SOGGIORNO IN SICILIA DI SANT’AGATA (20) de Mihai-Athanasie Petrescu

SOGGIORNO IN SICILIA DI SANT’AGATA (20)

Odatӑ înmagazinatӑ o cantitate de cӑldurӑ suficientӑ pentru continuarea cӑlӑtoriei, ghidul sunӑ adunarea şi dӑ ordinul de plecare. Etapa a doua a expediţiei ceţoase pe Etna va fi dedicatӑ speologiei.

Aflӑm cӑ erupţiile vulcanice nu provoacӑ numai scurgeri de lavӑ, ci şi creazӑ forme interesante de relief şi relief carstic. Printre acestea se numӑrӑ şi grotele de lavӑ, pe care specialistul nostru ni le recomandӑ cu entuziasm. E vorba de un fel de tuburi goale apӑrute  în roca durӑ – goale, dar de fapt, iniţial pline cu gaze sub presiune. Dupӑ eliberarea de sub presiune, locul a devenit obiectiv turistic şi aducӑtor de venit pentru firmele organizatoare de expediţii.

Dar s-o luӑm pe rând.

Ghidul şi şoferul nostru face apelul, se asigurӑ cӑ nu şi-a pierdut clienţii (sper cӑ ne avea pe lista de inventar şi ar fi fost obligat sӑ plӑteascӑ eventuala lipsӑ) şi apasӑ pe pedalӑ. În câteva clipe se schimbӑ anotimpul, din iarna pericratericӑ de la 2800 de metri ne scufundӑm într-o ceaţo-ploaie de toamnӑ, cu nimic mai atrӑgӑtoare.

Sigur cӑ pentru nişte poze bune, orice camerӑ (cu atât mai mult o sӑpunierӑ ieftinӑ) are nevoie de luminӑ bunӑ. Toamna îmi pune la dispoziţie doar luminӑ slabӑ, iar fotografiile sunt proaste direct proportional cu densitatea ceţei şi a norilor. Prospectele studiate şi pe net şi la Miramare foloseau mereu noţiunea “peisaje selenare”. Dupӑ pӑrerea mea, ale mele, dacӑ sunt selenare, cu siguranţӑ se referӑ la partea întunecatӑ a satelitului Terrei …

Stânci negre şi ude, tufişuri şi vegetaţie piticӑ de mare altitudine şi apӑ în diferite stӑri de agregare monotonizeazӑ peisajul câteva zeci de minute, timp în care ghidul ne tot povesteşte cum se descurcӑ locuitorii în momentele de erupţie. Dupӑ pӑrerea lui, erupţiile Etnei nu sunt chiar atât de periculoase pentru populaţie, pentru cӑ oamenii cunosc semnele şi pleacӑ la timp. Ca dovadӑ, el ne aratӑ locuri unde, nu cu foarte mult timp înainte, funcţionau refugii turistice sau unitӑţi de alimentaţie publicӑ. Erupţiile le distruseserӑ, dar oamenii nu sufereau prea tare, pentru cӑ îşi construiserӑ alte clӑdiri pe alte amplasamente. De notat cӑ acele construcţii nu fuseserӑ asigurate, pentru cӑ nici un asigurӑtor nu îşi riscӑ fondurile pentru întreprinzӑtorii etnişti. (Mӑ întreb dacӑ, dupӑ ce au citit istoria insulei, în care erupţiile şi cutremurele sunt atât de frecvente, asigurӑtorii mai lucreazӑ prin Sicilia).IMG_7282IMG_7284IMG_7293IMG_7299IMG_7303IMG_7311IMG_7312IMG_7313

Traversӑm o localitate anonimӑ, dupӑ care SUV-ul trage într-o parcare mare (în care suntem echipajul cel mai tare, potrivit definiţiei). Ne asigurӑm din nou cӑ maşina nu atrage priviri şi pofte necurate, extrӑgând toate bagajele vizibile, dupӑ care, ghidul nostru ne doteazӑ cu tot echipamentul necesar pentru a ne juca de-a speologii. Altӑ geacӑ impermeabilӑ, cascӑ şi lanternӑ.IMG_7367

Primul “obiect” pe care îl vedem este un fel de foişor din zidӑrie, în care se adӑpostesc o mulţime de scaune (etnieni fani de-ai lui Ionesco?). Sunt curios şi aflu cӑ acolo se tine în fiecare an o slujbӑ de Paşti.IMG_7324IMG_7325IMG_7326IMG_7327IMG_7328

