explica Mihӑescu. Eu cred cӑ cea mai bunӑ, dacӑ nu unica metodӑ de a obţine substanţe noi din cele existente este distilarea. Ai vӑzut, distilarea purificӑ, separӑ, fragmenteazӑ şi defragmenteazӑ, din apӑ banalӑ se obţine apӑ quasi purӑ, din petrol brut se obţine benzinӑ, din fructe sau vin, adicӑ din zaharuri, se obţine alcool etilic … Sunt sigur cӑ existӑ şi o substanţӑ, încӑ nu ştiu care e aceea, care, prin distilare, sӑ ne punӑ pe tavӑ medicamentul cel nou. Mai trebuie doar sӑ aflӑm care e substanţa aia şi cât de rentabil e sӑ o distilӑm şi treaba e rezolvatӑ.

– Ştiu, nenea Mihӑescu, dar putem sӑ distilӑm chiar orice?

– Sigur cӑ nu chiar orice, sigur cӑ n-o sӑ cӑutӑm codeinӑ în apӑ sau în cartofi, sigur n-o sӑ gӑsim. Dar sӑ ştii de la mine, mӑ puştiule, toate marile descoperiri ale omenirii au fost fӑcute din întâmplare.

– Adicӑ cum, nenea?

– Uite, becul ӑsta, tu ştii cine l-a inventat?

– Un tovarӑş sovietic, Popov, nu?

– Aproape … De fapt, e un American, Edison … Stai puţin, chiar nu ţi-a povestit taicӑ-tu despre Edison? Nu cred cӑ …

– Mi-a spus, nenea, dar mi-a atras atenţia sӑ nu mai zic la nimeni, nu e bine sӑ vorbeşti despre americani.

– Zilele astea e, n-ai vӑzut cӑ a venit Nixon pe la noi? Acum e voie sӑ vorbim şi despre ӑştia; n-au fӑcut ei prea mult bine omenirii, dar Edison ӑsta a inventat becul. Iar becul e un lucru bun.

– Dacӑ ziceţi dumneavoastrӑ … Dar ce legӑturӑ are becul cu distilarea noastrӑ?

– Becul n-are, dar metoda de lucru a lui Edison are. A fӑcut nişte studii, a calculat şi a decis cӑ prin efectul sӑu termic, curentul electric poate face luminӑ. Mai rӑmânea sӑ gӑseascӑ materialul cel mai bun din care sӑ facӑ filamentul. A fӑcut o mie de încercӑri, pânӑ a gӑsit. Uite, exact aşa vreau sӑ fac şi eu şi o sӑ vezi, voi gӑsi.

Astfel de discuţii erau destul de frecvente. Mihӑiţӑ, curios ca toţi copiii, îşi gӑsise un tovarӑş de joacӑ, experienţele farmacistului îi plӑceau foarte mult. De fapt, cam asta fӑcea şi el, numai cӑ nu îndrӑznea sӑ amestece în eprubete atâtea substanţe, cum fӑcea cercetӑtorul. Iar despre acces la distilator … nci nu se punea problema. Zilele când Mihӑescu nu venea în laborator i se pӑreau plictisitoare, mai ales cӑ, în noua situaţie, tantiile nu-l mai lӑsau sӑ umble singur prin rafturile cu sticluţe. Pentru Mihӑescu, bӑiatul era persoana calificatӑ care îl ajuta fӑrӑ sӑ îi punӑ la îndoialӑ autoritatea ştiinţificӑ, aşa cum fӑcuserӑ, în primele zile, tovarӑşele din laborator.

Şi, pânӑ la urmӑ, chiar şi “fetele” erau destul de mulţumite. Ileana Tuteaşcӑ nu avea decât o singurӑ grijӑ, ca bӑiatul sӑ mai scrie şi sӑ înveţe şi lecţiile pentru şcoalӑ, dar, pentru cӑ Mihӑescu nu venea în fiecare zi şi nici nu experimenta de fiecare datӑ când venea, fiul ei nu îşi neglija şcoala. Domnişoara Mayer era şi ea mulţumitӑ, treaba laboratorului nu era împiedicatӑ de cercetӑrile farmacistului, iar Mihӑiţӑ nu-i rӑsӑrea ei în cale exact atunci când avea mai mult de lucru. Adicӑ mereu.

Da, şi partidul era mulţumit. De când îşi gӑsise un loc unde sӑ studieze şi sӑ experiementeze, farmacistul Mihӑescu nu mai venea pe la judeţeanӑ sӑ se plângӑ, sӑ cearӑ, sӑ ameninţe. Iar dacӑ cercetӑrile lui chiar aveau sӑ fie fructuoase, meritul nu va fi numai al lui, ci mai ales al tovarӑşilor din conducerea organizaţiei judeţene de partid care s-au preocupat şi care au fӑcut totul.

