MINUNEA SFÂNTULUI / LE MIRACLE DU SAINT de Vasile Berlic, traducere în limba franceză de Mihai-Athanasie Petrescu

Minunea Sfântului

 

În lumea de azi, cât şi în cea care a trecut nu prea demult, bunul Dumnezeu a lucrat şi lucrează în viaţa celor pe care i-a creeat, ţinându-le trează lumina, credinţa şi dragostea către el, Creatorul.

Se spune că în viaţa unei familii creştine ajunse la adânci bătrâneţi s-a întâmplat un lucru minunat.

Femeia acestei familii, ca şi bărbatul ei, cinsteau din tinereţe pe Dumnezeu, aducându-I daruri cu ocazia zilelor diferiţilor Sfinţi. Iar sfinţii, ca oameni ce au trăit pe acest pământ şi s-au jertfit pentru Hristos, le dăruiau sănătate, bună stare şi le duceau rugăciunile de mântuire către Tatăl Ceresc.

Dar vremea trecu şi odată cu bătrâneţea îi cuprinse şi oarecare strâmtorare în ale traiului. Şi venind ziua Sfântului Nicolae, nemaivând bani pentru a cumpăra ofrande să ducă la biserică, era mâhnit bătrânul. Soţia sa, Maria, îi aduse aminte că în lada lor de zestre, alături de cele trebuincioase pentru plecarea de pe acest pământ, se afla şi o frumoasă carpetă, un covoraş cu chipul Sfântului Nicolae, pe care îl iubea foarte mult. Dar în marea sa bunătate, femeia îndemnă pe bătrânul soţ să-l ia şi sa-l vândă la târg şi sa facă rost, astfel, de bani sa cumpere ofrandele pentru biserică.

Şi cum mergea bătrânul, purtând în spinare covorul care mirosea a flori de iasomie, pe care le puseseră ca să nu-l atace moliile, îi apăru în faţă deodată chiar Sfântul Nicolae, şi cu un glas blajin îl întrebă încotro se îndreaptă. Oamenii din jur se mirară văzându-l că vorbeşte singur, ei nevăzând pe Sfântul Nicolae.

Bătrânul îi mărturisi cu tristeţe că îi vine foarte greu să se despartă de acest covor, pe care îl avea din tinereţe, şi pentru faptul că cel ce avea chipul lucrat pe această carpetă îl ajutase de multe ori să treacă peste multe greutăţi ale viţii.

Sfântul îl întrebă cât cere pe acest covoraş, iar bătrânul, de frică să nu scape pe primul cumpărător, îi spuse o sumă foarte mică, cam 6 dinari de aur. Sfântul, cunoşcând valoarea adevărată a jertfei pe care încerca bătrânul să o aducă, îi oferi mult mai mult, spunând că el caută de mult acest covor, şi apoi se despărţiră.

Bătrânul primii banii cu ochii înlăcrimaţi şi plecă să cumpere cele trebuincioase.

Dar mare îi fu mirarea când se întoarse acasă şi bătrâna îi spuse că un om îi adusese înapoi covorul spunându-i că barbatul ei a mai rămas la târg. Mult s-a necăjit femeia, crezând că între timp soţul ei se încurcase pe undeva, amăgit de diavol, pierzându-şi covorul.

Realitatea era alta, iar când soţul i-a povestit cum s-a întâmplat şi ce a cumpărat cu banii primiţi în schimbul carpetei, şi-au dat seama că aceasta este o minune făcută de însuşi Sfântul Nicolae şi i-au dat slavă lui Dumnezeu. Multe şi minunate sunt lucrurile cu care Dumnezeu îi binecuvântează pe cei ce Îl ascultă.

????

Le Miracle du Saint

 Dans le monde contemporain, de même que pendant les siècles passés, le bon Dieu a travaillé et travaille toujours dans la vie de ceux qu’Il a crées, en tenant allumée la lumière, la foi et l’amour pour Lui, le Créateur.

On dit que dans la vie d’une famille chrétienne d’un vieil âge a eu lieu un miracle.

La vieille femme, comme son mari, tenaient Dieu en grand honneur et Lui offraient des dons à l’occasion des fêtes de certains Saints. Les Saints, comme des hommes qui avaient vécu sur terre et avaient sacrifié leur vie pour Jésus Christ, leur donnaient la santé et le bien-être et portaient leurs prières au Saint Père.

Mais avec le vieil âge ils devinrent assez pauvres. Et quand la fête de Saint Nicolas arriva, le vieillard était très triste car il n’avait pas assez d’argent pour acheter des dons pour l’église. La femme, Maria, lui rappela que dans leur armoire se trouvait, à coté des objets nécessaires à leur futur enterrement, une belle carpette, un petit tapis qui représentait le visage de Saint Nicolas, qu’ils aimaient beaucoup. Mais, dans sa grande bonté, la femme demanda à son mari d’aller vendre la carpette à la foire, et de cet argent acheter les dons pour l’église.

Et, pendant qu’il marchait dans la rue, en portant au dos le tapis qui sentait le jasmin, parce qu’ils en avait utilisé des fleurs de jasmin pour empêcher les mites de l’abîmer, il rencontra Saint Nicolas en personne, qui, d’une voix douce, lui demanda où il allait de la sorte. Les gens tout autour s’étonnèrent en voyant parler tout seul, car ils ne pouvaient pas voir le Saint.

Le vieil homme avoua, tristement, qu’il avait de la peine de se séparer de ce petit tapis qu’il avait acquis quand il était tout jeune, parce que celui dont l’image se trouvait sur la carpette l’avait toujours aidé à passer outre les moments difficiles de la vie.

Alors le Saint lui demanda quel était le prix du tapis et le vieux, craignant de perdre ce premier client, mentionna une somme très petite, 6 dinars en or. Le Saint, qui connaissait la vraie valeur du sacrifice que l’homme tentait de faire, offrit beaucoup plus, en disant qu’il quêtait un tapis pareil depuis longtemps. Puis ils se séparèrent.

Les yeux en larmes, le vieillard alla acheter ce qu’il avait besoin.

Mais sa surprise fut grande quand il rentra à la maison et sa femme lui dit qu’un homme lui avait ramené le tapis, en lui disant que le mari allait rester au marché pour encore quelque temps. La vieille s’était attristée, croyant que le mari avait été attiré par le diable dans des ennuis et avait perdu le tapis.

Mais la réalité était toute différente, et quand le mari lui raconta ce qui s’était passé et lui montra ce qu’il avait acheté de l’argent obtenu en échange de la carpette, ils se rendirent compte que cela avait été un miracle accompli par Saint Nicolas et ils redirent grâce à dieu.

Nombreuses et merveilleuses sont les choses que Dieu offrent à ceux qui Lui obéissent !

Scrie un comentariu

Din categoria Vasile Berlic

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s