Ne înscriem pe o alee asfaltatӑ şi ne strecurӑm, prin ceaţӑ şi printre roci negre, intr-o direcţie pe care numai ghidul nostru o ştie. IMG_7338El se grӑbeşte, dar eu mai puţin, pentru cӑ mӑ intrigӑ nişte mici basoreliefuri. Şi, dintr-o datӑ îmi dau seama cӑ noi strӑbatem drumul Golgotei, pentru cӑ cele 12 scene sculptate reprezintӑ, de fapt, cele 12 opriri ale Mântuitorului, iar foişorul, ӑla cu scaune şi cu slujba de Paşti, este, pânӑ la urmӑ capӑtul Drumului Crucii. Încerc sӑ obţin confirmarea de la conducӑtorul de grup, dar el e prea ocupat sӑ ne explice ce vom vedea în subteran şi promite cӑ discutӑm la întoarcere. Binenţeles cӑ nu am fӑcut-o.IMG_7329IMG_7330IMG_7332IMG_7334IMG_7336IMG_7339IMG_7341IMG_7343IMG_7347IMG_7348IMG_7350IMG_7353IMG_7355IMG_7360IMG_7366

Peisajul selenar neatrӑgӑtor se opreşte în faţa unei bolţi întunecate. Sicilienii încӑ nu au inventat peşterile electrificate, aşa cӑ lanternele noastre încep sӑ fie utile. Are loc briefingul de protecţia muncii, care are un efect nebӑnuibil: o parte din grup refuzӑ sӑ coboare în grotӑ.IMG_7394IMG_7395WP_20180206_13_28_23_Pro

Speologii înfruntӑ cu vitejie pericolele. Grota e mult mai mare decât o pivniţӑ, dar departe de pretenţiile unei peşteri clasice, aşa cum le ştiam prin munţii româneşti. Nu e spectaculoasӑ prin formaţiuni cu forme ciudate şi denumiri legendare, dar are, totuşi farmecul ei. În afarӑ de “podea”, adicӑ o suprafaţӑ neregulatӑ, acoperitӑ cu pietre, de fapt cu bucӑţi mai mici sau şi mai mici de bazalt, tubul este acoperit cu un tapet aspru, tӑios de-a binelea, alcӑtuit din vârfuri extrem de ascuţite. Noroc cӑ nu avem cum sӑ cӑdem în sus.IMG_7396IMG_7398IMG_7404

Strӑbatem prin subteran câteva zeci de metri, povestim, ascultӑm, ne mirӑm, doar aşa se face, şi, dintr-o datӑ, chiar avem motiv de mirare: se vede exact luminiţa de la capӑtul tunelului. Acum înţelegem cӑ, de fapt, grota are douӑ ieşiri – de unde rezultӑ cӑ ar primi şi avizul ISU dacӑ ar avea nevoie de el.IMG_7407.JPG

În timpul ӑsta, neiubitorii de adâncimi aşteaptӑ din ce în ce mai puţin rӑbdӑtori revenirea celorlalţi. Motivul pare destul de întemeiat: lӑtrӑturile care se iscaserӑ (exact) dupӑ dispariţia exploratorilor se apropiau ameninţӑtor. Şi lugubru, dat fiind mediul încojurӑtor, dominat de stânci negre şi ascuns în ceaţӑ.WP_20180206_13_31_19_ProWP_20180206_13_31_22_ProWP_20180206_13_31_47_ProWP_20180206_13_32_00_Pro

Victorie, cercetӑtorii revin întregi. Rezultatul explorӑrii este un buzunar plin cu pietre, numai bune pentru a îngreuna bagajul întoarcerii acasӑ.WP_20180206_13_38_54_ProWP_20180206_13_39_00_ProWP_20180206_13_39_02_Pro

Drumul spre maşinӑ este la fel de interesant ca şi la venire, adicӑ nu vedem decât pietroaiele din apropiere şi cele 12 opriri – la care nu ne mai oprim deloc, şi nici nu avem timp sӑ disctuӑm despre ele, pentru cӑ s-a înteţit ploaia. Aşa cӑ … andiamo odatӑ, cӑ e târziu. Si mai avem şi a treia parte a excursiei.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Note de călătorie, Uncategorized

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s