Doar cӑ … Codeina refuza sӑ aparӑ, semn cӑ cercetӑrile trebuiau sӑ fie aşezate pe un nou fӑgaş. Mihӑescu cercetӑ dotarea tehnicӑ a Toxicologiei şi îşi îndreptӑ atenţia asupra cuptorului electric.

– Cum de nu m-am gândit pânӑ acum? Prin încӑlzire la temperturi foarte mari, multe substanţe devin instabile şi se pot transforma în altceva. Dupӑ aceea vom distila noile substanţe şi nu se poate sӑ nu obţinem rezultate spectaculoase!

Cu toate cӑ nu reuşea sӑ înţeleagӑ ce e aia spectaculoase (pentru el, spectacolul nu putea fi decât la teatru, şi nu vedea legӑtura), Mihӑiţӑ fu încântat de noua direcţie a muncii de cercetare. Cuptorul era pentru el un obiect extraordinar de interesant, mai ales cӑ nu avea voie sӑ-l atingӑ. Chiar dacӑ propusese soluţia pentru repararea utilajului, bӑiatul tot nu se bucura de bunӑvoinţa “fetelor”. Motive erau destule. Aparatul era unul foarte scump, unic în Cuza Vodӑ numӑrul 24. De fabricaţie germanӑ, încӑ dinainte de rӑzboi, cuptorul era mare şi greu, nu putea fi mişcat nici mӑcar de doi bӑrbaţi voinici, un fel de cutie mare din tablӑ de fier, cӑptuşit cu cӑrӑmizi din şamotӑ. Rezistenţele imense puteau face in vatrӑ o temperaturӑ foarte ridicatӑ, dar şi consumul de curent era pe mӑsurӑ, motiv pentru care era pornit extrem de rar. Totuşi, pentru cӑ partidul, nu-i aşa, a spus sӑ se facӑ cercetare, nu economie, tovarӑşul Kuss verificӑ priza cu legӑturӑ la pӑmânt, montӑ un ştecher nou la cordonul cuptorului şi îl asigurӑ pe farmacist cӑ aparatul va funcţiona fӑrӑ probleme, dar cu condiţia sӑ fie supravegheat neîncetat, nu cumva sӑ ia foc reţeaua.

Mirosurile de substanţe arse invadarӑ curând laboratorul. Dacӑ pânӑ atunci “fetele” strâmbau din nas când trebuiau sӑ plece pe teren, dintr-o datӑ îşi schimbarӑ atitudinea, preferând condiţiile grele din fabrici şi uzine mirosurilor grele din propriul sediu.

Singurul care nu se lӑsa deranjat de fum era Mihӑiţӑ. Pentru el, gazele colorate care erupeau din vatra aparatului erau ceva interesant şi justificau cuvântul “spectaculos”. Împreunӑ cu farmacistul, bӑiatul învӑţӑ sӑ regleze cuptorul sӑ atingӑ diferite temperaturi pentru anumite perioade de timp. Mihӑescu realiza combinaţii de substanţe pe care le încӑlzea dupӑ criterii numai de el ştiute şi înţelese, apoi dizolva cenuşile şi distila soluţiile. Din pӑcate, codeina tot nu voia sӑ aparӑ, deşi calculele şi ecuaţiile lui Mihӑescu o arӑtau, era acolo.

Asta pânӑ când, într-o zi, primind rezultatele analizӑrii prin cromatografie a substanţelor obţinute de el prin distilare, Mihӑescu ridicӑ braţele, victorios.

– Am ştiu cӑ o sӑ reuşesc! Am ştiut, am ştiut!

Singurul lui spectator în clipa aceea, Mihӑiţӑ, începu sӑ joace tontoroiul de bucurie, chiar dacӑ nu înţelegea prea bine ce anume gӑsise farmacistul. Gӑsise şi asta era cel mai important.

Iar Mihӑescu îl luӑ, fericit, în braţe şi îi explicӑ:

– Puştiule, ţi-am zis mereu, cele mai mari descoperiri ale omenirii au fost fӑcute din întâmplare. Uite, noi cӑutӑm de câteva luni codeinӑ, dar întâmplarea ne-a ajutat sӑ gӑsim cafeinӑ. Îţi dai seama? Ca-fe-i-nӑ! Am dat lovitura în lumea ştiinţificӑ! Am gӑsit o metodӑ ieftinӑ de a sintetiza cafeina!  C­8H10N4O2! Sau, dacӑ preferi, 1, 3, 7 –trimetilpurin-2, 6 – dionӑ. Cafeinӑ, mӑ puştiule! Gata … mӑ apuc sӑ îmi scriu lucrarea.

Din acea zi, Mihӑescu se fӑcu nevӑzut. Mai apӑru pe la Toxicologie dupӑ câteva zile pentru a-şi recupera cӑrţile şi caietele, apoi nu mai veni deloc. Aparatul lui complex de distilat rӑmase în camera care deveni din nou a lui Mihӑiţӑ, dar nimeni, nici mӑcar bӑiatul, nu mai îndrӑzni sӑ îl porneascӑ.

Dupӑ o vreme, domnişoara Angela aduse de la tovarӑşul director Braun un numӑr al ziarului Muncitorul sanitar, pe care fetele îl citirӑ cu interes. De fapt, doar un singur articol le fӑcuse curioase: “Un farmacist braşovean revoluţioneazӑ industria medicamentelor”. De pe prima paginӑ a ziarului central, farmacistul Mihӑescu le zâmbea colaboratoarelor lui de la Toxicologie, dar singurul nume care apӑrea în text era acela al lui Mihӑiţӑ, cu menţiunea “un viitor mare cercetӑtor în domeniul farmaciei”.

23231736_10212470324405825_2141930485_n.jpg

Ajungând acasӑ, Ileana îşi sӑrutӑ, mândrӑ, bӑiatul.

– Petricӑ, ţi-am zis eu, nu tehnician, cum vrei tu, ci chimist şi farmacist va fi bӑiatul nostru, îi spuse ea lui Tuteaşcӑ, arӑtându-i şi ziarul.

– Sӑ se facӑ ce vrea el, rӑspunse Tuteaşcӑ, la fel de mândru.

– Mamӑ, dar ce e aia cafeinӑ? interveni Mihӑiţӑ. E ceva cu cafea?

– Ce sӑ fie, e o substanţӑ care poate fi folositӑ la fabricarea medicamentelor.

– Da, mӑmico, dar are vreo legӑturӑ cu cafeaua?

– Sigur cӑ are, e principiul activ al cafelei.

– Ce-i aia principiu activ? Adicӑ se gӑseşte sau nu în cafea?

– Sigur, se gӑseşte.

Mihӑiţӑ cӑzu pe gânduri.

– Mӑmico, ştii ceva? Eu ştiu cum de a gӑsit nenea Mihӑescu cafeinӑ de-aia în distilatul lui. Ştii ibricul ӑla bleu de la laborator? Ӑla de fӑceaţi voi cafea în el?

– A, chiar, nu l-am mai vӑzut demult. Ştii ceva de el?

– Pӑi … ştii când ai plecat tu cu tanti Angela şi cu tanti Melitta pe teren la Steagu, şi mi-ai adus de acolo geamul ӑla de far de Carpaţi? Tanti Mariana şi tanti Ilonka au vrut sӑ îşi facӑ o cafea, iar eu le-am convins sӑ o facӑ mai bine în cuptor, decât pe un bec Bunsen. Nu era nici nenea Mihӑescu acolo, nici tanti Angela, nu avea cine sӑ ne certe.

– Of, Doamne, Mihӑiţӑ, şi ştiai cӑ nu ai voie la cuptor!

– Dar eu nu am pus mâna pe cuptor, tanti Mariana a umblat, numai cӑ nu a ştiut sӑ regleze temperatura. L-a dat prea tare şi a topit ibricul şi toatӑ cafeaua aia a curs in cuptor. Ibricul l-am aruncat, sӑ nu-l vadӑ cineva, dar cred … adicӑ nu cred, ştiu cӑ tanti a uitat sӑ cureţe şi cuptorul …

 

Golindu-şi halba, Editorul întrebӑ, uitându-se prin sticla cu urme de spumӑ:

– Bun bӑiat, Mihӑiţӑ ӑsta al tӑu … Isteţ, muncitor … Sunt curios, ce s-a fӑcut pânӑ la urmӑ? Tehnician, sau farmacist cercetӑtor?

Onimescu întârzie rӑspunsul câteva clipe.

– Mӑi Edi, viaţa e ciudatӑ … Mihӑiţӑ Tuteaşcӑ s-a fӑcut profesor, mӑ. Profesor de limbi strӑine. Pânӑ la urmӑ din rӑzboiul dintre chimie şi electronicӑ, a învins … Pif. Ehei … a plecat demult din Braşov, am pierdut legӑtura cu el …

 

Nota Editorului

Dupa discutia cu A. N. Onimescu am fost curios sa vad cladirile de pe strada Cuza Voda despre care mi-a povestit prietenul meu. Cladirile sunt, inca, la locul lor, dar in ce stare …

IMG_8496IMG_8502IMG_8503IMG_8504IMG_8505IMG_8506

Scrie un comentariu

Din categoria Proze, Uncategorized